Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.
X
 • Sortowanie
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Zapis w zleceniu : obciążenie o 10 % frachtu za każdy dzień w przypadku dosłania dokumentów później niż 14 dni

  Witam,

  Jak w temacie, zleceniodawca miał zapis w zleceniu :

  21. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów
  w terminie 14 dni od daty wykonania zlecenia, pod rygorem obniżenia frachtu o 10% za każdy dzień opóźnienia, jak
  również przedłużenia terminu płatności do 90 dni. W dokumentach przewozowych musi być zapisana data rozładunku przez
  kierowcę.

  Dokumenty dotarły do zleceniodawcy w ciągu 21 dni od rozładunku , Fracht 880 euro ( 4658.22 ) , zapłacono nam tylko 1437,79 pln jako tytułem " reszta do faktury nr. .. "
  W sumie do tej pory nie mam wyjaśnień i oficjalnego pisma skąd to potrącenie.

  Co Państwo o tym sądzicie ??

 • #2
  Witam,

  orzecznictwa sądów mówią jasno: jeżeli nie udokumentują Panu kosztów jakie ponieśli z tytułu nie dostarczenia w tym terminie dokumentów nie mają prawa obciążyć Pana żadną kwotą.
  Chciałbym również dodać że ustawodawca kategorycznie zabrania określania dwóch kar umownych z tytułu jednego "przewinienia" w tym przypadku kary pieniężnej i wydłużenia terminu płatności.
  Ustawa transportowa jak i Konwencja CMR podkreślają to że podstawą transportu jest przewóz towaru a nie dostarczanie dokumentów.
  Wszelkie zapisy umowne sprzeczne z w/w aktami prawnymi nie mają żadnej mocy prawnej.
  Podsumowując bez jakichkolwiek potwierdzeń dotyczących poniesionych kosztów z tytułu nie dostarczenia dokumentów w terminie, kara za to nie jest nie zasadna jak i bezprawna.

  Komentarz


  • Dawid Matuszewski (314807)
   Dawid Matuszewski skomentował/a
   Editing a comment
   Panie Zbigniewie, uważam trochę inaczej. Konwencja CMR owszem podkreśla że istotą transportu jest przewóz rzeczy/ osób z punktu A do punktu B, ale jest tam również artykuł, mówiący o nieuprawnionym użyciu dokumentów towarzyszących (co niestety przyjmują sądy w orzecznictwie). Ustawa zakazuje regulować terminu zapłaty w oparciu o dostarczenie uprawnionemu podmiotowi rachunku, nie ma tam wzmianki o dokumentach towarzyszących, a one są meritum zapisu w warunkach zlecenia. Zgadzam się natomiast, co do zasadności nakładania dwóch sankcji jednocześnie, jest to prawnie zabronione.

   Pytanie do autora wątku - dlaczego nie negocjował Pan tak absurdalnego zapisu przy podejmowaniu umowy transportu? Wtedy warunki były ok a teraz jak zgodnie z umową zleceniodawca obciążył jest mniej przyjemnie? Niestety podjął Pan umowę w brzmieniu w jakim była przesłana i jest wiążąca.

 • #3
  Panie Dawidzie,

  idąc tym tokiem rozumowania wychodzi na to, że nie należy się zapłata za wykonany transport tylko i wyłącznie z powodu braku dokumentacji..jeżeli podczas transportu żadna strona nie wniosła żadnych zastrzeżeń dotyczących przebiegu transportu - transport uważa się za zrealizowany bez żadnych wydarzeń.
  Są różne przypadki, dokumentacja zaginie - trzeba więc ją ściągać z załadunku/rozładunku, są różne sytuacje i wątpię aby jakikolwiek sąd nie wydał postanowienia zapłaty za wykonany transport jeżeli powodem było tylko i wyłącznie nie dostarczenie dokumentów.
  Po za tym wracając do problemu autora wątku - aby obciążyć kogoś jakąś kwotą trzeba to udokumentować nie zwykłym rachunkiem tylko dokumentacją i potwierdzeniami z tytułu wyrządzonej szkody przez nie dostarczenie dokumentów - proszę powiedzieć jaka może być szkoda za opóźnione dokumenty??? Towar dowieziony cały i zdrowy? to o co chodzi.

  Komentarz


  • #4
   Witam Państwa,
   zgadzam się z moim przedmówcą, Panem Zbigniewem - z wielu różnych powodów można próbować się bronić przed karą umowną nałożoną za nieprzesłanie dokumentów transportowych w terminie (w tym głównie listu przewozowego CMR). W tym wypadku jest to zarówno kwestia tego, że: 1) przedmiotem umowy przewozu nie jest przewóz dokumentów (są takie wyroki sądów np. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 13 grudnia 2013), gdzie bardzo często na tej podstawie na wniosek przewoźnika miarkuje się tego rodzaju karę umowną), 2) podwójna sankcja, w tym jedna o charakterze finansowym, a druga polegająca na wydłużeniu terminu płatności może faktycznie zostać uznana za nieważną - co widzimy chociażby w wyroku SO w Szczecinie z dnia 13.12.2013 r., VIII Ga 346/13, który stwierdził, że: "zastrzeżenie przez pozwanego podwójnej sankcji za ten sam przejaw nienależytego wykonania obowiązku wynikającego z umowy nie może skutkować uznaniem, że doszło między stronami do skutecznego zastrzeżenia kary umownej za niedostarczenie w terminie dokumentów przewozowych", 3) takie wydłużenie terminu płatności może zostać uznane za niezgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która przewiduje że standardowym terminem na dokonanie płatności jest 60 dni, 4) są nawet wyroki sądów z których wynika, że tego rodzaju kara umowna jest nieważna jako sprzeczna z art. 11 ust. 3 Konwencji CMR, która jako wyłączną sankcję dla przewoźnika przewiduje konieczność wypłaty na rzecz nadawcy towaru odszkodowania - z różnych przyczyn jednak to stanowisko jest dyskusyjne. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat to zachęcam do lektury artykułów publikowanych przez prawników kancelarii Translawyers na łamach Trans Info chociażby w cyklu "umowy pułapki". Pozdrawiam!
   Radca prawny w Trans.eu Group S.A. Specjalizuje się w usługach prawnych dla branży transportowej.

   Komentarz


   • #5
    Dzień dobry
    Co w przypadku gdy przewoźnik pomimo wezwań nie dosyła żadnych dokumentów transportowych. Przewoźnik wystawił fakturę za transport którą w świetle ww. przytoczonych spraw trzeba bezwzględnie zapłacić. Na czyich barkach spoczywa udowodnienie wykonania usługi transportu oraz jej poprawność? Równie dobrze przewoźnik może nie realizować transportu i tylko wystawić fakturę, po terminie wysłać sprawę do windykacji i egzekwować. Czy płatnik ma jakiś instrument prawny wzywający do uzupełnienia dokumentacji ? Nie pisze o karach umownych itp tylko interesuje mnie kwestia dowodowa, chroniąca mienie zlecającego.

    Komentarz

    Pracuję...
    X