Adatvédelem

 • Adatvédelmi nyilatkozat
  • E melléklet szabályozza a Wysoka, ul Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, lengyelországi székhelyű, a wroclawi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság VI Közgazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000720763 szám alatt bejegyzett, 8942764658 ADÓSZÁMÚ, 932920615 Statisztikai Számjelű (REGON), teljes egészében befizetett 104.500,00 PLN alaptőkéjű Trans.eu Group S.A. (a továbbiakban: Rendszergazda) cég, valamint ezen cég alvállalkozói és leányvállalatai adatvédelmi politikáját a Felhasználók személyes adatait, illetve a Felhasználók üzleti titoknak minősülő adatait illetően.
  • Ez a szabályzat a Trans.info internetes portálra vonatkozik (beleértve a Transplace-t). Nem terjed ki harmadik felek honlapjaira és szolgáltatásaira, melyek e fent említett honlapon elhelyezett linkek segítségével érhetők el.
 • Cookie fájlok
  • A rendszergazda az úgynevezett „cookie” fájlokat a Felhasználók látogatásainak nyomonkövetésére használja, hogy meg tudja figyelni a Felhasználók preferenciáit, pl. a cikkek témáját illetve a Szolgáltatás használatát illetően. Mivel a böngészőben le lehet tiltani a cookie fájlokat, ez akadályozhatja, hogy Ön élvezni tudja a Szolgáltatás adta összes lehetőséget.
 • A Google Analytics adatai
  • A Rendszergazda honlapjának forgalmát a Google Analytics elemző rendszer felügyeli, melynek célja, hogy adatokat gyűjtsön a honlap használati módjáról és népszerűségéről. Ezek az adatok a következőket tartalmazzák: az Ön böngészőjének típusa vagy az IP-címe, s ezen adatokat sohasem adjuk át harmadik félnek.
 • Az összegyűjtött adatok
  • Ahhoz, hogy Ön igénybe tudja venni a Szolgáltatást, egy fiókot kell létrehoznia, és be kell jelentkeznie.
  • A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia: kereszt- és vezetéknév, e-mail cím és meg lehet adni további adatokat, például a preferenciáit, képesítéseit, munkahelyét és beosztását illető adatokat, illetve fényképeket is fel lehet tölteni. Az adatokat passzívan is gyűjtjük, azaz a honlap működése által (pl. IP-cím, a felbontás, a lokalizáció, a böngésző típusa). Az elérhetőségi adatok kizárólag a következő célokra kerülnek felhasználásra:
   • a Szolgáltatás használata,
   • válaszszolgáltatás a kérdésre/panaszra,
   • a Felhasználók közötti kapcsolat létesítése pl. eszmecsere keretében a fórumon vagy észrevételek formájában,
   • hírlevelünk disztribúciója céljából, pl. a Szolgáltatás (funkcionalitások) vagy a Szabályzat módosításairól, az ágazat legfontosabb adatgyűjteménye stb. kapcsolatban.
   • tájékoztatást adni a terméket illetően, ha Felhasználó megfelelő érdeklődést mutat.
  • Az összegyűjtött személyes adatokat a Rendszergazda arra is használhatja, hogy a Felhasználónak, az ő kifejezett hozzájárulásával, információk küldjön a jelenlegi és jövőbeni termékeket és szolgáltatásokat illetően. Ezek az információk a Szolgáltatás honlapján vagy e-mailen keresztül kerülnek átadásra tájékoztató kampányok és reklám formájában. A Felhasználónak joga van leiratkozni ilyenfajta információk fogadásáról, egy üzenetet küldve az info@trans.eu e-mail címre (vagyis a kereskedelmi információszolgáltatáshoz való hozzájárulás visszavonása).
  • Miután Ön visszavonta hozzájárulását a kereskedelmi információszolgáltatáshoz, Önnek, mint Felhasználónak, továbbra is küldhetünk információkat hírlevelek formájában, a szoftverben vagy a Szabályzatban történt módosításokat illetően.
 • Az adatok harmadik felekkel történő megosztása
  • Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Felhasználó személyes adatait átadhassuk a Rendszergazda érdekeltségébe tartozó intézményeknek és leányvállalatainak, illetve alvállalkozóinak, az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés végrehajtásához szükséges mértékben. A Rendszergazda megfelelő gondossággal kezeli az adatátvitelt, megfelelő intézkedésekkel és biztosítékokkal akadályozva meg illetéktelen személyek az adatokhoz való hozzáférését (többek között SSL, titkosított csatorna).
  • A Felhasználó hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg személyes adatait harmadik féllel, kivéve azon eseteket, amelyeknél az adatátadás erre felhatalmazott intézmények jogszabályszerű felszólítására történik (beleértve a bűnüldöző szerveket és az igazságszolgáltatást).
 • Az adatok az Európai Közösségen kívülre történő átadása
  • A honlap használatával, illetve a termékek vagy a szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó belelegyezését adja, hogy személyes adatait a Rendszergazda az Európai Közösségen kívülre adhassa át ezen adatok a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően történő feldolgozása érdekében.
 • Az adatokhoz való hozzáférés
  • A Felhasználónak joga van betekinteni, illetve helyesbíteni a személyes adatait, illetve visszavonni a személyes adatai használatára vonatkozó beleegyezését. A Felhasználó írásbeli kérelmének és egy dokumentumnak – amely igazolja a Felhasználó személyazonosságát – a kézhezvételét követően a Rendszergazda kijavítja, illetve törli a Felhasználó személyes adatait az adatbázisból. A Rendszergazda megtesz minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy megfeleljen a személyes adatok eltávolítására irányuló felhasználói kéréseknek, kivéve, ha ezen adatok megőrzése jogszabályi követelmény, illetve a törvénnyel egyező üzleti célokat szolgál. A Rendszergazda lehetővé teszi a legtöbb személyes adat kijavítását a Trans Szolgáltatásokon belül kínált funkciók segítségével (pl. a fiók önállóan, illetve egy tanácsadó segítségével történő szerkesztésével).
 • Biztonság
  • A biztonság biztosítása érdekében a Rendszergazda:
   • SSL titkosítást használ,
   • a fiókhoz történő hozzáférést csak a helyes felhasználónév és jelszó megadását követően teszi lehetővé (ajánlatos olyan jelszavakat állítani be, melyek min. 6 karakter hosszúak, és kis- illetve nagybetűket, számokat és speciális karaktereket tartalmaznak), amelyek titkokban történő tartására a Felhasználó köteles,
   • Ellenőrzi az adatok gyűjtési, tárolási és feldolgozási módszereit, beleértve a fizikai védelmi intézkedéseket, melyek megakadályozzák a rendszerhez történő illetéktelen hozzáférést,
   • Csak azon alkalmazottak, üzleti partnerek és ügynökök számára biztosít hozzáférést a személyes adatokhoz, akiknek szükségük van az ezekhez való hozzáférésre annak érdekében, hogy feldolgozzák azokat a Rendszergazda követelményeinek megfelelően. Ezen túlmenően, a megállapodás alapján szigorú titoktartásra kötelezettek, s ezen kötelezettség be nem tartása esetén szembesülniük kell a következményekkel, beleértve az együttműködés befejezését.
 • Az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos nyilatkozat
  • A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálybalépésének napja 2017-09-18. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot szükségszerűen módosíthassa, a cégpolitikában, menedzsmentben, jogszabályban illetve hatáskörben történt módosításokkal kapcsolatban. A módosítások a http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html honlapon történő közzététel napjától lépnek életbe, ahol is fel lesz tüntetve a bevezetésük dátuma.
 • Kiegészítő információk
  • Ha Önnek kérdése, illetve észrevétele van az Adatvédelmi Szabályzatot illetően, kérjük lépjen kapcsolatba a Rendszergazdával: Trans.eu Group S.A. , Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, Lengyelország
  • email:info@trans.eu