A Trans.Info/TransPlace Szabályzata

 • 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  • Definíciók

   A TRANS.EU RENDSZER ELŐFIZETŐJE – a Trans.eu Rendszerben regisztrált, származtatott fiók Felhasználója, akinek a fiókja az adott pillanatban engedélyezve van valamint ki lett fizetve.

   FÓRUM – vitafórum, mely teljes mértékben rendelkezésre áll a bejelentkezést követően a 2.1 pont rendelkezéseinek megfelelően.

   VENDÉG – a Szolgáltatásba be nem jelentkezett személy, aki korlátozott módon tudja igénybe venni a 2.1 pont rendelkezéseinek megfelelően.

   TRANSPLACE/TRANS.INFO – a továbbiakban SZOLGÁLTATÁS – információs szolgáltatás, amely lehetővé teszi a legfontosabb, aktuális iparági hírekhez és eseményekhez való hozzáférést, és a szükséges információt kikeresését a cikkekben és a fórumon belül.

   TRANS.EU – internetes információs – szolgáltató platform, mely az árufuvarozási iparágnak van szentelve, s mely a www.trans.eu honlapon valamint más, kapcsolódó címeken található, beleértve az egyéb szolgáltatásokat, információt és dokumentumot, az Üzleti csevegőt, a Jármű és Rakomány Börzét a beépített térképekkel együtt.

   ZÁRT TÉMA – a csak Trans.eu Rendszer Előfizetői számára elérhető téma a fórumon

   JOGOSULTSÁGOK – a Felhasználói Profil lapon vannak felsorolva, s ezek teszik lehetővé a Felhasználó számára, hogy meghatározza, mely, az általa közzétett adatokhoz férhetnek hozzá harmadik felek.

   FELHASZNÁLÓ – egy olyan személy, aki a jelen Szabályzat 2.2-es pontjának megfelelően Fiókot létesített a Szolgáltatásban.

   RENDSZERGAZDA – Trans.eu Group S.A. korlátozott felelősségű társaság, melynek székhelye Wysoka, ul Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, Lengyelország, a wroclawi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság VI Közgazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000720763 szám alatt bejegyzett, 8942764658 ADÓSZÁMÚ, 932920615 Statisztikai Számjelű (REGON), teljes egészében befizetett 104.500,00 PLN alaptőkéjű cég.
 • 2. REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
  • A Szolgáltatást a következő személyek vehetik igénybe:

   • Felhasználó – a következő tartományban:

    a Szolgáltatás keretén belül elérhető tartalom, különösképpen a cikkek és egyéb kiadványok böngészése,

    a fórum megtekintése és viták folytatásának lehetősége, a 3. pontnak megfelelően, kivéve a Zárt Témákat,

    a Szolgáltatáson kívülről származó tartalmak megosztása (beleértve a cikkeket, képeket, audiovizuális műveket) – miután ez a lehetőség elérhető lesz
   • a Trans.eu Rendszer Előfizetői – a teljes körű – vagyis a Szolgáltatás összes adatához és funkcionalitásához való hozzáféréssel, különösképpen a FÓRUM Zárt Témáihoz való hozzáféréssel, a fiók aktiválásával, mely a Szolgáltatásba a TransID és a Trans Csevegőhöz való felhasználónév és jelszó segítségével illetve a Trans Csevegőbe automatikus bejelentkezéssel történő első alkalommal történő bejelentkezés során történik,
   • VENDÉGEK – alapvető szinten – csak a kiadványok tartalmához való hozzáféréssel
  • A Szolgáltatásban való fiók regisztráció a következőképpen lehetséges:
  • Első bejelentkezés a Szolgáltatásba az egyéb szolgáltatásokbeli fiók segítségével, pl. Trans.eu Rendszerbeli fiók, közösségi oldalbeli fiók pl. Facebook, Google+ és egyéb olyan fiókok, melyek integrálva lesznek a Szolgáltatással,
  • valamint hozzájárulás a fiók regisztrációjához és az alapvető adatok importálásához a fent említett oldalakról,
  • a Szolgáltatás főoldalán elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével.
  • Minden következő bejelentkezés a felhasználónév (e-mail/TransID mint felhasználónév) és a jelszó segítségével történik majd, illetve automatikus bejelentkezés útján, a 2.2-es a) pontban leírt integrált rendszereknél.
  • Egy másik felhasználó megszemélyesítése/ új fiók létrehozása egy már előzőleg letiltott felhasználó által a Szabályzat megszegését jelenti, s a fiók letiltását eredményezheti.
  • A Szolgáltatás használata során a Felhasználó/Vendég/Előfizető nem jogosult:
   • -a Rendszergazda által nem jóváhagyott, üzleti jellegű üzenetek, cikkek és egyéb kommunikáció közzétételére,
   • -az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény 10. cikke által nem kívánt kereskedelmi tájékoztatásnak minősülő információ közzétételére (különösen spam formájában),
   • -a távközlési törvény 172 cikke értelmében direkt marketing célokra használni a Szolgáltatást,
   • -névtelen, kéretlen (azaz spam) üzenetek tömegesen történő küldésére, függetlenül ezek tartalmától,
   • -a Szolgáltatás tartalmának és más felhasználók adatainak gyűjtésére, és a Szolgáltatáshoz automatizált eszközök segítségével történő hozzáférésre (pl. gyűjtőbotok, robotok, pókok, vagy másoló programok),
   • -többszintes, illegális marketing, pl. pénzügyi piramisjáték folytatására,
   • -vírusok és más rosszindulatú kódok terjesztésére,
   • -mások bejelentkezési adatainak elcsalására illetve egy más személyhez tartozó fiókhoz való hozzáférés megszerzésére,
   • -a Szolgáltatás oly módon történő használatára, mely sérti más felhasználók és a Rendszergazda jogait és személyiségi jogait (különösképpen: személyeségi jogokat, olyanokat mint: az arculat, a méltóság, a jó hírnév),
   • -minden olyanféle művelet végrehajtására, mely képes a Szolgáltatást kikapcsolni, túlterhelni vagy korlátozni a megfelelő működését és megjelenését, mint például a műveletakadályozó támadás, oldalak kivetítésének vagy más funkciók zavarása,
   • -megsérteni a Fórumra vonatkozó (3. pont) rendelkezéseket, különösen a Szolgáltatás honlapján közzétett megjegyzések és tartalom tekintetében.
 • 3. FÓRUM
  • A Szolgáltatásba való bejelentkezést követően a Fórum lehetővé teszi a felhasználók számára a szabad eszmecserét és nézetnyilvánítást, ez azonban a mások jogainak és a jogszabályoknak a tiszteletben tartásával kell hogy történjen. A Fórum nyitott, ami azt jelenti, hogy egy Felhasználó bejegyzései minden más Felhasználó számára elérhetők, kivéve a Zárt Témák korlátozásait. A Vendégek csak korlátozott módon férhetnek hozzá a Fórumhoz: vagyis nem olvashatják a hozzászólások tartalmát illetve ők maguk sem szólhatnak hozzá az adott témához, amíg nem regisztrálnak a Szolgáltatásban.
  • A Fórum elveinek betartását a Rendszergazda által kinevezett Moderátor felügyeli, aki a következő jogosultságokkal rendelkezik:
   • joga van a Hozzászólások/témák áthelyezéséhez a megfelelő részbe/témába ezek helytelen elhelyezése esetén,
   • joga van eltávolítani illetve szerkeszteni a Tartalmat, ha ezeket jogszabályba ütközőnek ismeri el egy bejelentést követően, a 2002. július 18-i, az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény (2002-es Lengyel Közlöny, 144 száma, 1204 poz. a későbbi módosításokkal) 14 és 15 cikkének megfelelően,
   • a viták rendezésére,
   • szankciókat alkalmazhat a felhasználóval szemben, letiltva a felhasználó Fórumhoz való hozzáférését egy fix időszakra: 24 órára, 7 napra vagy véglegesen, a rendeletek és a Szabályzat ismétlődő megsértése esetén.

    A kihágások Moderátorhoz való bejelentési és a Moderátor általi kivizsgálási módját a 4.3 és az azt követő alábbi pontok tartalmazzák.
  • A Fórumon közzétett tartalmak jól megszerkesztettek kell hogy legyenek, olyan mértékben, hogy a bennük foglalt információk világosak és jól olvashatók legyenek, s ezeket a megfelelő részben/témában kell közzétenni.
  • Más egyénekre vonatkozó véleményeket csak egy zárt Témában lehet közzétenni a ‚Vélemények az üzleti partnerekről’ részben, ahol is egy adott vállalkozóval való együttműködést ajánlani lehet illetve arról lebeszélni lehet, feltéve, hogy a bejegyzés elhelyezésének pillanatában:
   • az adott egyén a Trans Börze jogosult Felhasználója,
   • az állítások nem sértik a törvényt vagy a jó erkölcsöt és valósághűek,
   • a tranzakció, amelyre az esetleges vélemény vonatkozik, a Trans.eu Rendszeren belül lett megkötve (vagyis az „Ajánlat elfogadása” által)
  • Ennek a Szolgáltatásnak a keretében, és különösképpen a Fórumon, tilos közzétenni:
   • az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény értelmében kereskedelmi információnak minősülő információkat (beleértve a reklámot, promóciós anyagokat, PR bejegyzéseket, stb.), és egyéb, kereskedelmi jellegű tartalmakat, a Rendszergazda előzetes írásos (érvénytelenség terhe mellett) hozzájárulása nélkül,
   • olyan témákat, melyek adóslistát tartalmaznak, ugyanis ez sérti a gazdasági információk közzététel szóló törvényt (Lengy.Közl.03.50.424), valamint a tisztességtelen verseny leküzdéséről szóló törvényt (a fent említett törvény 14 és 26 cikkét).
   • regulationsContent.forum.forumText16
   • a Trans csevegőn végzett eszmecsere idézeteit, másolatait és egyéb olyan levelezés részeit, melyek sértik a levéltitkot,
   • harmadik felek személyes adatait (ami egy sor információt is jelenthet, melyek elegendők egy konkrét személy azonosításához pl. kereszt- és vezetéknév, monogramok a cég feltüntetésével, fotók, TransID, felhasználónév) ezek írásos hozzájárulása nélkül,
   • tilos az elvben valótlan állítások használata, pl. olyan általánosságoké, mint pl: „A cég nem fizet”, „csaló/tolvaj” (ha nem áll rendelkezésére bűncselekményt bizonyító büntetőítélet)
   • a lengyel és a nemzetközi jogszabályokba ütköző illegális tartalmakat, pl. pornográf, kábítószerekre vonatkozó, faji, vallási, etnikai, stb. gyűlöletre uszító, valamint fasiszta, vulgáris, erőszakos, káromkodást tartalmazó, szerzői jogokat, vagy mások jogait sértő, stb. tartalmakat.
   • széles körben erkölcsileg kifogásolhatónak, szociálisan helytelennek ítélt, és a netikett szabályait sértő tartalmakat. Az általánosan elfogadott netikett szabályok között a következők is találhatók:

    – spam tilalom (pl. kéretlen/nemkívánatos oldalakra irányító linkek küldése)

    – túlzott keresztes-bejegyzések elhelyezése (ugyanazon bejegyzések több témában egyidejűleg történő elhelyezése)

    – flood tilalom (párhuzamos írásjelek, betűk, számok, hangulatjelek)

    – trollozási tilalom (szándékos cselekvés, melynek célja a mások sértegetése/nevetségessé tétele vitaindítás felhasználására)

    – olyan emberek zavarásának tilalma, akik ezt nem kívánják
   • kérdés vagy problémák felhelyezése azzal a kéréssel, hogy a válasz egy e-mail címre vagy más, személyes kommunikációs eszközre legyen elküldve. A Fórum a nagyközönségnek szánt információcserét támogatja és célja az összes Fórum Felhasználó és az internet felhasználók segítése.
 • 4. HARMADIK FELEK JOGAINAK VÉDELME ÉS TARTALMAK KÖZZÉTÉTELE
  • Figyelemben tartva a 3 pontban foglaltakat, a Szolgáltatás használata során tilos olyan tartalmak közzététele illetve olyan cselekvések elvégzése, melyek sértik más személyek jogait, illetve más módon jogszabályba ütköznek (ez különösen vonatkozik a személyes adatok, a személyeségi jogok és a szellemi tulajdonjogok védelmére).
  • A Rendszergazdának joga van bármilyen, a Felhasználó által a Szolgáltatáson belül közzétett tartalom vagy információ eltávolítására, mely a Szabályzatba ütköző, vagy ellentétben áll az általánosan alkalmazandó jogszabályokkal.
  • Ha a Felhasználó olyan tartalmakat észlel, amelyek sértik a jogait, akkor köteles jelenteni ezt a Rendszergazdának (az adatok jogellenességéről szóló hivatalos értesítés illetve hiteles üzenet formájában). Ezt a bejelentést a Rendszergazda haladék nélkül megvizsgálja, s ha arra a következtetésre jut, hogy az azonosított adatok jogellenesek, akkor ezeket a Rendszergazda eltávolítja illetve a Rendszergazda felszólítására a Felhasználó ezeket módosítja, ugyanakkor a bizonyítási kötelezettség a bejegyzés jogtalanságát illetően a Felhasználókat terheli.
  • Többszörös, ismétlődő jogsértések esetén, különösképpen a szellemi tulajdonjogok (pl. a szerzői jogok védelme, illetve a védjegy jogok megsértése) megsértése esetén a Rendszergazda letilthatja a Felhasználó fiókját.
  • Abban az esetben, ha Ön információkat gyűjt a Felhasználókról, Ön köteles: megszerezni a hozzájárulásukat, felvilágosítani őket arról, hogy egy Felhasználó (nem pedig a Rendszergazda) gyűjti az adatokat, közzétenni az adatvédelmi politikát, mely tartalmazza a begyűjtött információkra vonatkozó adatokat valamint ezek felhasználási módját.
  • Tilos közzétenni a Szolgáltatás honlapján más személyek személyi igazolványait és egyéb bizalmas, pénzügyi jellegű információkat.
  • Tilos a Rendszergazda szellemi tulajdonjogait képező védjegyek és művek, illetve egyéb elemek és a megtévesztően hasonló elemek használata, kivéve azokat az eseteket, amikor azok használatára a Rendszergazda beleegyezését adta.
 • 5. A FIÓK BIZTONSÁGA ÉS AZ ADATVÉDELEM
  • Tilos valótlan személyes adatokat adni meg a Szolgáltatás használata során, valamint más személy fiókjának létrehozása az adott másik személy engedélye nélkül.
  • Egy Felhasználó csak egy személyes fiókot hozhat létre.
  • Ha a Felhasználó fiókja letiltásra kerül, a Felhasználónak nincs joga egy másik Fiókot létrehozni.
  • A Felhasználó köteles gondoskodni az adatok megbízhatóságáról és időszerűségéről.
  • Tilos a jelszó másokkal történő megosztása, tilos a harmadik személyek számára hozzáférés biztosítása saját fiókhoz, és más olyan tevékenységek végzése, melyek a fiók biztonságának csökkenését eredményezhetik, valamint tilos a fiók más személyre történő átruházása.
  • Amennyiben a Felhasználó egy olyan felhasználói név vagy fiók illetve honlap azonosító adat mellett dönt, mely külön jogszabályok következtében más személyt illet meg, a Rendszergazda fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa, illetve elvegye az adott nevet illetve egyéb azonosító adatot, ha erre szükséges lesz.
  • A felhasználó birtokolja az összes, a Szolgáltatáson belül saját maga által közzétett tartalmat és információkat, és meghatározhatja az ezekhez való hozzáférést a Jogosultságokon keresztül (elérhető a Beállítások lapon), a 4 pont rendelkezéseinek figyelembevételével.
  • Abban az esetben, amikor a Felhasználó által közzétett tartalmak a szellemi tulajdonjogok védelmét élvezik, például cikkek, fotók és videók, a Felhasználó, aki közzétette azokat a Szolgáltatásban, hozzájárul ezek bármilyen formában történő terjesztéséhez (beleértve az Internetet) és e tekintetben a Rendszergazdát nem kizárólagos, átruházható, ideértve a további licencadás jogát, ingyenes, területileg és időben korlátlan licenccel ruházza fel, amelyben felhatalmazza az összes, a szellemi tulajdonjogok védelmét élvező, általa közéttett tartalmak használatára. Ez a licenc nem hunyik ki a szellemi tulajdonjogok védelmét élvező tartalom illetve a felhasználói fiók eltávolítását követően. A licenc magában foglalja különösképpen az alábbi módon történő használatot: másolás, közzététel, terjesztés, lefordítás és módosítások végzése.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy annak ellenére, hogy a fiókja vagy bizonyos adatok eltávolításra került, a törölt adatok adatmentési másolata tárolható ésszerű időn belül (de nem kerül megosztásra másokkal), és hogy újrahasznosítás eredményeként az interneten marad, ami más felek felelősségét vonja maga után (pl. Google).
  • A Felhasználó beleegyezését adja, hogy a Szolgáltatásra vonatkozó véleménye és a Szolgáltatásra vonatkozó egyéb javaslatai fel legyenek használva, azonban ezek átadására ingyen kerül sor, valamint a Felhasználó ötletének felhasználása nem képezheti alapját bármilyen kifizetési igénynek is az ő részéről.
 • 6. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
  • A Szolgáltatásbeli adatok Rendszergazdája a Trans.eu Group S.A. korlátozott felelősségű társaság, melynek székhelye Wysoka, ul Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, Lengyelország, bejegyezve a wroclawi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság VI Közgazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000720763 szám alatt, 104.500,00 PLN összegű alaptőkéje teljes egészében befizetett, ADÓSZÁMA 894-27-64-658, Statisztikai Számjele (REGON) 932920615.
  • Az adatok gyűjtésének és feldolgozásának célja a Szolgáltatás használata. Az adatok átadására önkéntesen kerül sor, és az adatok feldolgozására vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi Szabályzat határozza meg, mely a http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html honlapon érhető el. A Felhasználó hozzáférési jogosultsággal bír a megadott adatokhoz, joga van ezeket kijavítani, illetve eltávolításukat kérelmezni.
 • 7. SZABÁLYSZEGÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK
  • A Rendszergazdának joga van letiltani a Felhasználó fiókját a Szolgáltatáson belül, amennyiben a Felhasználó nem tartja be jelen Szabályzat rendelkezéseit, és különösképpen abban az esetben, amikor is egynél több fiókot létesít ugyanazon természetes személy számára.
 • 8. FELELŐSSÉG
  • Az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvény (Lengy.Közl.2002.144.1204) 14 és 15 cikkének megfelelően a Rendszergazda nem felelős a Felhasználók által közzétett tartalmakért.
  • A Rendszergazda nem tehető felelőssé a Szolgáltatás működésében fellépő zavarokért, ha ezeket vis maior, hardver meghibásodás, a szerver és az adatbázis túlterhelése okozta.
  • A Rendszergazda mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a Szolgáltatás folyamatos működését, azonban nem tudja garantálni, hogy a Szolgáltatás folyamatos módon rendelkezésre fog állni. A Rendszergazda megtesz minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy a Szolgáltatás rendelkezésre álljon az év legalább 90% -ában.
  • A Rendszergazda kizárólag szándékosságból eredő károkért tehető felelőssé.
 • 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  • A Rendszergazda fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosíthassa. A módosítások a Szabályzat a trans.info/regulations honlapon történő közzététel napjától lépnek életbe.