Lietuvių

Trans.Info/TransPlace taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Sampratos
   1. ADMINISTRATORIUS – Ribotos atsakomybės bendrovė Trans.info Sp. z o.o., buveinės adresas: Racławicka g. 2-4, 53-146 Vroclave, Lenkija, įrašyta į Nacionalinio teismo registro verslininkų registrą, tvarkomą Vroclavo miesto Vroclavas-Fabryczna apylinkės teismo, Nacionalinio teismo registro VI Ūkio skyrius, reg. Nr. 0000720763, PVM mokėtojo kodas: 8942764658, įmonės kodas: 932920615, įstatinis kapitalas 104.500,00 PLN.
   2. TRANS.EU SISTEMOS ABONENTAS – Išvestinės paskyros naudotojas, užregistruotas Trans.eu Sistemoje, kurio Paskyra šiuo metu turi autorizuotą ir apmokėtą statusą.
   3. FORUMAS – diskusijų forumas, kuriuo galima visapusiškai naudotis po prisijungimo pagal 2.1 p. nuostatas.
   4. SVEČIAS – Svetainėje neregistruotas asmuo, kuris naudojasi ja ribota apimtimi remiantis 2.1 p. nuostatomis.
   5. TRANSPLACE/TRANS.INFO – vadinama SVETAINE – informacinė svetainė, teikianti reguliarią prieigą prie svarbiausių transporto sektoriaus naujienų ir įvykių bei leidžianti ieškoti reikalingos informacijos straipsniuose ir Forume.
   6. SISTEMA TRANS.EU – internetinė informacinė paslaugų platforma, skirta transporto ir logistikos sektoriui, esanti interneto adresu www.trans.eu ir kitais susijusiais adresais, apimanti visokias paslaugas, informaciją ir dokumentus, įskaitant Verslo komunikatorių, Krovinių ir transporto priemonių biržą bei integruotus žemėlapius.
   7. UŽDARA TEMA – Forumo tema, prieinama tik Sistemos Trans.eu Abonentams.
   8. LEIDIMAI – nurodyti žymelėje „Naudotojo paskyra“, leidžiantys Naudotojui nustatyti, kokie tretieji asmenys turės prieigą prie jo skelbiamų duomenų.
   9. NAUDOTOJAS – asmuo, sukūręs Paskyrą Svetainėje pagal Taisyklių 2.2 p. nuostatas.
 2. REGISTRACIJA IR NAUDOJIMASIS SVETAINE
  1. Naudotis Svetaine gali:
   1. Naudotojas
    1. peržiūrėti Svetainėje pateikiamą turinį, įskaitant straipsnius ir kitus leidinius,
    2. Peržiūrėti ir diskutuoti forume laikantis 3 p. nuostatų, išskyrus Uždaras temas,
    3. dalintis turiniu (įskaitant straipsnius, nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus) ne iš Svetainės (nuo tokios funkcijos įjungimo momento),
   2. Sistemos Trans.eu Abonentai – visa apimtimi – t.y. su prieiga prie visų Svetainės duomenų ir funkcijų, ypač FORUMO Uždarų temų, aktyvavus paskyrą pirmojo prisijungimo prie Svetainės metu naudojant TransID kaip naudotojo vardą ir Trans komunikatoriaus slaptažodį arba per automatinį prisijungimą Trans komunikatoriuje,
   3. SVEČIAI – pagrindine apimtimi – t.y. su prieiga tik prie leidinių turinio.
  2. Užregistruoti paskyrą Svetainėje galima:
  3. Pirmą kartą prisijungus prie Svetainės per kitų svetainių paskyras, pvz., Sistemoje Trans.eu, Facebook paskyrą, Google+ bei kitas, kurios bus integruotos su Svetaine,
  4. ir pareiškus sutikimą, kad būtų sukurta Paskyra ir importuoti pagrindiniai duomenys iš minėtų svetainių,
  5. užpildžius registracijos formą, skelbiamą Svetainės pagrindiniame puslapyje.
  6. Kiekvienas vėlesnis prisijungimas bus atliekamas naudojant naudotojo vardą (e-mail/TransID kaip naudotojo vardas) ir slaptažodį arba automatinio prisijungimo būdu, integravus 2.2.a pap. minėtas sistemas.
  7. Apsimetimas kitu naudotoju / užblokuoto naudotojo naujos paskyros sukūrimas laikomas Taisyklių pažeidimu ir gali būti baudžiamas Naudotojo paskyros užblokavimu.
  8. Naudodamasis Svetaine, Naudotojas/Svečias/Abonentas negali:
   1. -skelbti Administratoriaus neautorizuotų pranešimų, straipsnių ir kitokios komercinio pobūdžio informacijos,
   2. -platinti neužsakytą komercinę informaciją, kaip numatyta elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 10 str. (ypač brukalo forma),
   3. -naudoti Svetainę tiesioginiam marketingui, minėtam Telekomunikacijų įstatymo 172 str.,
   4. -masiškai siųsti anoniminius, nepageidaujamus laiškus (vadinamą brukalą), nepriklausomai nuo turinio,
   5. -rinkti naudotojų turinį ir duomenis ir kitokia forma gauti prieigą prie Svetainės naudojant automatinius įrankius (pvz., bot ir spider paieškos serverius, robotus arba kopijavimo programas),
   6. -vykdyti nelegalų tinklinį marketingą, pvz. finansines piramides,
   7. -siųsti virusus ir kitokias kenkėjiškas programas,
   8. -išvilioti prisijungimo duomenis bei gauti prieigą prie kitam asmeniui priklausančios paskyros,
   9. -naudotis Svetaine tokiu būdu, kuris pažeidžia kitų naudotojų ir Administratoriaus asmenines teises ir interesus (o ypač tokias asmenines teises kaip: įvaizdis, orumas, geras vardas),
   10. -atlikti kokius nors veiksmus, kurie galėtų išjungti, perkrauti arba pabloginti tinkamą Svetainės veikimą ir išvaizdą, pvz., ataka, blokuojantį paslaugų teikimą, įsikišimas į svetainės vaizdavimo būdą ar kitas funkcijas,
   11. -pažeisti Forumo sąlygas (3 p.), ypač susijusias su komentarais ir Svetainėje skelbiamu turiniu.
 3. FORUMAS
  1. Forumas, kuriuo galima naudotis prisijungus prie Svetainės, leidžia laisvai, bet su pagarba kitų teisėms ir įstatymams, keistis mintimis ir požiūriais. Forumas yra viešas, o tai reiškia, kad Naudotojo pasisakymai yra matomi visiems Naudotojams, išskyrus apribojimus, susijusius su Uždaromis temomis. Svečiai turi ribotą prieigą prie Forumo: tai reiškia, kad jie negali susipažinti su postų turiniu arba rašyti savo postų, kol nėra užsiregistravę Svetainėje.
  2. Forumo taisyklių laikymąsi kontroliuoja Moderatorius, kurį skiria Administratorius ir kuris turi teisę:
   1. perkelti postus/temas į atitinkamą skyrių/temą, jeigu jie paskelbti netinkamoje vietoje,
   2. ištrinti arba koreguoti Turinį, kuris po pateikto pareiškimo buvo pripažintas neteisėtu remiantis 2002 m. liepos 18 d. elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 14 ir 15 str. (Ofic. leid. 2002.144.1204 su pakeitimais),
   3. spręsti ginčus,
   4. blokuoti Naudotojui prieigą prie Forumo tam tikrą laiko tarpą: 24H, 7 dienas arba visam laikui, jeigu Naudotojas nuolat pažeidinėja Taisykles. Pažeidimai teikiami Moderatoriui ir jo nagrinėjami pagal 4.3 p. ir žemiau pateiktas nuostatas.
  3. Forume skelbiamas Turinys turi būti tinkamai suredaguotas, kad jame pateikta informacija būtų aiškiai suprantama, taip pat jis turi būti skelbiamas tinkamame skyriuje/temoje.
  4. Atsiliepimai apie kitus subjektus gali būti skelbiami tik Uždaroje temoje „Atsiliepimai apie partnerius“ kaip rekomendavimas arba nerekomendavimas bendradarbiauti su verslininku, su sąlyga, kad įrašo atlikimo metu:
   1. aptarinėjamas subjektas yra autorizuotas Trans Biržos naudotojas,
   2. teiginiai nepažeidžia teisės ar geros moralės ir atitinka tikrovę,
   3. sandoris, su kuriuo susijęs komentaras, sudarytas per Sistemą Trans.eu (t.y. per „Priimti pasiūlymą”).
  5. Svetainėje, o ypač Forume, draudžiama skelbti:
   1. komercinę informaciją, kaip tai nustatyta elektroninių paslaugų teikimo įstatyme (įskaitant reklamą, reklamines medžiagas, PER pranešimus ir pan.) bei kitą komercinio pobūdžio turinį be išankstinio rašytinio (kitaip negalios) Administratoriaus sutikimo,
   2. skolininkų sąrašus, kas laikoma ekonominės informacijos teikimo įstatymo (Ofic. leid.03.50.424), kovos su nesąžininga konkurencija įstatymo pažeidimu (minėto Įstatymo 14 ir 26 str.).
   3. cituoti, kopijuoti pokalbius iš komunikatoriaus Trans.eu ir kitus susirašinėjimo fragmentus, pažeidžiančius susirašinėjimo konfidencialumą,
   4. draudžiama platinti trečiųjų asmenų asmens duomenis (asmens duomenimis laikoma bet kokia informacija apie asmenį, pakankama šio asmens identifikavimui, pvz. vardas ir pavardė, inicialai kartu su įmonės pavadinimu, nuotraukos, TransID, naudotojo vardas) be jų rašytinio sutikimo,
   5. draudžiama naudoti frazes, kurios iš esmės neatitinka tikrovės, pvz., apibendrinimus „Įmonė neatsiskaito“, „sukčius/vagis” (neturint baudžiamojo teismo sprendimo, patvirtinančio tam tikro nusikaltimo įvykdymą),
   6. turinį, prieštaraujantį Lenkijos įstatymams ir tarptautinės teisės aktams, susijusį su pornografija, narkotinėmis medžiagomis, skatinantį rasinę, religinę, etninę ir kitą neapykantą, taip pat fašistinio, vulgaraus pobūdžio turinį, propaguojantį smurtą, žeidžiantį religinius jausmus, pažeidžiantį autorines teises ar kitų asmenų teises ir t.t.,
   7. turinį, visuotinai laikomą amoraliu, socialiai netinkamu ir pažeidžiančiu tinklo etiketą. Tarp visuotinai priimtų interneto etiketo taisyklių yra ir šios:
    1. – draudžiama siųsti brukalą (pvz., nepageidaujamas nuorodas į tinklalapius),
    2. – draudžiamas perteklinis tarpgrupinis siuntimas (cross-posting) (tų pačių postų skelbimas keliose temose vienu metu),
    3. – draudžiamas tvindymas (flooding) (daugybės skyrybos ženklų, raidžių, skaičių, šypsenėlių naudojimas)
    4. – draudžiama „trolinti“ (naudoti tyčinius veiksmus siekiant įžeisti / išjuokti kitą naudotoją ir išprovokuoti diskusiją),
    5. – draudžiama įkyriai kabinėtis prie asmenų, kurie nepageidauja bendrauti
   8. klausimus arba problemas, reikalaujant siųsti atsakymą į elektroninį paštą arba į kitą individualaus bendravimo per atstumą priemonę. Forumas skirtas viešai keistis informacija ir teikti pagalbą visiems Forumo dalyviams ir interneto naudotojams.
 4. TREČIŲJŲ ASMENŲ TEISIŲ APSAUGA IR SKELBIAMAS TURINYS
  1. Laikantis 3 p. nuostatų, Svetainėje draudžiama skelbti turinį arba atlikti kokius nors veiksmus, kurie pažeidžia kito asmens teises arba kitaip prieštarauja teisės aktams (ypač susijusiems su asmens duomenų, asmens teisių arba intelektinės nuosavybės apsauga).
  2. Administratorius turi teisę pašalinti bet kokį turinį arba informaciją, paskelbtą Naudotojo Svetainėje, jeigu ji pažeidžia Taisykles arba prieštarauja galiojantiems įstatymams.
  3. Naudotojui aptikus turinį, pažeidžiantį jo teises, Naudotojas privalo pranešti apie tokį pažeidimą Administratoriui (oficialaus skundo arba pagrįsto pranešimo apie neteisėtą duomenų pobūdį forma). Tokį pranešimą Administratorius išnagrinės nedelsdamas, ir, pasitvirtinus nurodytų duomenų neteisėtumui, Administratorius juos pašalins arba paves Naudotojui juos ištrinti; pažymima, kad pareiga įrodyti įrašo neteisėtumą tenka Naudotojui.
  4. Naudotojui daug kartų pažeidus kitų asmenų teises, ypač intelektinės nuosavybės teisę (pvz., autorinių teisių apsaugos arba prekių ženklo apsaugos), gali būti užblokuojama jo paskyrą.
  5. Renkant informaciją iš naudotojų, būtina: gauti jų sutikimą, aiškiai pranešti, kad tai Naudotojas (o ne Administratorius) renka duomenis, taip pat paskelbti privatumo apsaugos taisykles, kuriose apibūdinama renkama informacija ir jos naudojimo būdai.
  6. Draudžiama skelbti Svetainėje kitų asmenų asmens tapatybės dokumentų atvaizdus ir konfidencialią finansinio pobūdžio informaciją.
  7. Draudžiama naudoti prekių ženklus, kūrinius ir kitus elementus, kurie yra Administratoriaus intelektinės nuosavybės teisės objektai, taip pat bet kokius klaidinančiai panašius ženklus, išskyrus atvejus, kai jų naudojimui yra gautas Administratoriaus sutikimas.
 5. PASKYROS SAUGA IR PRIVATUMAS
  1. Draudžiama skelbti Svetainėje melagingus asmens duomenis ir kurti paskyras kito asmens vardu be jų sutikimo.
  2. Naudotojas gali sukurti tik vieną asmeninę paskyrą.
  3. Užblokavus paskyrą, Naudotojas neturi teisės sukurti kitos paskyros.
  4. Naudotojas privalo pasirūpinti, kad jo duomenys būtų galiojantys ir patikimi.
  5. Draudžiama perduoti kitiems asmenims savo slaptažodį, leisti naudotis savo paskyra bei atlikti kitus veiksmus, dėl kurių gali sumažėti paskyros saugumo lygis, taip pat perduoti savo paskyrą kitam asmeniui.
  6. Naudotojui pasirinkus naudotojo vardą ar panašų identifikatorių paskyrai arba puslapiui, kuris yra saugomas pagal atskirus teisės aktus kito asmens naudai, Administratorius pasilieka teisę pašalinti jį arba atimti, jei tai bus būtina.
  7. Naudotojui priklauso visas turinys ir visa informacija, jo paskelbta Svetainėje, ir jis gali nustatyti jos naudojimo būdą Leidimuose (kurie yra žymelėje Nustatymai), laikydamasis 4 p. nuostatų.
  8. Kalbant apie turinį, kuris yra intelektinės teisės objektas, pvz., straipsniai, nuotraukos ir vaizdo įrašai, Naudotojas, kuris skelbia jį Svetainėje, tuo pačiu leidžia jį platinti bet kokia forma (įskaitant Internetą) ir suteikia Administratoriui neišskirtinę, perleidžiamą, nemokamą, neribotą teritorijos ir laiko atžvilgiu licenciją, apimančią teisę suteikti sublicenciją, leidžiančią naudoti visą Naudotojo skelbiamą turinį, kuris yra intelektinės teisės objektas. Ši Licencija nesibaigia Naudotojui pašalinus turinį, kuris yra intelektinės teisės objektas, arba panaikinus paskyrą. Licencija, be kita ko, leidžia kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir koreguoti minėtą turinį.
  9. Tačiau Naudotojas suvokia, kad, nepaisant paskyros ar atskirų duomenų pašalinimo, pašalinto turinio atsarginė kopija gali būti saugoma protingą laiką (bet nebus prieinama kitiems) ir kad iš naujo panaudota ji liks Interneto tinkle, kitų subjektų atsakomybės srityje (pvz. Google).
  10. Naudotojas sutinka, kad būtų naudojami visi atsiliepimai apie Svetainę ir kiti pasiūlymai, susiję su Svetaine, tačiau perleidimas vykdomas nemokamai, o Naudotojo idėjos panaudojimas netaps pagrindu jam reikalauti kokio nors atlyginimo.
 6. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  1. Svetainėje kaupiamų asmens duomenų Administratoriumi yra įmonė Trans.info Sp. z o.o. , buveinės adresas: Racławicka g. 2-4, 53-146 Vroclavas, Lenkija, įrašyta į Nacionalinio teismo registro verslininkų registrą, tvarkomą Vroclavo miesto Vroclavas-Fabryczna apylinkės teismo, reg. Nr. KRS 0000720763, įstatinis kapitalas 104.500,00 PLN visiškai sumokėtas, PVM mokėtojo kodas 894-27-64-658, įmonės kodas 932920615.
  2. Duomenys kaupiami ir tvarkomi naudojimosi Svetaine patogumui. Duomenys pateikiami savanoriškai, o visus tvarkymo principus nustato Privatumo politika, skelbiama adresu: http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html. Naudotojas turi teisę susipažinti su pateiktais duomenimis, taisyti juos ir reikalauti pašalinti.
 7. PAŽEIDIMAI IR BAUDOS
  1. Administratorius turi teisę blokuoti Naudotojo paskyrą Svetainėje, jeigu Naudotojas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, o ypač jeigu jis sukuria daugiau nei vieną paskyrą vieno fizinio asmens vardu.
 8. ATSAKOMYBĖ
  1. Administratorius neatsako už Naudotojų skelbiamą turinį remiantis 2002 m. liepos 18 d. elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 14 ir 15 str. (Ofic. leid. 2002.144.1204), išskyrus aukščiau minėtą 4.3 p.
  2. Administratorius neatsako už Svetainės veikimo sutrikimus, įvykusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įrangos gedimo, duomenų bazės ir serverio perkrovos.
  3. Administratorius deda visas pastangas, siekdamas užtikrinti tvarų Svetainės veikimą, tačiau negali garantuoti jo nenutrūkstamo prieinamumo. Administratorius dės visas pastangas, kad Svetainė būtų prieinama ne mažiau nei 90 % laiko per metus.
  4. Administratorius atsako tik už žalą, kilusią dėl tyčinės kaltės.
 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Administratorius turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo pakeisto Taisyklių teksto paskelbimo svetainėje trans.info/regulations