Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Tak jak Polacy wyjeżdżają za granicę, ku lepszym zarobkom- tak i obcokrajowcy przyjeżdżają do nas w tym samym celu.
Jest to znak, iż ich sytuacja gospodarcza znajduje się w gorszym położeniu niż Polska. Jednak nie znaczy to, że nie możesz mieć solidnego i pracowitego pracownika za mniejsze pieniądze.

 

Pierwszy krok jaki należy wykonać, to przede wizyta w urzędzie pracy. Tam musimy zgłosić zapotrzebowanie na zatrudnienie pracownika (np. kierowcy).
W ten czas liczymy na to, że nikt się nie zgłosi. jest to procedura, która pozwoli nam przejść do kolejnego etapu- czyli zgłoszenia o chęci zatrudnienia obcokrajowca.
Gdy znajdziemy już odpowiedniego kandydata- występujemy do wojewody z wnioskiem o zatrudnienie.
Wówczas niezbędne będą nam dokumenty takie jak:

1. aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej,
2. kopię umowy spółki – w przypadku gdy podmiotem powie­rzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji,
3. kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek,
4. kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kierowcy zawodowemu,
5. kopie dokumentów potwierdzających legalność pobytu kandydata na pracownika na terenie RP oraz kopie doku­mentów ukończenia szkoły w Polsce, jeżeli obcokrajowiec ją ukończył,
6. kopię dowodu wpłaty w wysokości 50 zł, jeżeli zezwolenie na pracę jest wystawione na czas nie dłuższy niż 3 miesiące lub 100 zł, gdy ten okres jest dłuższy,
7. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania (np. prawo jazdy dla kierowcy).

Po złożeniu odpowiednich papierów, czekamy na decyzję wojewody, czy kandydat na pracownika spełnia odpowiednie warunki na uzyskanie zezwolenia na pracę.

 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://www.firmatransportowa.pl/jak-legalnie-zatrudnic-cudzoziemca-w-firmie-transportowej/docs/6_1/285/View

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu