Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Z dniem 18 stycznia odpisy oraz zaświadczenia uzyskane przez internet z Centralnej Informacji o Zestawach Rejestrowych i opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym będą miały moc dokumentu urzędowego.  

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zestawie rejestrowym i rejestrze zestawów (Dz.U. nr 215, poz. 1663), weszła w życie z dniem 18 stycznia 2010 roku. Odpisy, jak i zaświadczenia wydawane drogą elektroniczną przez Centralną Informację o Zestawach Rejestrowych, nabrały urzędowej mocy. Istnieje bowiem jeden warunek- muszą one być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Zmiana procedury zapewne usprawni każdemu dostęp do dokumentów urzędowych potwierdzających informację o tym, czy na przykład jego kontrahent figuruje w rejestrze zastawów jako zastawca, czy na kupowanym samochodzie, maszynie dziewiarskiej lub innym urządzeniu został ustanowiony zastaw rejestrowy albo że roszczenie zostało już uregulowane i na zastawcy nie ciąży już żadne zobowiązania z tego tytułu. Dokument w formie papierowej albo elektronicznej może uzyskać z Centralnej Informacji o Zastawach każdy, kto złoży wniosek na odpowiednim formularzu, podając w nim numer pozycji w rejestrze zastawów. Wszelkie odpisy i zaświadczenia jakie wydaje Centralna Informacja o Zestawach Rejestrowych wydaje na podstawie danych otrzymanych z centrali rejestru zastawów.  Rejestry natomiast, prowadza sądy rejonowe i sady gospodarcze.

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/390997,dokumenty_z_internetu_wazne_jak_dokumenty_papierowe.html

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu