Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments2 comments
Add comment
  • Lukasz KsiazkiewiczLukasz Ksiazkiewicz
  • Henryk ZbąszyńHenryk Zbąszyń
    Cieszy mnie, że przewoźnicy wschodnii coraz odważniej podnoszą głowy i walczą o swoje. Chciaż akurat temu strajkowi dobrze nie wróżę – raz, ze wybór terminu rozsierdzi tylko „zwykłych ludzi” bo to jed...