Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • Marcin KrupaMarcin Krupa
    SŁOWACJA : § 4 Dekretu 13 dotyczy zwolnienia kierowców z przestrzegania zapisów w §1 ust 1. oraz ust.2 Natomiast §1 ust.5 mówi: Obowiązki wynikające z ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do osób, któr...