Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments2 comments
Add comment
  • Michał NowakowskiMichał Nowakowski
    Zleceniodawcy często wpisują specjalny interes w dostawie oraz wpisują w warunkach zlecenia wynagrodzenie. Jednak warunkiem koniecznym jest deklaracja w liście przewozowym CMR a tego nie robi praktycz...
  • Arkadiusz WoldańskiArkadiusz Woldański
    Żadna klauzura poufności, tylko zmiany na poziomie ustawodawcy, pełna jawność zleceń zakończą twórczą patologię tam uprawianą. To wyleczy od razu, głupotę należ pokazywać publicznie i obśmiewać. Skut...