Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments2 comments
Add comment
  • - - -- - -
    The comment has been deleted
  • Jerzy RóżykJerzy Różyk
    redactor
    Małe doprecyzowanie zapisu: „… warto zadeklarować w liście przewozowym lub umowie przewozu kwotę specjalnego interesu w dostawie towaru za dodatkową opłatą dla przewoźnika lub w ramach umówionego prze...