Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • Tomasz RachwałTomasz Rachwał
    Teraz to szkoda płakać po rozlanej zupie. Należy jednak pamiętać, że przyjęcie Pakietu Mobilności w Radzie Europejskiej było możliwe dzięki wku…. Estonii której truckom nie pozwoliliśmy wrócić do domu...