Posts tagged::

#
comments1 comment
Add comment
  • Włodzimierz NowakWłodzimierz Nowak
    Szkoda, że autor nie wskazał DLACZEGO od lat 80 zrozumiano, że trzeba pilnie zacząć modernizować koleje. Dlatego, że zrozumiano, że podążanie za popytem nie rozwiązuje problemów, a je tworzy w przypad...