Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • Rafał KubinaRafał Kubina
    Panie Robercie, po raz kolejny popełnia Pan błąd. Wpisuje Pan dane które nie mają pokrycia z prawdą. W roku 1985 jak i w 1990 Słowenii i Estonii jeszcze nie było na mapie. Obydwa państwa powstały w 19...