Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • Mirosław KaniewskiMirosław Kaniewski
    Bardzo ciekawe rozwiązania. Nasuwa mi się tylko jedno pytanie, czy korzystanie z tego typu urządzeń wiąże się z jakimiś późniejszymi powikłaniami? Na rynku jak na razie występują przeważnie egzoszkiel...