Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments11 comments
Add comment
  • Dominik TomczukDominik Tomczuk
    A jezeli w ciągu dnia kierowca zmienia ciężarówkę i jest to np w trakcie pauzy . To jak do tego odnosi się prawo
  • Michał CzokMichał Czok
    „Kierujący ciężarówką, którzy nie przestrzegają wytycznych względem zapisu aktywności na karcie, powinni liczyć się z karami nakładanymi nie tylko na nich, ale także na całe przedsiębiorstwo.” To jest...