Posts tagged::

#
comments6 comments
Add comment
 • Jerzy RóżykJerzy Różyk
  redactor
  Swoje rozważania zacząłbym od art. 23 ust. 5 konwencji CMR, z wyraźnym wskazaniem na aspekt szkody i konieczność przedstawienia dowodu na jej istnienie przez uprawnionego. To główny przepis regulujący...
comments5 comments
Add comment
 • Ewelina DeputoEwelina Deputo
  The comment has been deleted
 • Zorro ZorroZorro Zorro
  Bardzo fajny tekst i ważna problematyka, ale ponieważ tekst odbieram, jako krytyczny wobec kierowców, chciałbym wskazać na drugą stronę medalu: 1. rozkład ciężaru odpowiedzialności za szkodę między pr...
comments2 comments
Add comment
 • Ewelina DeputoEwelina Deputo
  The comment has been deleted
 • Jerzy RóżykJerzy Różyk
  redactor
  Małe doprecyzowanie zapisu: „… warto zadeklarować w liście przewozowym lub umowie przewozu kwotę specjalnego interesu w dostawie towaru za dodatkową opłatą dla przewoźnika lub w ramach umówionego prze...
comments5 comments
Add comment
 • Arek WaśniewskiArek Waśniewski
  Nienależyte wykonanie umowy spowodowane zaniechaniem, niedbalstwem, niefrasobliwością powinno mieć jakieś konsekwencje, jeżeli zleceniodawca poniósł z tego tytułu jakieś straty.Natomiast przykładowe s...
 • Wojciech SikoraWojciech Sikora
  Autor prezentujący reklamę swojej firmy nie rozróżnia kwestii opóźnienia w dostawie ładunku (i związanych z tym konsekwencjami) z opóźnieniem w podstawieniu auta. O ile w przypadku tej pierwszej sytua...
comments22 comments
Add comment
 • Marek DrzymałaMarek Drzymała
  Dużym problemem branży TSL jest dziś sytuacja, kiedy firma posiadająca licencję spedycyjną, z punktu widzenia przepisów polskiego prawa dalej uważana jest tylko za przewoźnika, a nie za spedytora. Nie...
 • Marek DrzymałaMarek Drzymała
  Umowa spedycji to nie „umowa na zorganizowanie przewozu”. Jak można przeczytać w pracach prof W. Górskiego spedytor albo jest wysyłającym – czyli nadawcą albo odbierającym (czyli odbiorcą). Jest to ...
comments4 comments
Add comment
 • Ewelina DeputoEwelina Deputo
  The comment has been deleted
 • Jerzy RóżykJerzy Różyk
  redactor
  To pytanie raczej nie dotyczy aspektów poruszonych zarówno w artykule jak i komentarzu. Kwestie dotyczące postojowego na załadunku powinna regulować umowa przewozu – są one poza zakresem konwencji CMR...
comments6 comments
Add comment
 • Jerzy RóżykJerzy Różyk
  redactor
  Zlecenia otrzymane od zleceniodawców (np. spedytora) najczęściej nie są zleceniami z „pierwszej ręki”, gdyż przed zleceniodawcą zazwyczaj jest jeszcze kilku zleceniodawców. Z tego powodu proces uzyski...
 • Przemysław KotowiczPrzemysław Kotowicz
  Co do zasady Konwencja CMR, czy też Ustawa o Transporcie Drogowym ma stosunek nadrzędny w stosunku do Zlecenie Przewozowego. Mówi właśnie o tym orzeczenie Sądu przytoczone w artykule. Warunki zlecenia...