Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

Łotwa dołączyła do krajów, w których podwyższono gwarancję TIR. Tym samym stowarzyszenia poręczające będą mogły wypłacać należność celno-podatkową dla towarów, które są objęte karnetem TIR maksymalnie do kwoty 100 tys. euro.