Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments9 comments
Add comment
  • Paweł ZiajaPaweł Ziaja
    BLOGGER
    Nie panie Jacku, pasy wg. normy 12195 nie mają określonej daty ważności. Jedyna data która jest wymagana na etykiecie, to data produkcji pasa. Wobec tego, należy pamiętać o tym że pasa można używać ta...
  • Jacek CholewaJacek Cholewa
    Czy pasy mają datę ważności?