Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments5 comments
Add comment
  • michal bydgoszczmichal bydgoszcz
    przepraszam dwie 45h i jedna 24h jeszcze lepiej
  • michal bydgoszczmichal bydgoszcz
    Od momentu obowiązywania nowych przepisów, kierowca w ciągu dwóch tygodni pracy będzie musiał wykorzystać dwa regularne okresy odpoczynku i jeden regularny skrócony okres odpoczynku” – dodaje TransCas...