Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments2 comments
Add comment
  • Wojciech SikoraWojciech Sikora
    To żaden niezwykły pomysł, palety wytważa się z trocin drewnianycjh(elementy), odpadów plastikowych, odpadów papieru z domieszkami lepiszcza. Byłbo to niezwykłe gdyby z koksowych palet powstała łupina...
  • Wojciech SikoraWojciech Sikora
    ?