Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments8 comments
Add comment
  • Jeden przepis załatwił by problem do końca, rozliczenia B2B tylko w netto, odwrócony vat, jak jest już na niektórych wrażliwych produktach.
  • Dawid ŚwiderDawid Świder
    przepis na katastrofę: teoretyczny spedytor/przewoźnik ma zapłacić innemu przewoźnikowi fv np. do 20 danego mca; klient spedytora przeciąga płatność na koniec mca np. do 28 i płaci w split payment. W...