Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments2 comments
Add comment
  • Tom SajkowskiTom Sajkowski
    Jak rozumieć zatem ten zapis : – przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej niż 72 godz. Wg niego wynika że testy są wymagane wówczas kiedy pobyt w PL jest dłużs...