Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments5 comments
Add comment
  • Paweł ŁazarewiczPaweł Łazarewicz
    oczywiście, jest to art. 14 specustawy
  • Jerzy RóżykJerzy Różyk
    redactor
    Panie Pawle, odpowiadał Pan na pytania przewoźników i przy pierwszym stwierdził Pan, że „Obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku specustawa wskazuje, że przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności za dział...