Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • lol lollol lol
    Pytanie do autorki artykułu. Czy można wiedzieć dlaczego porozumienie nie zostało osiągnięte? W jakiej kwestii nie dokonano przełomu? Rada i Komisja nie zgodziła się na raport Isamila Ertuga? Zasada, ...