Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments2 comments
Add comment
  • Marek JarockiMarek Jarocki
    Absolutna nieprawda w zakresie polskich przepisów . Art. 786 K.C. stanowi iż „ Przez przyjecie listu przewozowego i przesyłki odbiorca zobowiązuje się do zapłaty oznaczonych z liście przewozowym nale...
comments6 comments
Add comment
  • Marek JarockiMarek Jarocki
    burza, deszcz, snieg nie jest siła wyższą i to już dawno ustalono w orzecznictwie…
  • Adrian NowickiAdrian Nowicki
    I tak w naszym sadzie pewnie za brak sprawdzenia pogody dostanie po lapach 😀