Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments5 comments
Add comment
  • Marcin SzulcMarcin Szulc
    Najlepiej przygotujecie się do takiego egzaminu w Firmie Koral polecam zdałem egzamin za pierwaszym razem 🙂
  • Rafał NiemyjskiRafał Niemyjski
    2 442 000 zł x 1.10 = 2 868 200 zł jaki specjalista, wie jak poprawnie używać kalkulatora i znaku %
comments2 comments
Add comment
  • Marek JarockiMarek Jarocki
    Absolutna nieprawda w zakresie polskich przepisów . Art. 786 K.C. stanowi iż „ Przez przyjecie listu przewozowego i przesyłki odbiorca zobowiązuje się do zapłaty oznaczonych z liście przewozowym nale...