Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments5 comments
Add comment
 • - - -- - -
  The comment has been deleted
 • Zorro ZorroZorro Zorro
  Bardzo fajny tekst i ważna problematyka, ale ponieważ tekst odbieram, jako krytyczny wobec kierowców, chciałbym wskazać na drugą stronę medalu: 1. rozkład ciężaru odpowiedzialności za szkodę między pr...
comments2 comments
Add comment
 • - - -- - -
  The comment has been deleted
 • Jerzy RóżykJerzy Różyk
  redactor
  Małe doprecyzowanie zapisu: „… warto zadeklarować w liście przewozowym lub umowie przewozu kwotę specjalnego interesu w dostawie towaru za dodatkową opłatą dla przewoźnika lub w ramach umówionego prze...
comments3 comments
Add comment
 • Jerzy RóżykJerzy Różyk
  redactor
  Co do zasady „Lex specialis derogat legi generali” zgadzam się z nią w zupełności, ale zastanawiam się, co zmieniła umowa ubezpieczenia, skoro zachowała pozostałe, nie zmienione niniejszą klauzulą, po...
 • Jerzy RóżykJerzy Różyk
  redactor
  Proszę mi zatem odpowiedzieć, jak zadziała zawarta w polisie OCP Generali Kluauzla Reprezentantów (rażącego niedbalstwa) w brzmieniu: „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, po...