Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments2 comments
Add comment
  • gros grosgros gros
    Trzeba będzie się nad tym systemem zastanowić, skoro największe przedsiębiorstwa z niego korzystają.
  • Jan KuJan Ku
    Na pewno wprowadzenie przez LPP technologii RFID było dobrym posunięciem. Jeśli firma ma się liczyć na arenie międzynarodowej to musi korzystać z nowoczesnych rozwiązań.