Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments3 comments
Add comment
  • Stanisław KierzkStanisław Kierzk
    Brawo-może np. ITD w Bydgoszczy odda zrabowaną kasę na Toruńskiej
  • Leszek LudaLeszek Luda
    Tytuł powinien brzmieć. Zwycięstwo Polskich przewoźników. Występujcie o zwrot niesłusznie Wam zabranych pieniędzy za przeważenia.