Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • Michał DydyńskiMichał Dydyński
    Rozwiązanie ewidentnie napisane pod zachodnie firmy, gdzie Polska ma być dawcą taniej siły roboczej. Jak Polskie firmy mają być konkurencyjne na rynku wewnętrznym i światowym jeśli beneficjentami tej ...