Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments2 comments
Add comment
  • - - -- - -
    The comment has been deleted
  • Jerzy RóżykJerzy Różyk
    redactor
    W ujęciu transportowym, wezwanie do zapłaty faktycznie nie przerywa biegu przedawnienia, ale powoduje jego zawieszenie. Wezwanie do zapłaty może zawiesić bieg przedawnienia, a więc wydłużyć okres prze...