Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • Mikołaj Stężycki-WojtasiakMikołaj Stężycki-Wojtasiak
    Niestety bo było w jakimś zakresie do przewidzenia. Wszyscy przenoszą produkcję do Chin, a to nie było racjonalne rozwiązanie. Nie pierwszy raz pieniądze okazały się ważniejsze od zdrowego rozsądku.