Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments3 comments
Add comment
  • Koma NdurKoma Ndur
    O i oczywiście Tachograf sam nie przestawi czasu lecz tylko zaproponuje zmianę ( zależy od oprogramowania i producenta). O tym czy czas zmienić czy nie decyduje kierowca. I wciaz nie ma obowiązku zmie...
  • Koma NdurKoma Ndur
    W tachografie cyfrowym nie ma obowiązku przestawiania godziny. Tachigraf cyfrowy wszystkie czynności zapisuję w czasie utc a ten się nie zmienia wraz z porą roku.