Acordul comercial și de cooperare Uniunea Europeană – Regatul Unit. Reguli de origine

Puteți citi articolul în 7 minute

Marius Gaita

Marius Gaita

18.01.2021
Acordul comercial și de cooperare Uniunea Europeană – Regatul Unit. Reguli de origine

După luni de discuții, părțile au ajuns la un consens și astfel la 24 decembrie a fost finalizat acordul care va reglementa noua relație dintre Uniunea Europeană (UE) și Marea Britanie, începând cu 1 ianuarie 2021.

Rezultatul negocierii atins în extremis în ajunul Crăciunului, cu implicarea președintei Comisiei Europene și a prim-ministrului britanic, pare a fi un compromis bun care din punct de vedere al relațiilor comerciale  își găsește punctul central în eliminarea barierelor tarifare vamale și asigurarea unor condiții de concurență echitabile.

Chiar dacă a fost semnat un acord vor exista schimbări majore începând cu 1 ianuarie 2021 deoarece Marea Britanie va părăsi piața unică și uniunea vamală a UE, iar libera circulație a persoanelor, a bunurilor între Regatul Unit și UE va înceta prin introducerea formalităților vamale şi a controalelor la frontieră comună.

Cel mai important aspect al “Acordului comercial și de cooperare UE-Regatul Unit”  (Trade and Cooperation Agreement),  prevede cote zero ale taxelor vamale pentru toate mărfurile care respectă regulile de origine, reguli detaliate în capitolul 2, din TITLUL I: COMERȚUL CU MĂRFURI.

Pentru aplicarea tratamentului  tarifar preferențial, se propun reguli de origine consolidate în acordurile bilaterale de liber schimb existente (de exemplu UE-Canada, UE-Vietnam) prevăzând, de asemenea, anumite proceduri adoptate numai în cele mai recente acorduri, cum ar fi cel parafat de UE cu Japonia.

Beneficiază de un tratament tarifar preferențial, adică de taxe vamale 0%, următoarele categorii de “mărfuri originare” (Articolul ORIG.3: Cerințe generale,  alin 1):

“(a) produsele obținute în întregime în partea respectivă, în înțelesul articolului ORIG.5 [Produse obținute în întregime];

 (b) produsele fabricate în partea respectivă exclusiv din materiale originare din partea respectivă 

și 

(c) produsele fabricate în partea respectivă prin încorporarea de materiale neoriginare, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute în ANEXA ORIG-2 [Reguli de origine specifice produsului].”

Importatorul acordă un tratament tarifar preferențial unui produs originar din cealaltă parte, pe baza unei cereri de tratament tarifar preferențial.

 Cererea de tratament tarifar preferențial, introdusă de importator  se bazează pe următoarele dovezi de origine:

“(a) un atestat de origine în care exportatorul certifică faptul că produsul este un produs originar 

sau

 (b) informațiile pe care le deține importatorul conform cărora produsul este un produs originar. “

Atestatul de origine (ANEXA ORIG-4) se elaborează  de către exportatorul unui produs pe baza informațiilor care demonstrează că produsul este originar, inclusiv a descrierii materialelor originare și neoriginare  utilizate în fabricarea produsului, informații ce se pot regăsi în “Declarația furnizorului” (ANEXA ORIG-3)

Având în vedere perioada scurtă de timp dintre publicarea acordului și data la care acesta va deveni aplicabil este dificil pentru exportatori să poată emită atestate de origine pe baza declarației furnizorului.

Prin Regulamentul (UE) 2254/2020 i se acordă posibilitatea unui exportator să poată redacta pe parcursul unei perioade de tranziție atestate de origine chiar dacă, la momentul respectiv, nu se află în posesia tuturor declarațiilor relevante ale furnizorului în cauză.

În acest sens un exportator poate întocmi până la 31 decembrie 2021 atestate de origine pentru exporturile către Regatul Unit, pe baza declarațiilor furnizorului, care pot fi oferite de furnizor ulterior cu condiția ca exportatorul să se afle în posesia declarațiilor furnizorului, până la 1 ianuarie 2022.

Dacă exportatorul nu va intra în  posesia respectivelor declarații ale furnizorului până la 1 ianuarie 2022, exportatorul informează importatorul cel târziu la 31 ianuarie 2022. 

Pentru fluxurile UE-Marea Britanie, atestatul de origine poate fi întocmit de orice exportator din UE dacă valoarea transportului este de 6.000 euro sau mai puțin. Peste această sumă, de 6000 euro,  exportatorul din Uniunea Europeană trebuie să se înregistreze în Sistemul REX (Registered Exporter system). Numărul atribuit în momentul în care devine un “exportator înregistrat”, va fi inclus în atestatul de origine.

În cazul fluxurilor Marea Britanie-UE, exportatorul din UK va include  numărul său EORI în orice atestat  pe care îl va emite clientului din UE, indiferent de valoare.

Atestatul se întocmește pe o factură sau pe orice alt document care descrie produsul originar, cu valabilitate timp de 12 luni de la data întocmirii sale sau pentru o perioadă mai lungă, cum a fost prevăzută de partea importatoare, de maximum 24 de luni.

Cererea de tratament tarifar preferențial se poate face şi cu ajutorul “informațiilor pe care le deține importatorul”, dovezi care trebuie să fie în posesia importatorului sub forma unor documente justificative sau înregistrări ce pot fi furnizate de exportator sau producător, care demonstrează că produsul este originar din partea exportatoare.

Dovezile de origine care reprezintă fundamentul unei cereri de tratament preferential pot fi arhivate în format electronic. 

Toate aceste evidențe sunt păstrate în mod diferit de agenții economici. Un importator păstrează toate dovezile de origine timp de cel puțin trei ani de la data efectuării importului, iar un exportator care a întocmit un atestat de origine, păstrează timp de cel puțin patru ani de la data întocmirii atestatului de origine respectiv, o copie a atestatului de origine, precum și toate celelalte evidențe care demonstrează că produsul îndeplinește cerințele pentru a dobândi caracterul originar.

Cererea de tratament tarifar preferențial împreună cu dovada de origine se includ în declarația vamală, în conformitate cu reglementările din partea importatoare.

Dacă nu a fost introdusă o cerere de tratament tarifar preferențial în momentul importului, autoritatea vamala acordă preferințe și rambursează sau remite orice taxă vamală achitată în plus, cu condiția ca cererea să fie solicitată în termen de cel mult trei ani de la data importului sau într-un termen mai lung, prevăzut în normele administrative ale părții importatoare.

Pentru a se asigura conformitatea și gestionarea  formalităţilor vamale fără blocaje și penalități,  operatorii economici  trebuie să analizeze cu mare atenție regulile de origine fiind responsabili pentru întocmirea atestatului de origine și a informațiilor furnizate  la export, corectitudinea cererii de tratament tarifar preferențial la import  și respectarea cerințelor prevăzute în Acordul  comercial și de cooperare.

Marius Gaita este Customs Manager la EUROCCOPER si Trainer la ARCA – ARILOG Customs Academy

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole