TransInfo

REGULAMENTUL TRANS.INFO

Mergeți la regulamentul anterior

§ 1
DISPOZIȚII PRELIMINARE

 1. Site-ul web este pus la dispoziția Destinatarului serviciilor de către Trans.info sp. z o.o., cu sediul social în Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polonia, înscrisă în Registrul Întreprinderilor din Registrul Judiciar Național (KRS) ținut de Tribunalul Districtual pentru Wrocław - Fabryczna din Wrocław, Divizia a VI-a Economică a Registrului Judiciar Național cu numărul: 0000751609, cu un capital social în valoare de 517.250,00 PLN, număr NIP (număr național de identificare fiscală): 8961581580, număr REGON (număr în lista centrală de activități economice): 381491570, cu următoarea adresă de e-mail: ro@trans.info.
 2. Prezentul Regulament precizează termenii și condițiile de utilizare a Site-ului web, inclusiv principiile de furnizare a serviciilor electronice, în cadrul Site-ului web, de către Trans.info sp. z o.o. în sensul Legii din data de 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Monitorul Oficial din 2020, poziția 344, cu modificările ulterioare).
 3. Utilizarea Site-ului web presupune acceptarea prezentului Regulament și se bazează pe conținutul acestui Regulament și pe dispozițiile legale aplicabile, dispozițiile legale aplicabile având prioritate în cazul unei eventuale contradicții. Destinatarul serviciilor este obligat să comunice prezentul Regulament Utilizatorului care acționează în numele și în beneficiul acestuia.
 4. Furnizorul de servicii declară că Serviciile oferite de Furnizorul de servicii pot fi utilizate exclusiv de către Destinatarul serviciilor. Furnizorul de servicii nu este de acord cu utilizarea serviciilor de către consumatori. Consumatorii vor utiliza serviciile pe propriul risc și pe propria răspundere.
 5. Destinatarul serviciilor declară că, prin utilizarea Serviciilor, încheie un contract de furnizare de servicii electronice în cadrul și în legătură cu activitatea sa comercială, care are un caracter profesional pentru el/ea și care rezultă în special din obiectul activității sale comerciale.
 6. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a nu furniza Serviciile entităților care concurează cu Furnizorul de servicii sau consumatorilor care nu sunt Destinatari ai serviciilor.
 7. Destinatarii serviciilor au posibilitatea de a utiliza paginile de internet și serviciile unor terțe părți prin intermediul Site-ului web, pe baza unor conexiuni corespunzătoare către paginile de internet ale unor terțe părți. În situația descrisă în fraza anterioară, se aplică reglementările sau alte documente definite de terții care furnizează serviciul sau pun la dispoziție site-ul web, iar Furnizorul de servicii nu este parte la contractele de furnizare de servicii electronice încheiate între Destinatarul serviciilor și terțul respectiv. Răspunderea pentru serviciile furnizate Destinatarului serviciilor de către terți este determinată de contractele relevante încheiate de Destinatarul serviciilor cu terții.
 8. Trans.info sp. z o.o. declară că are statutul de întreprindere mare în sensul Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din data de 17 iunie 2014, care se referă la declararea anumitor tipuri de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat (Jurnalul Oficial al UE L 187 din 26.06.2014).

§ 2
DEFINIȚII

 1. Revistă electronică - Revista Managerilor de Transport publicată de Furnizorul de servicii.
 2. Formular - un formular web utilizat de către Furnizorul de servicii, care permite Destinatarului serviciilor să furnizeze Furnizorului de servicii datele (inclusiv datele cu caracter personal) necesare, de exemplu, pentru a crea un Cont, a contacta Furnizorul de servicii, a primi Buletinul informativ, a se înscrie la un Seminar web.
 3. Parolă - orice secvență de caractere selectată de către Utilizator/Destinatarul serviciilor în timpul procesului de înregistrare a contului.
 4. Cont - un cont creat în procesul de înregistrare pe Site-ul web, în scopul efectuării Serviciilor selectate. Contul se utilizează în numele Destinatarului serviciilor de către Utilizatorul indicat în Formular.
 5. Autentificare - adresa de e-mail a Utilizatorului/Destinatarului serviciilor sau TransID-ul Destinatarului serviciilor, necesar pentru a accesa Contul, furnizat în timpul înregistrării Contului.
 6. Materiale - texte, fotografii, grafice, diagrame, materiale video, materiale multimedia, etc., în special cele care constituie o operă în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe (Monitorul Oficial 2021, poziția 1062, cu modificările ulterioare) postate în cadrul Site-ului web de către Furnizorul de servicii.
 7. Buletin informativ - o scrisoare electronică trimisă de Furnizorul de servicii, cu acordul Destinatarului serviciilor, la adresa de e-mail furnizată în Formular.
 8. Partener - orice entitate care colaborează cu Furnizorul de servicii pe baza unui contract relevant.
 9. Regulament - prezentul regulament de procedură.
 10. Site web - o platformă de internet organizată, formată din pagini și alte instrumente de internet puse la dispoziție prin intermediul internetului și disponibile la adresa https://trans.info/, precum și subdomeniile relevante în diferite versiuni lingvistice, care reprezintă o publicație de informații online în următoarele domenii: transport, expediere, logistică, aparținând Furnizorului de servicii.
 11. TransID - un număr unic de identificare atribuit unui Destinatar al serviciilor în momentul înregistrării unui cont în cadrul Platformei Trans.eu (platforma online de tip B2B a Partenerului, disponibilă pe pagina de internet www.platform.trans.eu.).
 12. Servicii - serviciile furnizate electronic de către Furnizorul de servicii către Destinatarii serviciilor, disponibile pe Site-ul web, în special serviciul de navigare - permițând Destinatarilor serviciilor să vizualizeze Materialele de pe Site-ul web, și, dar fără a se limita la:
  1. serviciul de Cont,
  2. serviciul de comentarii - permite Utilizatorului/ Destinatarului serviciilor, care deține un Cont pe Site-ul web, să se exprime prin postarea de comentarii cu privire la Materiale și afișarea acestora de către Furnizorul de servicii pe Site-ul web, precum și punerea la dispoziție a unui spațiu pe serverele Furnizorului de servicii în scopul stocării datelor care constituie comentariile,
  3. serviciul de Buletin informativ,
  4. serviciul de Formular de contact,
  5. serviciul de căutare - permite Destinatarului serviciilor să utilizeze de la distanță mecanismele IT pentru a căuta și afișa datele stocate pe serverele Furnizorului de servicii (de exemplu, un motor de căutare pentru informațiile postate pe Site),
  6. punerea Revistei electronice la dispoziția Destinatarului serviciilor,
  7. punerea de Seminarii web la dispoziția Destinatarului serviciilor,
  8. utilizarea mecanismelor de tehnologie a informației din cadrul Serviciilor.
 13. Destinatarul serviciilor - un întreprinzător, înțeles ca fiind o persoană fizică, persoană juridică și o entitate organizațională care nu este o persoană juridică și căreia un act separat îi conferă capacitate juridică - care desfășoară o activitate comercială în nume propriu, căreia i se pot furniza servicii electronice și care utilizează în orice mod Site-ul web. În cazul unui Destinatar al serviciilor care este o persoană fizică, acesta poate fi și un Utilizator.
 14. Furnizorul de servicii - Trans.info Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, cu sediul social în Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polonia, , înscrisă în Registrul Întreprinderilor din Registrul Judiciar Național ținut de Tribunalul Districtual pentru Wrocław - Fabryczna din Wrocław, Divizia a VI-a Economică a Registrului Judiciar Național cu numărul: 0000751609, cu un capital social în valoare de 517.250,00 PLN, număr NIP (număr național de identificare fiscală): 8961581580, număr REGON (număr în lista centrală de activități economice): 381491570.
 15. Legea privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice - Legea din data de 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Monitorul Oficial, 2020, poziția 344, cu modificările ulterioare).
 16. Utilizator - o persoană fizică care acționează pentru și în numele Destinatarului serviciilor în sensul articolului 97 din Legea din data de 23 aprilie 1964 privind Codul civil (Monitorul Oficial din 2022, poziția 1360, cu modificările ulterioare), în special prin utilizarea Contului și postarea de comentarii. Destinatarul serviciilor este pe deplin răspunzător pentru actele și omisiunile Utilizatorului, care au ca rezultat încălcarea prezentului Regulament.
 17. Seminar web - un seminar web, o instruire sau o prezentare online realizată cu ajutorul tehnologiei webcast - adică prin transmiterea de materiale video, audio și text în timp real (live) prin intermediul unui browser web, la care Destinatarul serviciilor are acces după completarea Formularului și care este organizat de către Furnizorul de servicii sau de Partener.

§ 3
ÎNCHEIEREA ȘI REZILIEREA UNUI CONTRACT DE SERVICII ELECTRONICE

 1. Ca parte a Site-ului web, Destinatarul serviciilor poate utiliza, în special, Serviciile care includ vizualizarea Materialelor disponibile pe Site.
 2. Furnizarea de servicii în beneficiul Destinatarului serviciilor are loc în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în prezentul Regulament, cu excepția serviciilor descrise în regulamente separate sau achiziționate în cadrul unor contracte separate.
 3. Încheierea contractului de navigare între Furnizorul de servicii și Destinatarul serviciilor are loc atunci când Destinatarul serviciilor introduce adresa URL relevantă a Site-ului web într-un browser web, în timp ce încetarea contractului de navigare are loc atunci când Destinatarul serviciilor închide pagina de internet a Site-ului.
 4. Procedura și condițiile de încheiere și de reziliere a contractelor de servicii prestate de terți, prevăzute în regulamente separate, sunt precizate în regulamentele individuale pentru serviciile respective.
 5. Destinatarul serviciilor va beneficia de Servicii și va utiliza Site-ul web în mod gratuit. Serviciile cu plată sunt furnizate pe baza normelor stabilite în regulamente separate privind aceste servicii.
 6. Destinatarul serviciilor are acces și poate utiliza Site-ul web pentru o perioadă de timp nedeterminată. Clientul poate rezilia în orice moment orice contract de furnizare a Serviciilor, așa cum este descris în Regulament, fără a prezenta vreun motiv și având efect imediat. Furnizorul de servicii poate rezilia contractul de furnizare a Serviciilor cu un preaviz de 14 zile.
 7. Accesul la anumite Servicii poate depinde de:
  1. solicitări de servicii,
  2. completarea Formularului,
  3. consimțământul de a primi informații comerciale prin intermediul comunicării electronice de la Furnizorul de servicii sau de la Parteneri, de a utiliza echipamente terminale de telecomunicații (de exemplu, telefon) și sisteme de apelare automată în scopuri de marketing direct de către Furnizorul de servicii sau de către Parteneri cu scopul de a primi informații comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică de la entitățile care colaborează cu Furnizorul de servicii sau cu Partenerii, schimbul de date cu caracter personal cu alte entități, profilarea (crearea unui profil), inclusiv pentru stocarea în echipamentul terminal de telecomunicații a informațiilor, așa-numitele fișiere de tip cookie, și accesul la acestea, în scopul unei mai bune adaptări a serviciilor și a activităților de marketing,
  4. înregistrarea unui Cont în cadrul Site-ului web.
 8. Furnizorul de servicii are dreptul de a plasa pe Site-ul web conținut publicitar referitor la serviciile și bunurile Furnizorului de servicii sau ale Partenerilor.

§ 4
CONTUL

 1. Site-ul web permite Destinatarului serviciilor să înregistreze un Cont în cadrul Site-ului prin:
  1. prima conectare pe Site, folosind un cont deja creat în alte site-uri web, de exemplu, pe Platforma Trans.eu, Facebook, Google+ și altele, care vor fi integrate cu Site-ul, și care consimt la crearea unui Cont și la importul datelor de bază din site-urile menționate mai sus, precum și la acceptarea regulamentelor și a politicii de confidențialitate ale site dat,
  2. completarea Formularului disponibil pe pagina principală a Site-ului web.
 2. Orice autentificare ulterioară se va efectua cu ajutorul Autentificării și Parolei sau prin intermediul autentificării automate disponibile ca parte a integrării sistemelor menționate la punctul 1 litera (a) de mai sus.
 3. Destinatarul serviciilor poate înregistra mai multe Conturi în cadrul site-ului web, cu condiția să indice de fiecare dată un Utilizator diferit în formular. Un Utilizator poate utiliza un singur cont. În cazul în care contul unui Utilizator este blocat, Destinatarul serviciilor nu are dreptul de a crea un alt Cont pentru acest Utilizator.
 4. Destinatarul serviciilor declară că datele furnizate de el nu încalcă drepturile unor terțe părți, fiind adevărate și actualizate.
 5. Destinatarul serviciilor este obligat să se asigure că datele sale, precum și datele Utilizatorului, sunt corecte și actualizate.
 6. Este interzisă partajarea Contului și a datelor Contului cu terțe părți.
 7. Este interzisă utilizarea Conturilor aparținând unor terțe părți.
 8. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament de către un Utilizator/Destinatarul serviciilor, în special prin folosirea identității unui alt Utilizator/Destinatar al serviciilor, crearea mai multor conturi pentru același Utilizator, crearea unui alt cont pentru un Utilizator blocat, constituie o încălcare a Regulamentului și poate duce la blocarea Contului.
 9. Utilizatorul/Destinatarul serviciilor își poate șterge Contul în orice moment, fără a da niciun motiv, prin selectarea opțiunii "șterge contul" din panoul de administrare a Contului, ceea ce echivalează cu rezilierea contractului de furnizare de servicii electronice.
 10. Destinatarul serviciilor recunoaște faptul că, în ciuda ștergerii contului sau a datelor individuale, o copie de rezervă a conținutului șters poate fi stocată pentru o perioadă rezonabilă de timp (dar nu va fi pusă la dispoziția altor persoane) și, ca urmare a utilizării secundare, aceste date vor rămâne pe internet, ceea ce rămâne responsabilitatea altor entități (de exemplu, Google).
 11. Utilizatorul are dreptul de a face declarații și de a prelua angajamente, în cadrul Site-ului web, în numele Destinatarului serviciilor.

§ 5
POSTAREA DE COMENTARII

 1. Prin crearea unui Cont, puteți utiliza serviciul de postare de comentarii în cadrul Site-ului web.
 2. Afișarea unui comentariu nu va dura mai mult decât afișarea Materialului la care este postat comentariul.
 3. În cazul în care comentariul constituie o operă în sensul legislației privind drepturile de autor, Utilizatorul/Destinatarul serviciului va acorda Furnizorului de servicii o licență gratuită pentru utilizarea lucrării în următoarele domenii de exploatare:
  1. în ceea ce privește înregistrarea și reproducerea operei - producerea de copii ale operei cu ajutorul unei tehnici specifice, inclusiv tipărirea, reprografia, înregistrarea magnetică și tehnica digitală,
  2. în cadrul comercializării originalului sau a copiilor pe care a fost salvată opera - comercializarea, împrumutul sau închirierea originalului sau a copiilor,
  3. în cadrul domeniului de aplicare al diseminării unei opere în alt mod decât cel specificat la litera b de mai sus - reprezentarea publică, expunerea, prezentarea, reproducerea, difuzarea și retransmisia, precum și punerea operei la dispoziția publicului astfel încât astfel încât membrii publicului să aibă acces la aceasta dintr-un loc și la un moment ales individual de către aceștia.
 4. Furnizorul de servicii are dreptul de a acorda sublicențe.
 5. Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale Regulamentului, este interzisă publicarea de comentarii care conțin:
  • vulgarități
  • conținut ofensator,
  • reclame sau mesaje care constituie publicitate mascată,
  • linkuri către alte site-uri web,
  • conținuturi care încalcă drepturile de autor sau drepturile personale ale unor terțe părți,
  • conținuturi care incită la ură rasială, religioasă sau etnică sau conținuturi care promovează violența și un sistem de stat totalitar,
  • conținuturi care contravin în alt mod prevederilor legale, normelor de conduită socială sau bunelor moravuri.
 6. Utilizatorul/Destinatarul serviciilor va posta comentarii exclusiv pe propria răspundere, în conformitate cu § 2 paragraful 16 din Regulament.
 7. Furnizorul de servicii nu este obligat să monitorizeze conținutul comentariilor postate de Utilizatori/Destinatarii serviciilor pe Site-ul web. Orice persoană care ia cunoștință de faptul că un anumit conținut, postat de un Utilizator/Destinatar al serviciilor, este ilegal sau contrar prevederilor Regulamentului, poate informa Furnizorul de servicii despre faptul și locul în care a fost postat un astfel de conținut, trimițând un e-mail la adresa: ro@trans.info.
 8. Furnizorul de servicii are dreptul de a șterge orice comentariu publicat pe Site-ul web, de către un Utilizator/Destinatar al serviciilor, în cazul în care acesta constituie o încălcare a Regulamentului sau este contrar prevederilor legale general aplicabile.

§ 6
BULETINUL INFORMATIV

 1. Destinatarul serviciilor poate comanda Servicii sub forma primirii de Buletine informative prin completarea Formularului, de asemenea, în timpul înregistrării Contului.
 2. Furnizorul de servicii va trimite către Destinatarul serviciilor corespondența aferentă furnizării Buletinului informativ, la adresa de e-mail indicată în Formular.
 3. Un Destinatar al serviciilor care se abonează la un Buletin informativ care conține informații comerciale, în sensul Legii privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice, are posibilitatea de a-și exprima consimțământul voluntar de a primi, orice informații comerciale provenind de la Furnizorul de servicii sau de la Parteneri, în format electronic, la adresa de poștă electronică (e-mail) indicată în Formular.
 4. Utilizarea serviciului de Buletin informativ este condiționată de deținerea, de către Destinatarul serviciilor, a unei adrese de e-mail.
 5. Fiecare Buletin informativ trimis în conformitate cu Regulamentul va conține informații despre expeditor, un câmp de subiect completat și informații despre cum să vă dezabonați de la Buletinul informativ sau despre cum să modificați parametrii serviciului.
 6. Buletinul informativ poate conține informații publicitare referitoare la serviciile și bunurile Furnizorului de servicii sau ale Partenerilor.
 7. Destinatarul serviciilor are dreptul de a se dezabona de la Destinatarul serviciilor în orice moment, ceea ce echivalează cu rezilierea contractului de servicii electronice.
 8. Revocarea consimțământului Destinatarului serviciilor de a primi informații comerciale prin mijloace electronice dă dreptul Furnizorului de servicii să întrerupă imediat serviciul de abonare la Buletinul informativ pentru acel Client, în măsura în care acesta conține informații comerciale pentru care a fost revocată dorința Destinatarului de a le primi în format electronic.

§ 7
ALTE SERVICII

 1. Site-ul web vă permite să contactați Furnizorul de servicii direct prin intermediul Formularului disponibil pe site la rubrica "CONTACT".
 2. Pentru a utiliza serviciul de Formular de contact, trebuie să furnizați numele, prenumele, adresa de e-mail, precum și conținutul mesajului adresat Furnizorului de servicii.
 3. Furnizorul de servicii va răspunde la mesajele primite de la Destinatarii serviciilor, trimise prin intermediul Formularului, în termen de 14 zile, la adresa de e-mail furnizată în Formular.
 4. Site-ul web vă permite să căutați Materiale în cadrul Site-ului prin intermediul motorului de căutare disponibil pe pagina de pornire a Site-ului.
 5. Pentru a utiliza serviciul de căutare, introduceți conținutul dorit în motorul de căutare. Ca răspuns, Site-ul va indica materialele care corespund conținutului căutat. Este posibilă sortarea materialelor în funcție de dată și relevanță.
 6. Revista electronică este disponibilă pe Site-ul web la rubrica "REVISTĂ ELECTRONICĂ". Destinatarii serviciilor pot vizualiza Revista electronică într-un browser web și o pot descărca în format pdf.
 7. Pentru a utiliza serviciul de partajare a Revistei electronice, după selectarea filei "Revistă Electronică", selectați copia dorită a Revistei electronice prin selectarea "Descărcare gratuită". Aveți, de asemenea, posibilitatea de a vizualiza și descărca cel mai recent exemplar al Revistei electronice selectând fila "Descărcați noua Revistă a Managerilor de Transport".
 8. Din momentul descărcării Revistei electronice, Furnizorul de servicii acordă Destinatarilor o licență neexclusivă și netransferabilă de utilizare a Revistei electronice, exclusiv în scop personal. Destinatarii serviciilor nu au dreptul de a reproduce și/sau comercializa conținutul Revistei electronice ca fiind conținutul lor propriu sau de a acorda sublicențe.
 9. În cadrul Site-ului web sunt disponibile Seminarii web. Pentru a utiliza serviciul de punere la dispoziție a unui Seminar web, după selectarea filei "SEMINARII WEB" sau a oricărei alte file care informează despre posibilitatea de a vă înscrie la un Seminar web, trebuie să completați Formularul.
 10. Seminariile web sunt disponibile prin intermediul unui browser web în cadrul Site-ului web și pe site-urile web ale Partenerilor. Un link către Seminarul web va fi trimis Destinatarilor serviciilor la adresa de e-mail furnizată în Formular.
 11. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a refuza participarea Destinatarului serviciilor la un Seminar web, fără a oferi nicio justificare.
 12. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a trimite un memento referitor la Seminarul web, înainte de data Seminarului web, la adresa de e-mail furnizată în Formular.
 13. Odată cu înregistrarea pentru Seminarul web și trimiterea linkului către Seminarul web, în modul indicat în § 7 alin. 10 din prezentul Regulament, Furnizorul de servicii acordă Destinatarilor serviciilor o licență neexclusivă și netransferabilă de utilizare a Seminarului web, exclusiv în scopul personal al acestora. Destinatarul serviciilor nu are dreptul de a reproduce și/sau de a comercializa conținutul Seminarului web ca fiind conținut propriu sau de a acorda sublicențe.
 14. Este interzisă distribuirea către terțe părți a linkului aferent Seminarului web.
 15. Este interzisă înregistrarea conținutului și a desfășurării Seminarului web. În cazul încălcării acestei interdicții, Furnizorul de servicii poate bloca accesul la Seminarul web.
 16. În timpul Seminariilor web, nu există contact vizual cu alți Destinatari ai serviciilor, dar există posibilitatea de adresare a întrebărilor prin chat.
 17. Furnizorul de servicii va face tot posibilul să se asigure că Seminariile web sunt conduse de formatori competenți, care cunosc bine subiectul Seminarului web.
 18. Furnizorul de servicii declară că Seminariile web sunt pregătite cu cea mai mare atenție și se asigură că acestea nu prezintă niciun viciu legal.
 19. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a schimba programul Seminarului web sau de a modifica parametrii de bază ai Seminarului web, inclusiv data Seminarului web sau de a-l anula, din motive importante sau din motive independente de voința Furnizorului de servicii. Modificările menționate mai sus nu pot constitui un motiv pentru nicio reclamație împotriva Furnizorului de servicii.
 20. În cazul în care Destinatarul serviciilor încalcă prevederile legale, regulile de conviețuire socială sau bunele moravuri în timpul Seminarului web, Furnizorul de servicii are dreptul de a bloca accesul Destinatarului la Seminarul web după un avertisment prealabil adresat acestuia.
 21. Furnizorul de servicii oferă Destinatarilor serviciilor posibilitatea de redifuzare a Seminariilor web, prin accesarea versiunii arhivate a Seminarului web, disponibile prin intermediul link-ul deținut de Destinatarul serviciilor.

§ 8
TNORMELE DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB DE CĂTRE DESTINATARUL SERVICIILOR

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Regulamentului, Destinatarul serviciilor nu poate, în cadrul utilizării Site-ului web, să întreprindă următoarele:

 1. să furnizeze conținut ilicit pe Site-ul web,
 2. să publice mesaje, articole și alte forme de comunicare cu caracter comercial, neautorizate de către Furnizorul de servicii, precum și care încalcă drepturile terților, prevederile legale, normele de conviețuire socială sau bunele moravuri,
 3. să trimită informații comerciale nesolicitate în sensul articolului 10 din Legea privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (în special sub formă de mesaje tip spam),
 4. să utilizeze Site-ul web în scop de marketing direct, astfel cum se menționează la articolul 172 din Legea privind telecomunicațiile (Monitorul Oficial 2022, poziția 1933, cu modificările ulterioare),
 5. să trimită, în masă, e-mailuri anonime, nesolicitate (așa-numitele mesaje tip spam), indiferent de conținutul acestora,
 6. să colecteze conținutul și datele altor Destinatari ai serviciilor și să acceseze în alt mod Site-ul web, utilizând instrumente automate (de exemplu, roboți de colectare, roboți, spider sau programe de copiere),
 7. să se angajeze în activități ilegale de marketing pe mai multe niveluri, de exemplu, scheme piramidale,
 8. să transmită viruși și alte tipuri de coduri malițioase,
 9. să întreprindă acțiuni de phishing pentru a obține date de conectare și pentru a accesa un cont aparținând unui alt Utilizator/Destinatar,
 10. să utilizeze Site-ul web și Serviciile individuale într-un mod care încalcă drepturile și interesele personale (în special drepturile de proprietate intelectuală, interesele personale, cum ar fi imaginea, demnitatea, reputația) ale altor Destinatari al serviciilor și ale Furnizorului de servicii,
 11. să desfășoare orice acțiune care ar putea dezactiva, supraîncărca sau afecta buna funcționare și aspectul Site-ului web, cum ar fi un atac care are ca rezultat blocarea serviciului, interferența cu afișarea unei pagini sau cu alte funcții.

§ 9
RĂSPUNDERE

 1. Destinatarul serviciilor este responsabil pentru:
  1. modul în care Destinatarul serviciilor utilizează Site-ul web și consecințele acestuia,
  2. daunele rezultate din acțiunile culpabile ale Destinatarului serviciilor, care nu respectă legile aplicabile sau prevederile prezentului Regulament,
  3. informațiile descărcate de pe Site-ul web, efectele utilizării acestora de către Destinatarul serviciilor și utilitatea lor pentru Destinatarul serviciilor,
  4. acțiunile și omisiunile Utilizatorului/Destinatarului serviciilor.
 2. Destinatarul serviciilor este conștient de pericolele pe care le prezintă internetul, în special în ceea ce privește posibilele intruziuni în sistemul Destinatarului serviciilor, interceptarea parolelor de către terți, infectarea sistemului Destinatarului cu viruși și posibilele daune rezultate. Utilizatorul/Destinatarul serviciilor este obligat să păstreze confidențialitatea Parolei sale.
 3. Furnizorul de servicii:
  1. nu este responsabil pentru conținutul publicat de către Utilizator/Destinatarul serviciilor în conformitate cu articolele 14 și 15 din Legea privind furnizarea de servicii electronice,
  2. nu este responsabil pentru nerespectarea de către Utilizator/Destinatarul serviciilor a condițiilor tehnice indicate în prezentul Regulament, inclusiv pentru furnizarea de date incorecte, ceea ce va împiedica utilizarea anumitor Servicii,
  3. nu este responsabil pentru întreruperile Site-ului web și ale Serviciilor individuale cauzate de evenimente de forță majoră, defecțiuni ale echipamentelor, supraîncărcarea bazei de date și a serverului,
  4. este responsabil pentru serviciile furnizate pe cale electronică în conformitate cu prevederile Legii privind furnizarea de servicii electronice,
  5. va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că Site-ul web, precum și toate serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, funcționează fără întreruperi de orice fel, dar nu garantează funcționarea neîntreruptă a Site-ului web și a Serviciilor disponibile prin intermediul acestuia,
  6. informează că problemele sau limitările tehnice ale echipamentului informatic utilizat de Destinatarul serviciilor (firewall-uri - blocaje, versiuni necorespunzătoare ale playerului media, software antivirus și altele) pot limita sau împiedica accesul Destinatarului la Site-ul web, la Servicii sau pot afecta calitatea acestora,
  7. își rezervă dreptul de a restricționa accesul anumitor Destinatari ai serviciilor la o parte sau la întregul conținut prezentat pe Site, în cazul în care acești Destinatari utilizează dispozitive hardware sau programe software care restricționează sau dezactivează publicarea anumitor conținuturi de pe Site,
  8. are dreptul de a închide Site-ul web și de a înceta furnizarea Serviciilor în orice moment.

§ 10
PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Site-ul web și Materialele conținute în cadrul acestuia, inclusiv operele, mărcile comerciale, Seminariile web, selecția și juxtapunerea acestora în cadrul Site-ului web, fac obiectul protecției prevăzute de legile aplicabile în acest sens, în special de Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe și Legea privind combaterea concurenței neloiale din 16 aprilie 1993 (Monitorul Oficial din 2022, poziția 1233, cu modificările ulterioare).
 2. Drepturile asupra Materialelor aparțin Furnizorului de servicii sau unor terțe părți, inclusiv Partenerilor. În cazul în care drepturile în cauză sunt deținute de terți, Furnizorul de servicii va prezenta Materialele pe Site-ul web în conformitate cu contractele relevante încheiate cu astfel de terți, în special contractele de licență și contractele privind transferul drepturilor patrimoniale ale autorului sau în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în acest sens.
 3. Prin utilizarea Materialelor puse la dispoziție pe Site, Destinatarii serviciilor nu dobândesc niciun drept și nici nu obțin o licență asupra acestor Materiale.
 4. Fără consimțământul prealabil al Furnizorului de servicii, Beneficiarii de servicii pot utiliza Site-ul web și Materialele numai în cadrul utilizării permise, așa cum sunt desemnate de dispozițiile Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar o astfel de utilizare nu poate încălca utilizarea normală a operei sau prejudicia interesele legitime ale Furnizorului de servicii și ale terților. Nu sunt permise următoarele:
  1. în special în scopuri comerciale: copierea, reproducerea, modificarea, blocarea Site-ului web sau a unor părți ale acestuia, precum și a Materialelor individuale puse la dispoziție pe paginile sale,
  2. diseminarea (inclusiv diseminarea în scop informativ către presă, radio, televiziune și în așa fel încât toată lumea să aibă acces la materiale în momentul și locul pe care le alege) Materialelor publicate pe Site-ul web, inclusiv: articole, rapoarte, interviuri și alte lucrări pe orice subiect (inclusiv subiecte politice, economice și religioase).
 5. Este interzisă orice utilizare a Materialelor, alta decât cea specificată în Regulament, fără acordul prealabil expres și în scris al Furnizorului de servicii, iar încălcarea drepturilor Furnizorului de servicii (sau ale unor terțe părți) asupra operelor protejate va atrage răspunderea în temeiul legislației civile și penale. Solicitările de informații pe această temă pot fi adresate la adresa de e-mail: ro@trans.info.

§ 11
CONFIDENȚIALITATE

 1. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel în prezentul document, niciuna dintre părți nu poate dezvălui unor terțe părți secretele comerciale ale celeilalte părți. Cu toate acestea, oricare dintre părți poate dezvălui astfel de informații în măsura în care informațiile:
  1. sunt sau au devenit cunoscute publicului altfel decât ca urmare a unei încălcări a prezentelor prevederi,
  2. au fost obținute ulterior de către destinatar de la o terță parte care, după știința destinatarului, nu are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor respective față de partea care le-a divulgat,
  3. erau cunoscute de destinatarul informațiilor respective la momentul divulgării sau au fost create ulterior în mod independent,
  4. au fost dezvăluite pentru a pune în aplicare drepturile destinatarului acestor informații în temeiul prezentului Contract,
  5. trebuie divulgate în conformitate cu prevederile legale, procedurile judiciare sau reglementările profesionale aplicabile.
 2. Cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege, Furnizorul de servicii are dreptul de a dezvălui informațiile despre Destinatarul serviciilor și Utilizator altor companii din grupul Furnizorului de servicii, angajaților și asociaților, precum și terților care furnizează servicii în beneficiul Furnizorului de servicii. Furnizorul de servicii va fi responsabil față de Destinatarul serviciilor pentru păstrarea confidențialității informațiilor Destinatarului.

§ 12
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Operatorul de date cu caracter personal al Destinatarului serviciilor, precum și ale Utilizatorilor Site-ului web, este Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, cu sediul social în Wrocław, strada Racławicka nr. 2-4, 53-146 Wrocław, contact: ro@trans.info (denumit în continuare "Operatorul").
 2. Temeiul juridic, scopul, durata prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile aplicabile, precum și alte informații importante privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în rețelele TIC ale Operatorului sunt detaliate în Politica de confidențialitate.

§ 13
RECLAMAȚII ȘI LITIGII

 1. Fiecare Destinatar al serviciilor are dreptul de a depune o plângere cu privire la aspecte legate de funcționarea Site-ului și a serviciilor furnizate în cadrul acestuia.
 2. Reclamațiile pot fi depuse în scris la următoarea adresă: Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polonia sau electronic la adresa de e-mail: ro@trans.info.
 3. Reclamațiile vor fi procesate în termen de 14 zile de la primire.
 4. Un răspuns la reclamație va fi trimis la adresa de e-mail, indicată de Destinatarul serviciului sau, în cazul unei reclamații trimise prin poștă, la adresa de corespondență indicată de Destinatarul serviciului.
 5. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a prelungi perioada specificată la alineatul 3 de mai sus - cu până la 10 zile - în cazul în care investigarea reclamației necesită măsuri și acțiuni neobișnuite, speciale sau întâmpină obstacole care nu pot fi controlate de Furnizorul de servicii (defecțiuni ale echipamentelor, ale rețelei de internet etc.) sau pentru a obține explicații suplimentare din partea Destinatarului serviciilor.
 6. Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigiile care pot apărea între Furnizorul de servicii și Destinatarul serviciilor este instanța competentă pentru sediul social al Furnizorului de servicii.

§ 14
CERINȚE TEHNICE

 1. Pentru a utiliza Site-ul web, sunt necesare următoarele:
  1. un dispozitiv cu acces la internet, cu o versiune actualizată și configurată corect a unui browser web,
  2. un cont de poștă electronică (e-mail) activ - pentru a înregistra un Cont, a primi Buletinul informativ, a primi un răspuns la un mesaj trimis prin intermediul Formularului de contact și a utiliza alte Servicii care necesită un astfel de cont,
  3. un program care permite afișarea unui fișier în format pdf - pentru a afișa revista electronică.
 2. Reglementările separate pentru servicii individuale pot specifica condiții tehnice suplimentare necesare pentru utilizarea acestor servicii.

§ 15
DISPOZIȚII FINALE

 1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel prin dispoziții legale imperative, legea aplicabilă contractelor dintre Destinatarul serviciilor și Furnizorul de servicii este legislația polonă.
 2. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul în cazul apariției a cel puțin unuia dintre următoarele motive importante (catalog închis):
  1. o modificare a legislației care reglementează furnizarea de servicii prin mijloace electronice de către Furnizorul de servicii, care afectează drepturile și obligațiile reciproce prevăzute în Regulament;
  2. necesitatea ca Furnizorul de servicii să respecte ordinele, hotărârile, deciziile sau orientările care decurg din:
   • o decizie a unui organism al administrației publice, competent în domeniul de activitate al Furnizorului de servicii, care afectează drepturile și obligațiile reciproce prevăzute în Regulament;
   • o hotărâre judecătorească, aplicabilă activității Furnizorului de servicii, care afectează drepturile și obligațiile reciproce prevăzute în Regulament;
  3. o modificare a modului în care Furnizorul de servicii furnizează servicii electronice, din motive exclusiv tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice);
  4. modificarea domeniului de aplicare sau a principiilor de furnizare, de către Furnizorul de servicii, a serviciilor la care se referă Regulamentul, prin introducerea de noi funcționalități sau servicii, care fac obiectul Regulamentului, precum și prin modificarea sau retragerea acestora;
  5. fuziunea, divizarea sau transformarea Furnizorului de servicii sau schimbarea datelor acestuia.
 3. Furnizorul de servicii va anunța, cu cel puțin 14 zile înainte, orice modificare a Regulamentului aferent Site-ului web.
 4. Versiunile anterioare ale Regulamentului sunt publicate pe Site-ul web.
 5. Aspectele care nu sunt reglementate de prezentul Regulament sunt guvernate de legislația polonă, în special de prevederile Codului civil și de Legea privind furnizarea de servicii electronice.
 6. Anexele la Regulament constituie integrantă din acesta.
 7. Regulamentul sunt disponibil accesând pagina de internet: https://trans.info/ro/rules/new.