Politica de confidențialitate

Mergeți la politica de confidențialitate anterioară

Prezentul document reglementează politica aplicată de Trans.INFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, cu sediul social în Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-156 Wrocław, înscrisă în Registrul Întreprinderilor din Registrul Judiciar Național (KRS) ținut de Tribunalul Districtual pentru Wrocław - Fabryczna din Wrocław, Divizia a VI-a Economică a Registrului Judiciar Național cu numărul KRS: 0000751609, număr NIP (număr național de identificare fiscală): 8961581580, număr REGON (număr în lista centrală de activități economice): 381491570 (în continuare: Operator), cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor (înțeleși ca orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal vor fi prelucrate de către Operator) și a informațiilor care pot constitui un secret comercial al utilizatorilor.

Prezenta politică se aplică serviciilor oferite de Operator prin intermediul paginii de internet https://trans.info/ro. Politica de mai sus nu se extinde la paginile de internet și serviciile terților care pot fi accesate prin intermediul link-urilor de pe site-ul web menționat mai sus. Informații detaliate privind protecția datelor sunt disponibile la fiecare dintre furnizorii de servicii în parte. Operatorul recomandă ca documentele în cauză să fie consultate pe site-urile web ale furnizorilor, în fiecare situație individuală.

Datele colectate

Pentru a utiliza pe deplin serviciile și produsele Operatorului, Utilizatorul poate crea un cont sau se poate autentifica pe Site-ul web.

Pentru a utiliza serviciile și produsele oferite de Operator, este necesar să vă înregistrați un cont prin intermediul formularului furnizat pe site-ul web. La înregistrare, trebuie furnizate următoarele date: numele și prenumele, denumirea companiei, adresa de e-mail. La conectare, Utilizatorul furnizează următoarele date: numele de utilizator și parola. În plus, Utilizatorul poate completa profilul aferent contului său cu alte date suplimentare.

Operatorul indică faptul că Utilizatorul poate utiliza opțiunea de a se conecta printr-un cont creat anterior pe Platforma Trans.eu, cu ajutorul unui site de socializare - Facebook, Google+ și altele, care va fi integrat cu Site-ul web. În acest caz, Operatorul va prelucra datele personale ale Utilizatorului furnizate în formularul de înregistrare a contului sau va colecta, din contul Utilizatorului disponibil pe unul dintre portalurile menționate mai sus, datele cu caracter personal, necesare pentru înregistrarea și operarea contului.

În situația în care Utilizatorul beneficiază de alte servicii și produse ale Operatorului, uneori în cadrul formularelor dedicate, puse la dispoziție, Utilizatorul poate furniza alte date, cum ar fi: număr de telefon, număr de TVA etc.

Furnizarea de date este voluntară, dar este necesară pentru furnizarea serviciului și pentru contactul cu Operatorul. În cazul în care informațiile necesare nu sunt furnizate Operatorului, Operatorul nu va fi în măsură să realizeze serviciul.

Unele date sunt, de asemenea, colectate în mod pasiv, adică prin utilizarea site-ului web (de exemplu, adresa IP, rezoluția, locația, tipul de browser).

Utilizarea datelor

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi prelucrate:

În cazul în care Utilizatorul și-a dat un astfel de consimțământ, Operatorul va trimite informații despre produsele și serviciile actuale și viitoare, aparținând atât lui, cât și ale entităților din cadrul Grupului, prin intermediul Site-ului web sau prin e-mail, sub forma unei campanii de informare sau de publicitate.

Utilizatorul poate renunța la primirea unui astfel de conținut prin trimiterea unui mesaj la ro@trans.info (așa-numita retragere a consimțământului de a primi informații comerciale). În ceea ce privește datele cu caracter personal, retragerea consimțământului este posibilă în orice moment. Cu toate acestea, acest lucru nu afectează prelucrarea datelor cu caracter personal înainte de retragere.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele pot fi partajate cu alți destinatari, în vederea executării unui contract semnat cu dumneavoastră, cu scopul respectării obligației legale care îi revine Operatorului, pe baza consimțământului dumneavoastră sau în scopuri care decurg din interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terțe părți.

Destinatarii pot fi: entități din grupul Trans.eu, instituții abilitate în mod legal să primească datele dumneavoastră în baza legislației relevante (de exemplu, autoritățile de aplicare a legii sau autoritățile judiciare), precum și entități care prelucrează datele în numele Operatorului și angajații autorizați ai acestora, în cazul în care aceste entități prelucrează datele în baza unui acord cu Operatorul și numai în conformitate cu instrucțiunile acestuia și în condiții de păstrare a confidențialității. Grupul de entități care îndeplinesc sarcini în numele și în contul Operatorului include, printre altele, entități care furnizează servicii, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura suportul tehnic și administrativ pentru furnizarea de servicii, cum ar fi furnizorii de servicii IT și entitățile care se ocupă de Site-ul web. Operatorul va acționa cu diligența necesară în ceea ce privește transmiterea datelor, aplicând măsuri și garanții pentru a preveni accesul neautorizat (de exemplu, SSL, conexiuni criptate).

Transmiterea de date în afara Comunității Europene

Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) poate fi diferit de cel prevăzut de legislația europeană. Având în vedere acest lucru, Operatorul transferă datele cu caracter personal în afara SEE numai atunci când este necesar. În cazul unui astfel de transfer, Operatorul va asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în primul rând prin:

  1. transferul de date cu caracter personal către țări pentru care a fost emisă o decizie a Comisiei Europene, prin care se recunoaște că țara respectivă oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal,
  2. utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană,
  3. aplicarea altor măsuri de protecție adecvate.
Drepturile persoanei vizate

Utilizatorul are drept de acces la datele sale cu caracter personal, precum și dreptul de a solicita rectificarea, restricționarea sau ștergerea acestora. Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a-și retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea datelor, în măsura în care există un astfel de consimțământ și de a solicita transferul datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care, în Republica Polonă, este Președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal, în cazul în care Utilizatorul consideră că prelucrarea datelor sale încalcă dispozițiile regulamentului GDPR.

În plus, Utilizatorul are dreptul de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor sale, din motive legate de situația sa particulară, în cazul în care Operatorul prelucrează datele în scopuri de interes legitim, în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru crearea de profiluri.

După ce identitatea utilizatorului a fost confirmată, Operatorul va exercita drepturile indicate pe baza unei analize a legitimității solicitării și a legislației aplicabile. Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a se conforma solicitărilor de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, cu excepția cazului în care datele trebuie reținute în baza legislației aplicabile sau a altor interese legale legitime ale Operatorului.

Perioada de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi procesate și stocate de către Operator pentru perioada necesară atingerii obiectivelor, și anume:

Datele colectate în timpul vizitelor Utilizatorilor pe site-ul web al Operatorului vor fi prelucrate până când acestea nu mai sunt de actualitate sau nu mai sunt relevante. Acest lucru se aplică datelor prelucrate în scopuri analitice și statistice, inclusiv utilizării de fișiere de tip cookie și administrării paginilor Operatorului.

Fișierele de tip Cookie

Operatorul utilizează așa-numitele "fișiere cookie" pentru a urmări vizitele Utilizatorilor site-ului web și pentru a salva preferințele acestora, de exemplu, limba, datele de conectare, precum și pentru a adapta serviciile oferite la nevoile lor. Aceste fișiere sunt utilizate pentru a întocmi statistici generale privind utilizarea site-ului web de către Utilizatori. Aceste fișiere vor fi păstrate până când nu mai sunt de actualitate sau nu mai sunt relevante. Fișierele de tip cookie nu vor fi puse la dispoziția altor terți, acestea fiind transferate doar entităților care furnizează servicii, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura suportul tehnic al fișierelor menționate mai sus și entităților aparținând Grupului Trans.eu.

Există posibilitatea de dezactivare a fișierelor cookie în browser-ul web, ceea ce nu va însemna imposibilitatea de a utiliza serviciile, însă pot apărea anumite dificultăți, și anume, posibilitatea ca site-ul web al Operatorului să nu mai funcționează în mod corespunzător. Informațiile privind fișierele cookie se aplică, de asemenea, altor tehnologii similare, utilizate în cadrul site-ului web.

De asemenea, este posibilă gestionarea categoriilor de "fișiere cookie" prin intermediul ferestrei "Consimțământ", care apare atunci când Utilizatorul vizitează pentru prima dată site-ul nostru. Informații detaliate cu privire la regulile Operatorului privind utilizarea "fișierelor cookie" și posibilitatea de a le adapta la preferințele Utilizatorului sunt descrise în cadrul secțiunii ”Avem grijă de confidențialitatea dumneavoastră” din rubrica "Mai multe opțiuni".

Rețele sociale

Vă informăm că site-ul web al Operatorului poate include plugin-uri de rețele sociale, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc. Ca urmare a includerii acestora pe site-ul web al Operatorului, Utilizatorul este obligat să consulte pe cont propriu politicile de confidențialitate ale acestor furnizori, pentru a primi informații actualizate privind protecția datelor cu caracter personal.

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care vizitează profilurile Operatorului, disponibile pe rețelele de socializare (min. Facebook, Linkedin). Datele sunt prelucrate în legătură cu gestionarea profilului, promovarea diferitelor evenimente, servicii și produse. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator în acest scop este interesul legitim al acestuia [articolul 6 aliniatul (1) litera (f) din regulamentul GDPR] de a-și promova marca și produsele.

Datele în Google Analytics

Traficul pe paginile de internet ale Operatorului este monitorizat de sistemul de analiză Google Analytics, al cărui scop este de a colecta date privind utilizarea și popularitatea paginilor de internet. Aceste date (de exemplu, browser-ul utilizat sau adresa IP) nu vor fi puse la dispoziția terților de către Operator.

Securitate

Pentru a asigura securitatea, Operatorul:

Declarația privind Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate a intrat în vigoare la data de 31.03.2023. Este posibil să actualizăm periodic Politica de confidențialitate, pentru a reflecta modificările în practicile și standardele noastre de gestionare a informațiilor. Astfel de modificări pot fi efectuate fără o notificare prealabilă. În cazul în care există schimbări materiale care modifică regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal, Utilizatorul poate fi notificat prin e-mail sau prin intermediul unei notificări puse la dispoziție pe site-ul web. Modificările vor intra în vigoare de la data publicării lor pe pagina https://trans.info/ro/policy, cu indicarea datei la care acestea intră în vigoare.

Informații de contact

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la Politica de confidențialitate, vă rugăm să contactați Operatorul: Trans.INFO sp. z o.o., ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, e-mail: ro@trans.info.

[1] Lista societăților din grup este disponibilă la adres www.trans.eu/pl/o-nas.