Comisia Europeană alocă 7 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură la nivel european

Puteți citi articolul în 3 minute

Olga Corochii

Olga Corochii

05.10.2021
Comisia Europeană alocă 7 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură la nivel european
Sursa foto: Canva

Comisia Europeană pune la dispoziție 7 miliarde de euro pentru proiecte care vizează modernizarea infrastructurii de transport în cadrul programului „Conectarea Europei” ( Connecting Europe Facility – CEF), anunță instituția printr-un comunicat.

Majoritatea proiectelor finanțate în cadrul programului vor contribui la creșterea durabilității rețelei de transport, facilitând atingerea obiectivului Pactului verde european de reducere a emisiilor cu 90% până în 2050.

Programul „Conectarea Europei” este instrumentul cheie de finanțare al UE pentru dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport. Acesta cofinanțează proiecte care sporesc multimodalitatea, îmbunătățesc infrastructura și avansează inovarea și noile tehnologii.

Programul a susținut până acum ( 2014-2020) peste 1.000 de proiecte, cu un total de 23.29 miliarde de euro. Pentru perioada 2021-2027 în cadrul programului vor fi alocați 25.8 miliarde de euro.

Infrastructură durabilă, inteligentă și rezistentă

Programul susține viziunea Comisiei Europene privind mobilitatea durabilă și inteligentă.

Pe măsură ce sectorul ( transporturilor, n.r.) se recuperează de pe urma pandemiei de COVID-19, acesta trebuie să folosească oportunitatea de a dezvolta în continuare moduri și tehnologii de transport durabile și de a exploata pe deplin oportunitățile oferite de tehnologiile digitale”, se arată în comunicat.

Potrivit Comisiei Europene, UE are nevoie de un sistem de transport multimodal eficient și interconectat. Acesta trebuie să includă o rețea feroviară accesibilă de mare viteză, o infrastructură dezvoltată de reîncărcare și realimentare pentru vehiculele cu emisii zero și o automatizare sporită pentru o eficiență și siguranță mai mari.

Pentru a putea atinge aceste obiective, CE pune la dispoziție următoarele linii de finanțare:

  • 5.175 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură în cadrul rețelei TEN-T ( căi ferate, căi navigabile interioare, porturi maritime și interioare, drumuri, terminale feroviare și platforme logistice multimodale, hub-uri multimodale pentru pasageri, aplicații inteligente și interoperabile pentru transport și mobilitate);
  • 1.575 miliarde de euro pentru rețeaua de alimentare cu combustibili alternativi (inclusiv încărcarea rapidă a energiei electrice și infrastructură de alimentare cu hidrogen);
  • 330 de milioane de euro pentru Pachetul de mobilitate militară.

Cine poate aplica pentru finanțare?

În cadrul programului „Conectarea Europei” pot depune cereri de finanțare:

  • Unul sau mai multe state membre ale UE;
  • Organizații internaționale sau organisme publice sau private stabilite într-un stat membru al UE, cu acordul statului (statelor) membru (e) în cauză.

Solicitanții pot să depună cererile de finanțare pe cale electronică înainte de 19 ianuarie 2022, ora 17:00 CET.

Propunerile vor fi evaluate de Comisia Europeană, fiind asistată de experți externi preluați dintr-o bază de date de experți independenți. Solicitanții vor primi rezultatele evaluării la cel mult șase luni de la data limită de depunere, iar acordurile de subvenționare vor fi semnate în termen de nouă luni.

Mai multe informații cu privire la programul de finanțare puteți găsi aici.

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole