TransInfo

Regulament Trans.iNFO până la 30.03.2023

Mergeți la următorul regulament

 1. DISPOZIȚII GENERALE
  1. Definiții
   1. ABONATUL SISTEMULUI TRANS.EU – Utilizator al unui cont derivat înregistrat în sistemul Trans.eu, al cărui cont are în prezent statutul autorizat și plătit.
   2. FORUM – forum de discuții, disponibil după conectare în conformitate cu prevederile punctului 2.1.
   3. VIZITATOR – persoană care nu este conectată la Serviciu, utilizându-l în mod limitat, în conformitate cu prevederile punctului 2.1.
   4. TRANSPLACE / TRANS.INFO – denumit în continuare SERVICIU – serviciu de informare care permite accesul permanent la cele mai importante știri și evenimente din industrie și căutarea oricăror informații necesare din articole și Forum.
   5. SISTEM TRANS.EU-platformă de servicii dedicată industriei de transport, expediere și logistică, accesibilă la www.trans.eu și alte adrese conexe, care acoperă toate serviciile, informațiile și documentele, inclusiv aplicațiile precum Messenger, bursă și hărți.
   6. TOPIC PRIVAT- topic pe Forum disponibil doar abonaților Sistemului Trans.eu
   7. DREPTURI – disponibile în fila Profil a utilizatorului care permite să dea drepturi de acces pentru o terță parte la datele furnizate de respectivul Utilizator.
   8. UTILIZATOR – persoană care a creat un cont în cadrul Serviciului în conformitate cu prevederile punctului 2.2 din Regulament.
   9. ADMINISTRATOR-Trans.info Sp. z o.o., o societate cu răspundere limitată Cu sediul în Str. Racławicka nr.2-4, Wroclaw, Polonia, cod postal 53-146, înregistrată la Registrul Judecatorial de Tribunalul Districtual pentru orașul Wroclaw-Fabryczna, Divizia Economică a Registrului Codul KRS 0000720763, NIP (număr de identificare fiscală): 8942764658 și REGON (Registrul național al unitătilor economice): 932920615, care deține capital social de 104 500 PLN.
 2. ÎNREGISTRAREA ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI
  1. Serviciul va fi utilizat de:
   1. Utilizator – cu acces pentru:
    1. vizualizarea conținutului din cadrul Serviciului, articole și alte publicații,
    2. vizionarea și participarea la discuții în conformitate cu punctul 3, cu excepția topicurilor private,
    3. distribuire de conținut (ex. articole, fotografii, video) din afara Serviciului (din momentul lansării acestei funcții)
   2. Abonat la Sistemul Trans.eu-cu acces nelimitat-ex. Acces la toate datele și funcțiile Serviciului, inclusiv la topicurile private de pe Forum, obținând acces prin conectarea la Serviciu folosind TransID-ul sau prin conectarea automată disponibilă în Trans Messenger.
   3. VIZITATOR – cu acces limitat – doar la publicaţii
  2. Înregistrarea contului în cadrul Serviciului va fi efectuată de către:
  3. prima conectare la Serviciu se poate efectua cu utilizarea altor conturi, și anume sistemul Trans.eu, portalul de rețele sociale Facebook, Google+ și altele care vor fi integrate în Serviciu,
  4. si acordarea permisiunii pentru crearea contului și importul datelor esențiale din serviciile menționate mai sus,
  5. completarea formularului de înregistrare disponibil pe pagina principală a Serviciului.
  6. Fiecare conectare ulterioară va fi efectuată cu ajutorul nume de utilizator (e-mail / TransID) și a parolei sau prin autentificare automată în cadrul integrării sistemelor menționate la punctul 2.2
  7. Crearea unui cont nou de către un utilizator blocat constituie o încălcare a Regulamentului și duce la blocarea contului utilizatorului.
  8. Pentru a folosi Serviciul, Utilizatorului/ Vizitatorului/ Abonatului nu îi este permis să:
   1. -publice fotografii, articole, sau alte informații comerciale care sunt autorizate de către Administrator,
   2. -să trimită comunicări comerciale nerelevante cu domeniul,conform articolului 10 din Legea privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (în special sub formă de spam),
   3. -să utilizeze Serviciul cu scopuri de marketing direct, menționat în articolul 172 din Legea telecomunicațiilor,
   4. -să trimită un volum mare de mesaje anonime (numite spam), indiferent de conținut
   5. -să colecteze conținutul și datele utilizatorilor și să obțină accesul la Serviciu în orice altă formă, utilizând instrumente automate (cum ar fi programe robot sau de copiere),
   6. -să efectueze activităti de marketing ilegale, de exemplu scheme. piramidale,
   7. -să trimită viruși sau diferite coduri rău intenționate,
   8. -să obțină date de conectare false și să obțină acces la contul altui utilizator,
   9. -să folosească Serviciul cu scopuri care încalcă drepturile altor utilizatori sau ale Administratorului (imagine, demnitate),
   10. -să desfășoare orice activități care ar putea dăuna, supraîncărca sau limita buna funcționare a Serviciului, cum ar fi un atac care blochează Serviciul, interferând cu afișarea site-ului sau a funcțiilor sale
   11. -să încalce condițiile legate de Forum (punctul 3), în special legate de comentarii și conținutul publicat în cadrul Serviciului.
 3. FORUM
  1. Forumul, după conectarea la Serviciu, permite schimbul de informații conforme cu Regulamentul între utilizatori. Forumul este public, ceea ce înseamnă că mesajele publicate de către un utilizator sunt publice către toți utilizatorii, excepție făcând Topicurile private, care nu sunt vizibile Vizitatorilor. Aceștia nu pot contribui cu informații până nu dețin un cont.
  2. Respectarea regulilor Forumului este supravegheată de Moderator, care va fi numit de către Administrator și autorizat să:
   1. să mute Postările/ Topicurile în secțiunea relevantă, dacă au fost publicate incorect,
   2. să elimine sau modifice conținutului care, în urma unei notificări, va fi considerat ilegal în temeiul art. 14 și 15 din Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii prin mijloace electronice (Jurnalul polonez al legilor 2002, nr.144, Punctul 1204 cu modificările ulterioare),
   3. soluționarea litigiilor,
   4. să blocheze accesul Utilizatorului la Forum pentru un termen fix: 24H, 7 zile sau permanent în cazul încălcării persistente a Regulamentului. Procedura de raportare și gestionare a încălcărilor Regulamentului este specificată la punctul 4.3 și următoarele.
  3. Conținutul publicat pe forum va fi editat corect în măsura în care permite recepționarea clară și lizibilă a informațiilor transmise în secțiunea / topicului respectiv.
  4. Formularea de opinii despre alții este permisă doar în cadrul Topicului privat ‚pinii despre contractați’, pe baza unei referințe sau a unei experiențe dintr-o colaborare anterioară, cu condițiile:
   1. subiectul evaluat trebuie să fie un utilizator autorizat al bursei Trans.eu,
   2. declarațiile nu constituie o încălcare a legii sau bunelor maniere și sunt adevărate,
   3. tranzacția în discuție trebuie să fie încheiată în Sistemul Trans.eu (ex. prin opțiunea ‚Acceptă oferta’).
  5. În cadrul Serviciului, în particular pe Forum, este interzisă publicarea:
   1. informații comerciale în sensul Legii privind prestarea de servicii prin mijloace electronice (inclusiv reclame, materiale promoționale, mesaje PR etc.) și alte informații comerciale fără consimțământul prealabil în scris (în caz de invaliditate) al Administratorului,
   2. informații care conțin liste de debitori, ceea ce constituie o încălcare a legii privind accesul la informații comerciale (Jurnalul Polonez al Legilor din 2003, nr. 50, p. 424), privind combaterea concurenței neloiale (articolele 14 și 26 din cele menționate mai sus).
   3. conținut în contradicție cu legea internațională legată de pornografie, droguri, încurajarea urii rasiale, religioase, etnice etc. Conținut vulgar, care promovează violența, ofensează persoane, încalcă drepturile de autor și alte drepturi ale poporului , etc.
   4. citarea, copierea conversațiilor de pe messengerul Trans.eu și alte fragmente de corespondență care încalcă principiile corespondenței,
   5. interzicerea distribuirii datelor cu caracter personal ale unor terțe părți (set de informații suficiente pentru a le identifica), de ex. Numele complet, nume de companie, fotografii, TransID, e-mail) fără acordul scris al acestora,
   6. interdicția de a folosi expresii care nu sunt veridice, adică termeni generali precum ‚Compania nu plătește’, ‚înșelător / hoț’ (fără condamnare penală care confirmă săvârșirea unei infracțiuni);
   7. conținut considerat, în general, a fi condamnabil din punct de vedere moral, necorespunzător din punct de vedere social și care încalcă regulile netiquette (comportament online adecvat). Principiile general acceptate ale comportamentului online includ:
    1. interzicerea acțiunilor de spam (ex. trimiterea de link-uri nedorite/nesolicitate pe site-uri)
    2. interzicerea cross-posting-ului excesiv, adică postarea aceluiași post în diferite topicuri simultan;
    3. interzicerea multiplicării de emoticoane, numere, semne de punctuație, care nu au relevanță;
    4. interzicerea trolling-ului (acțiune intenționată de a ofensa / ridiculiza un alt utilizator pentru a provoca discuții)
    5. interzicerea solicitării persoanelor care nu au nici o dorință pentru asta
   8. întrebări sau probleme, inclusiv solicitarea unui răspuns pe o adresă de e-mail sau alt tip de mijloc privat de comunicare la distanță. Forumul este dedicat pentru schimbul public și pentru a ajuta toți membrii forumului și utilizatorii de Internet.
 4. PROTECȚIA DREPTURILOR PĂRȚILOR TERȚE ȘI PUBLICAREA CONȚINUTULUI
  1. Sub rezerva prevederilor punctului 3, în activitățile din cadrul Serviciului este interzisă publicarea conținutului sau efectuarea oricărei activități care încalcă drepturile altei persoane sau nu sunt conforme cu legea în alt mod (în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, drepturile personale și drepturile de proprietate intelectuală).
  2. Administratorul are dreptul să înlăture orice conținut sau informații publicate în cadrul Serviciului de către Utilizator, cu condiția să constituie o încălcare a Regulamentului sau să contravină legii generale aplicabile.
  3. Dacă un utilizator întâlnește orice conținut care le încalcă Regulamentul, această încălcare va fi raportată Administratorului (sub forma unei notificări oficiale sau a unor informații fiabile ilegalitatea datelor). O astfel de notificare va fi analizată imediat de Administrator, iar în cazul confirmării ilegalității datelor indicate, aceasta va fi eliminată de Administrator sau modificată de Utilizator la cererea Administratorului, în timp ce Utilizatorii poartă responsabilitatea de a dovedi ilegalitatea postului.
  4. Încălcarea repetată a drepturilor, în special a proprietății intelectuale (adică a protecției drepturilor de autor sau a încălcării mărcilor comerciale) a altor persoane, va duce la blocarea contului utilizatorului.
  5. În cazul colectării de informații de la utilizatori, este necesar: să obțină consimțământul lor, să precizeze în mod clar că este Utilizatorul (nu Administratorul) cel ce colectează date și să publice regulile politicii de confidențialitate ce implică informațiile colectate, si modul de utilizare al acestora .
  6. Este interzisă publicarea în cadrul Serviciului a cărții de identitate a altor persoane și informații financiare confidențiale.
  7. Este interzisă utilizarea mărcilor și a altor elemente care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală ale Administratorului, cu excepția cazurilor în care Administratorul acordă permisiunea de a le folosi.
 5. SECURITATEA CONTULUI ȘI CONFIDENȚIALITATE
  1. Este interzisă furnizarea de date cu caracter personal false către Serviciu și crearea unui cont pentru o altă persoană fără permisiunea acestora.
  2. Utilizatorul va crea un singur cont personal.
  3. În cazul blocării contului, utilizatorul nu are dreptul să creeze altul.
  4. Utilizatorul este obligat să se ocupe de fiabilitatea și validitatea datelor sale.
  5. Este interzisă publicarea parolei, permiterii altor utilizatori să acceseze propriul cont și să întreprindă orice alte acțiuni care ar putea duce la scăderea nivelului de securitate.
  6. Dacă Utilizatorul alege un nume de utilizator similar cu un alt cont, Administratorul își rezervă dreptul de a-l elimina sau revoca, dacă este necesar.
  7. Utilizatorul va deține întregul conținut și informațiile publicate de acesta în cadrul Serviciului și poate stabili modalitatea de a le face publice prin Permisiuni (disponibile în fila Setări), sub rezerva prevederilor punctului 4.
  8. În cazul conținutului ce reprezintă proprietatea Utilizatorului, cum ar fi articolele, fotografiile și videoclipurile, pe care le publică în cadrul Serviciului, acesta este de acord să acorde Administratorului un caracter neexclusiv, negociabil, de a le folosi nelimitat din punct de vedere teritorial și pentru o perioadă de timp nedeterminată. Acest drept nu expiră odată cu eliminarea conținutului de către administratorul conținutului sau al contului. Drepturile includ în special următoarele domenii de utilizare: copierea, publicarea, distribuirea, traducerea și revizuirea.
  9. Cu toate acestea, utilizatorul înțelege că, în ciuda ștergerii contului sau a anumitor date, copia de rezervă a conținutului eliminat poate fi stocată pentru o perioadă rezonabilă de timp (dar nu este permisă altor utilizatori) și că acesta va rămâne pe internet, gestionat de alte entități (de exemplu, Google).
  10. Utilizatorul este de acord cu utilizarea oricărei opinii despre Serviciu de Administrator și orice alte sugestii legate de Serviciu. Cu toate acestea, utilizarea ideii utilizatorului nu constituie motive pentru cererea lor de plată a oricărei remunerații.
 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Administratorul datelor cu caracter personal colectate în cadrul Serviciului este Trans.info Sp. z o.o., o societate cu răspundere limitată Cu sediul în Str. Racławicka nr.2-4, Wroclaw, Polonia, cod postal 53-146, înregistrată în Registrul Național al Judecătorilor de către Tribunalul Districtual pentru orașul Wroclaw – Fabryczna sub codul KRS numărul 0000720763, NIP (Număr de identificare fiscală): 8942764658 și REGON (Registrul național al unităților economice): 932920615, deținând capitalul social integral plătit de 104.500 PLN.
  2. Datele vor fi colectate și prelucrate pentru a putea utiliza Serviciul. Datele sunt furnizate în mod voluntar și toate regulile de procesare sunt specificate în politica de confidențialitate disponibilă la http://www.trans.eu/en/privacy-policy. Utilizatorul are dreptul de a accesa, modifica și solicita eliminarea datelor furnizate.
 7. ÎNCĂLCĂRI ȘI PENALITĂȚI
  1. Administratorul are dreptul să blocheze contul utilizatorului în cadrul Serviciului în cazul în care utilizatorul încalcă prevederile prezentului Regulament, în special atunci când sunt create mai multe conturi pentru aceeași persoană.
 8. RESPONSABILITATE
  1. Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul publicat de utilizatori în conformitate cu art. 14 și 15 din Legea din 18 iulie 2002 (Jurnalul polonez al legilor 2002, nr.144, p. 1204) privind prestarea de servicii prin mijloace electronice, la punctul 4.3 de mai sus.
  2. Administratorul nu va avea nici o responsabilitate pentru eventualele perturbări ale funcționării Serviciului cauzate de forța majoră, defecțiunea hardware, supraîncărcarea bazei de date sau a serverului.
  3. Administratorul va depune toate eforturile pentru a se asigura că Serviciul funcționează în mod continuu, dar nu poate garanta disponibilitatea neîntreruptă. Administratorul va depune toate eforturile pentru a se asigura că serviciul va funcționa la un nivel de cel puțin 90% pe an.
  4. Administratorul va fi responsabil numai pentru daunele cauzate de abaterea intenționată.
 9. DISPOZIȚII FINALE
  1. Administratorul are dreptul de a modifica în mod unilateral dispozițiile prezentului Regulament. Amendamentele intră în vigoare după includerea textului revizuit al Regulamentului la trans.info/regulations