Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments14 comments
Add comment
  • Edward KopećEdward Kopeć
    Wszystko to jest chore, a wystarczy jeden zapis, i wszystko reszta sama się ureguluje ; fakturę można zaliczyć i zaksięgować jako koszt poniesiony , tylko w pod warunkiem gdy została uregulowana , czy...
  • Rafał GrabowskiRafał Grabowski
    Na potrzeby administracyjne termin 10 dni od daty wykonania usługi z poprawnie wystawioną fakturą jest jak najbardziej właściwy. Tylko z niewiadomych przyczyn firmy przyjmują 60 dni i więcej, a poźnie...