Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments2 comments
Add comment
  • Marek JarockiMarek Jarocki
    Absolutna nieprawda w zakresie polskich przepisów . Art. 786 K.C. stanowi iż „ Przez przyjecie listu przewozowego i przesyłki odbiorca zobowiązuje się do zapłaty oznaczonych z liście przewozowym nale...