Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • Andrzej GuligowskiAndrzej Guligowski
    Ludzie, co wy, z Niemcami chcecie się równać? No to powodzenia. Niemcy nie przechodzili zaborów, a po II wojnie RFN wdrożyło plan Marshalla, pozwalający na szybką odbudowę ich gospodarki. Polska w tym...