Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

comments1 comment
Add comment
  • Alex LeksAlex Leks
    Myślę że warto tu wspomnieć o polskim produkcie Cargonection który monitoruje w czasie rzeczywistym bieżące zlecenie będące w realizacji i rozsyła statusy zleceniodawcom bez zbędnych telefonów,komuni...
comments1 comment
Add comment
  • Jerzy RóżykJerzy Różyk
    redactor
    Koncepcja bardzo słuszna i faktycznie omija problemy rozdzielania odpowiedzialności pomiędzy dwóch przewoźników innego rodzaju. Zważywszy na istnienie „krzywych” wyroków, w tym przypadku z określeniem...