Posts tagged::

#

Do you have news? Tell us about it!

Vežėjams gali kilti kliūčių užsienyje atlikti techninę apžiūrą. Lietuvos vežėjai pavasarį gali netekti galimybės užsienyje atlikti vilkikų ir puspriekabių technines apžiūras.

Lietuvoje pasikeitus informavimo apie apžiūras tvarkai, užsienio įmonės apie atliktą Lietuvoje registruotos transporto priemonės techninę apžiūrą turės pateikti duomenis į Lietuvos centrinę techninės apžiūros duomenų bazę automatizuotu, o ne fiziniu būdu.

Lietuvoje registruotas transporto priemones priima vienintelės Vokietijos techninių apžiūrų stotys. Bet nė viena jų nerodo noro taikytis prie naujų Lietuvos taisyklių (BNS)