Comisia Europeană va crea o Autoritate Europeană a Muncii care să ofere acces la protecție socială

Puteți citi articolul în 5 minute

Trans.INFO RO

Trans.INFO RO

21.03.2018
Comisia Europeană va crea o Autoritate Europeană a Muncii care să ofere acces la protecție socială

Comisia Europeană nu va fi un instrument prin care persoanelor din Europa de Este le va fi interzis accesul la piețele de munca din Vest – acest lucru reiese din noua inițiativă a CE menită să asigure șanse egale de muncă tuturor cetățenilor țărilor membre UE.

Recent, Comisia a prezentat propunerea de înființare a unei Autorități Europene a Muncii, intenție anunțată de președintele Juncker în discursul său din 2017 privind starea Uniunii, precum și o inițiativă de asigurare a accesului la protecție socială pentru toți salariații și lucrătorii independenți.

Aceste inițiative sunt însoțite de o comunicare pe tema monitorizării implementării Pilonului european al drepturilor sociale.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat cu această ocazie:

Europa se află acum într-o fază de creștere constantă, însoțită și de o creștere a ocupării forței de muncă. Trebuie să lucrăm însă la dezvoltarea componentei de incluziune a acestei creșteri, în beneficiul tuturor. Pachetul prezentat astăzi include o serie de măsuri în acest sens, prin care urmărim să ne asigurăm că normele care le permit cetățenilor să trăiască și să lucreze oriunde în Uniunea Europeană sunt bine cunoscute și aplicate, că implementarea Pilonului european al drepturilor sociale este urmărită cum se cuvine, că drepturile sociale beneficiază de un impuls mai amplu și că este asigurat accesul cetățenilor la protecție socială. O Europă socială mai puternică înseamnă o Europă mai sustenabilă.”

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat în acest context:

Eforturile noastre de asigurare a unei mobilități echitabile a forței de muncă culminează cu propunerea de astăzi de înființare a unei Autorități Europene a Muncii. Această autoritate este esențială pentru buna funcționare a pieței europene a muncii. Ea va ajuta cetățenii și întreprinderile care doresc să se stabilească într-un alt stat membru să găsească informațiile potrivite și va întări cooperarea dintre statele membre pentru aplicarea unor norme echitabile și eficiente. Prin propunerea noastră privind accesul la protecție socială, colaborăm cu statele membre pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat deoparte. Scopul nostru este să le garantăm cetățenilor accesul la prestații adecvate, indiferent de cum va evolua situația de pe piața muncii.”

În ultimul deceniu, aproape că s-a dublat numărul de cetățeni mobili, care trăiesc și/sau lucrează într-un alt stat membru, ajungând la 17 milioane în 2017, se arată în comunicatul emis recent de CE.

Autoritatea Europeană a Muncii va ajuta cetățenii, întreprinderile și administrațiile naționale să profite din plin de oportunitățile oferite de dreptul la liberă circulație și să asigure mobilitatea echitabilă a forței de muncă.

Autoritatea vizează un triplu obiectiv

În primul rând, ea va oferi cetățenilor și întreprinderilor informații despre oportunitățile de lucru, de ucenicie, de recrutare și de formare, precum și despre programele de mobilitate și va acorda îndrumare referitoare la drepturi și obligații legate de traiul, munca și/sau funcționarea într-un alt stat membru al UE.

În al doilea rând, Autoritatea va sprijini cooperarea dintre autoritățile naționale în context transfrontalier și le va ajuta să garanteze că normele UE care protejează și reglementează mobilitatea sunt respectate fără dificultăți și în mod eficient. În prezent, există un corp consistent de legislație a UE care reglementează libera circulație a lucrătorilor, iar o serie de norme sunt modificate și modernizate, precum cele referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială în întreaga Uniune Europeană și aspectele legate de detașarea lucrătorilor în contextul prestării de servicii. 

În al treilea rând, Autoritatea Europeană a Muncii va fi în măsură să ofere mediere și să faciliteze găsirea de soluții în cazul litigiilor transfrontaliere, de exemplu în eventualitatea restructurării unei întreprinderi în care sunt implicate mai multe state membre.

Autoritatea Europeană a Muncii va fi înființată cu statutul de nouă agenție descentralizată a UE și ar trebui să devină operațională în 2019, după încheierea procesului legislativ al UE prin care este constituită. 

Foto: Europa.eu

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole