Emisiile camioanelor vor fi, pentru prima dată, monitorizate în mod standardizat.

Puteți citi articolul în 4 minute

Trans.INFO RO

Trans.INFO RO

05.04.2018
Emisiile camioanelor vor fi, pentru prima dată, monitorizate în mod standardizat.

În cadrul sesiunii din 26 martie din cadrul Parlamentului European s-a ajuns la un acord informal privind regulamentul care vizează monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi.

Conform biroului de presă al PE, acest regulament face parte din eforturile globale ale Uniunii Europene de reducere a emisiilor de CO2 și reprezintă un pas înainte spre o economie cu emisii scăzute de carbon.

Textul provizoriu va fi prezentat ambasadorilor UE spre aprobare.

Odată aprobat, textul va fi înaintat Parlamentului European pentru a fi supus votului, iar apoi Consiliului spre adoptarea finală.

Acesta va intra în vigoare după 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial.

Noul sistem de monitorizare și raportare va furniza baza pentru stabilirea și aplicarea de standarde privind emisiile de CO2 și consumul de combustibil și reprezintă precursorul unei alte propuneri legislative, pe care Comisia intenționează să o prezinte până la sfârșitul acestui an.

Pentru autoturisme și camionete există deja norme în vigoare.

Regulamentul pentru care s-a obținut acordul provizoriu vizează camioanele, autobuzele și autocarele noi. Emisiile vehiculelor grele înmatriculate în UE vor fi, pentru prima dată, măsurate și monitorizate în mod standardizat.

Regulamentul va permite crearea unui registru central la nivelul UE, în cadrul căruia autoritățile și producătorii vor furniza date privind emisiile de CO2 și performanța în materie de consum de combustibil.

Pentru a fi transparente și a facilita comparația între diferite modele de vehicule, aceste date vor fi accesibile publicului.

Vor face excepție numai cazurile justificate de nevoia de a asigura protecția datelor cu caracter personal și de a asigura o concurență loială.

Măsuri viitoare

În cadrul reuniunii din 28 iunie 2007, Consiliul de Mediu a solicitat o strategie consolidată de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele rutiere, inclusiv de vehiculele grele.

Ca răspuns, Comisia Europeană a prezentat, la 1 iunie 2017, o propunere privind crearea unui sistem obligatoriu la nivelul UE pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi.

La 15 decembrie 2017, ambasadorii la UE au convenit asupra mandatului de negociere cu Parlamentul European.

Potrivit Agenției Europene de Mediu, în 2015 emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier au fost cu 19 % peste nivelurile din 1990.

În 2015, transporturile rutiere erau responsabile de aproape 73 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transporturi, inclusiv din aviație și transporturile maritime internaționale.

Din aceste emisii, autoturismele au contribuit cu 44,5 %, în timp ce 18,8 % au provenit de la vehiculele grele.

Cu toate acestea, în vederea atingerii obiectivelor cadrului de politică privind schimbările climatice pentru 2030, UE vizează reducerea, până în 2030, a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi cu aproximativ 20% sub nivelul din 2008.

Foto: Wikimedia

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole