Partajarea digitală a informațiilor pentru o vizibilitate mai bună a lanțului de aprovizionare

Puteți citi articolul în 13 minute

Partajarea digitală a informațiilor pentru o vizibilitate mai bună a lanțului de aprovizionare

[Autori: Mikael Lind; Margi van Gogh; Hanane Becha; Norbert Kouwenhoven; Wolfgang Lehmacher; Erik Lund; Henk Mulder; Niall Murphy, and Andre Simha Article No. 64 [UNCTAD Buletin informativ privind facilitarea transportului și comerțului Nr. 88 – semestrul patru 2020]

Operațiunile din lanțul de aprovizionare pot fi complexe. Mai ales acolo unde este necesar transportul multimodal și luarea de decizii dinamice pentru direcționarea mărfurilor aflate în tranzit.

Aceste operațiuni ale lanțului de aprovizionare sunt urmărite într-un mediu care poate fi caracterizat ca un ecosistem auto-organizat.

Conexiunile între diferite medii (locale) de partajare a datelor în rețele permit jucătorilor din lanțul de aprovizionare să își îmbunătățească baza de informații.

Cele mai recente tehnologii Internet of Things (IoT) pot oferi informații complementare în ceea ce privește locația și starea bunurilor și activelor. Combinarea tuturor datelor disponibile îmbunătățește conștientizarea situației. Partajarea datelor permite luarea deciziilor ecologice și umanitare și facilitează o deplasare cu adevărat lină și fără probleme a mărfurilor.

Cu toții vrem să aflăm mai multe

Informațiile și datele sunt fundamentul înțelegerii. Astăzi se fac investiții substanțiale în tehnologiile digitale care permit mai multe fluxuri de date digitale în lanțurile de aprovizionare. Furnizorii de servicii logistice (LSP), transportatorii, operatorii inter-modali (aerian, maritim, terestru etc.), autoritățile portuare și operatorii de terminale, organismele de reglementare și proprietarii de mărfuri benefice (BCO) lucrează la acest subiect. Comisia Europeană prognozează o creștere exponențială a fluxurilor de date.

Direcționarea eficientă și utilizarea ridicată a activelor și infrastructurii logistice duc la beneficii de eficiență a costurilor. Aceasta include utilizarea eficientă a navelor, aeronavelor, camioanelor, barjelor și trenurilor, precum și echipamentele de încărcare/descărcare. Actorii care vizitează episodic sunt deserviți exact la timp, cu scurte perioade de timp în centrele de transbordare, reducând la minim timpul de așteptare.

Toate acestea necesită schimbul de informații despre mărfuri și transport, ca bază pentru vizibilitate și transparență.

Vizibilitatea și transparența sunt esențiale pentru bunurile sensibile la condiții și timp, cum ar fi vaccinurile și florile, și pentru a aduce agilitate, rezistență și predictibilitate în lanțul de aprovizionare.

O astfel de vizibilitate și transparență necesită date; despre locația transporturilor, condițiile de temperatură și șoc la care sunt expuse mărfurile, precum și situația cu care se confruntă marfa de-a lungul lanțului de aprovizionare, cum ar fi întârzierile de tranzit sau vremea rea.

Vizibilitatea lanțului de aprovizionare este necesară pentru a obține rezultate îmbunătățite pentru societate și mediu. Ca urmare a restricțiilor Covid-19 de pe glob, numărul persoanelor care se confruntă cu foamea din cauza insecurității alimentare la începutul anului 2020 s-a dublat de la un proiectat de 135 milioane la peste 270 milioane până la sfârșitul anului. Potrivit unui raport Oxfam din iulie 2020, acest lucru ar putea duce la 6.000-12.000 de decese pe zi.

Transparența este o necesitate pentru îmbunătățirea asistenței umanitare și de urgență, cum ar fi pandemia COVID-19. Semnalizarea unui container „COVID prio” într-un lanț de aprovizionare cu adevărat transparent l-ar face vizibil pentru toți participanții relevanți la lanțul de aprovizionare, permițând astfel un tratament prioritar pentru a accelera mișcarea și livrarea și pentru a evita în mod preventiv întreruperile din sistem.

Cu infrastructura potrivită, un transportator ar putea pune un astfel de container pe punte, terminalul ar putea să îl descarce mai întâi, vamă ar putea accelera rapid sau arunca containerul în timp ce se află încă pe mare, portul ar putea chiar să se asigure că tot traficul luminile din port sunt setate la verde pentru camionul transportatorului etc.

În mod similar, distribuția unui vaccin COVID-19 este în prezent o provocare logistică care nu a mai fost confruntată până acum.

Optimizarea capacității insuficiente și constrânse de încărcare aeriană (datorită COVID-19), precum și infrastructura limitată a lanțului de frig, combinată cu datele scurte de expirare a vaccinurilor înseamnă că vizibilitatea sporită și transparența datelor logistice ale vaccinurilor echivalează literal cu mai multe vieți salvate.

O mai mare vizibilitate și transparență ajută la „luarea de decizii ecologice” cu privire la alegerile și rutele de transport. Traseele și fluxurile optimizate produc mai puține emisii de carbon. Vizibilitatea lanțului de aprovizionare este un ingredient important pentru a se realiza adevăratele beneficii planetare și umane. Vizibilitatea permite, de asemenea, analize post-transport și verificarea tarifelor corecte. Scăderea prețurilor sau excesele din lanțurile de aprovizionare ar putea fi mai ușor expuse.

O vizibilitate mai mare creează noi oportunități și inovații pentru finanțatorii comerciali, managerii de risc și companiile de asigurări.

Porturile și transportatorii din interiorul țării doresc să știe ce mărfuri (și cât de repede) se apropie de ei și unde se îndreaptă. Toți împărtășesc nevoia de date și toți vor să afle mai multe.

Calea de urmat – Conectarea actorilor într-o rețea de configurare a rețelelor

Conștientizarea situației poate fi derivată din combinarea informațiilor mici pe care fiecare LSP implicat este dispus să le împărtășească.

Există multe surse pentru acele informații, cum ar fi dispozitivele IoT și sistemele de înregistrări pentru angajarea LSP-urilor care furnizează date despre acorduri și realizări în cadrul unui sistem de producție. [I] Există diferite mijloace de partajare, care variază de la baze de date centrale, cum ar fi ca proiectul „Digitalizarea comerțului maritim global” (DGMT) al UNCTAD ASYCUDA sau ASYCUDA Windows unic sau registre în lanț (blockchain) partajate și există diferite metode de control al partajării – cine poate vedea ce.

Mărfurile transportate pot lua diferite rute prin rețele logistice, în interiorul regiunilor și la nivel global. Prin urmare, necesitatea ca mulți actori să fie conectați digital. Toate părțile de-a lungul lanțului de transport trebuie să fie bine unite. O sarcină importantă pentru toți cei implicați este alinierea colaborativă.

Întrucât majoritatea transporturilor implică modalități multiple și întrucât mărfurile transportate de-a lungul lanțului de aprovizionare au caracteristici diferite, este important să înțelegem numeroasele aspecte care pot influența o expediere, de la condiții de mediu, până la securitate și siguranță.

Inițiative precum ONE Record de la IATA, bazate pe internetul logisticii sau mediul de schimb de date TradeLens, provenind din colaborarea dintre Maersk și IBM, sunt două inițiative care intenționează să creeze o rețea de rețele (locale). În cadrul inițiativei europene a Forumului logistic pentru transportul digital (DTLF), concepte pentru un mediu federat de rețele de rețele apar acum și sunt validate în cadrul proiectelor FEDeRATED și FENIX.

Mai multe entități din cadrul lanțului de aprovizionare și al consumatorilor și arena de transport explorează conceptul de agregare a datelor pentru binele comun. În esență, aducerea celui mai mic nivel granular de date anonimizate din mai multe surse de rețea deschise și închise (și platforme de agregare existente) împreună într-un tablou de bord global de sistem de aprovizionare non-comercial, cu sursă deschisă (GSSD), oferind o vizibilitate largă a sistemului asupra mișcării esențiale bunuri către comunitățile vulnerabile deservite de sectorul umanitar.

Mai mult, vedem acum introducerea unor lucruri precum containerele inteligente (IoT) ca o sursă de date care traversează diferitele moduri de transport.

Beneficii la îndemână

Când părțile decid să colaboreze și sunt de acord să împărtășească reciproc date despre o expediere, beneficiile sunt imense: vizibilitate și transparență sporită, performanță integrată (adică acțiunile întreprinse de toți actorii sunt coordonate și sincronizate continuu) pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, ultimele părți ale lanțul de transport fiind pregătit administrativ înainte ca operațiunile fizice efective să se întâmple, timpul de așteptare redus, nivelurile asigurate de îndeplinire, sarcina administrativă minimă, colaborarea indiferent de locație, precizia punctelor de date, eficiența costurilor, rezistența crescută, serviciile îmbunătățite și noi, potențialul de inovație, capacitățile de predicție acțiuni, analize post-transport activate, luarea deciziilor în timp real și automatizare sporită.

Toate acestea contribuie la lanțuri de aprovizionare cu fluid integrate și eficiente din punct de vedere al costurilor și oferă mijloacele pentru stabilirea priorităților comerciale, sociale și de mediu adecvate pe întregul lanț de aprovizionare global.

Imaginați-vă o situație în care numeroșii actori angajați în lanțul de aprovizionare, în cadrul și printre diferitele moduri de transport, au furnizat niveluri minime de date pentru a permite deciziilor privind prioritizarea transportului, care pot fi luate în colaborare, ducând la reducerea întârzierilor și a deșeurilor, crescând numărul de trăiește protejat. Imaginați-vă analize asupra zonelor de sărăcie extremă și foamete; alimentele, medicamentele și echipamentele medicale care ajung mai repede pentru a salva vieți.

Valoarea acestor beneficii pentru BCO, transportatori, LSP și alte părți interesate, inclusiv autoritățile vamale compensează efortul necesar, iar cadrele de guvernare a datelor pot contribui la depășirea reticenței intuitive față de partajarea datelor.

Provocări de depășit

Ecosistemul de transport se bazează pe mulți actori autonomi. Uneori sunt pur și simplu concurenți care urmăresc aceiași clienți, dar alteori aceiași jucători caută să colaboreze pentru a profita de avantajele cooperării. Această colaborare este de obicei sub-optimă. Pentru a depăși acest lucru, au apărut comunități locale de schimb de informații pentru a obține performanțe mai mari. Port Community Systems, Windows Single Government, platformele Trader Community sunt toate exemple de acest tip de dezvoltare.

O problemă aici este de a permite coexistența mai multor platforme, atât ca comunități locale de schimb de informații, cât și ca comunități orizontale de schimb de informații care permit lanțul de aprovizionare de la un capăt la altul. Interoperabilitatea prin mesagerie standardizată și interfața între comunitățile de schimb de informații este cheia succesului.

Data for Common Purpose Initiative (DCPI) de la Forumul Economic Mondial se concentrează pe crearea unui nou model flexibil de guvernare a datelor care să permită combinarea datelor din surse personale, comerciale și guvernamentale. DCPI se bazează pe convingerea că orientarea politicii de date și a modelelor de date în jurul scopurilor comune, cum ar fi cazuri de utilizare specifice, va debloca oportunități pentru bunurile publice și sferele comerciale. Opinia este că datele pot și ar trebui tratate diferit în funcție de utilizarea reală și anticipată și că tehnologiile celei de-a Patra Revoluții Industriale pot permite „permisiunea” diferențiată a acelorași date, în funcție de context.

La nivel local există mai multe cerințe și provocări specifice de abordat, inclusiv:

Depășirea rezistenței la noile modele de afaceri

Nevoia de a reduce pragurile pentru ca orice actor să fie inclus digital

Stabilirea modalităților convenite pentru identificarea mărfii transportate, cu diferite niveluri de granularitate

Abordarea fricii automate de partajare a datelor, chiar și atunci când va fi protejată de reguli solide de partajare a datelor și de modele de guvernanță

Depășirea concepției greșite că reținerea datelor nesensibile va crea un avantaj competitiv durabil

Fundamentarea modelelor de încredere și securitate pentru partajarea datelor între jucătorii de rol

Rezumat și apel la acțiune

Beneficiile economice, de mediu și societale cuantificabile provin din schimbul de date. Cu toate acestea, bazele nu sunt încă pe deplin stabilite și există provocări de depășit.

Ca urmare a creșterii activității de partajare a datelor digitale, sectorul maritim stabilește acum o nouă disciplină de informatică maritimă care unește practicieni și cadre universitare pentru a contribui în comun la eficientizarea transportului, durabilitate și rezistență, împuternicită prin partajarea datelor digitale.

Este nevoie de o schimbare de atitudine: toată lumea trebuie să își asume responsabilitatea pentru promovarea partajării datelor și toți trebuie să contribuie la stabilirea unor modele simple și corecte de partajare a datelor. Pentru fiecare jucător trebuie să existe un beneficiu – o recompensă comercială sau socială sau ambele. Abia atunci se poate elibera adevăratul potențial al schimbului de date și informații.

Nu este vorba despre ce platformă ar trebui sau nu să fie utilizată. Nu este vorba de reținerea datelor care așteaptă generarea de bani sau un avantaj competitiv. Apelul nostru la acțiune este pentru un efort colaborativ de a partaja date, în condiții de partajare convenite și echitabile.

Acest lucru este urgent pentru viitorul societății noastre, al comunităților vulnerabile, al industriei și nu în ultimul rând, al planetei noastre!

_________________________________________________________________________________________

 

Autori
● Mikael Lind ¦ Profesor asociat și consilier senior în cercetare strategică, Institutele de cercetare din Suedia (RISE) ¦ Mikael.Lind@ri.se
● Margi van Gogh ¦ Șef lanț de aprovizionare și transport, Forumul Economic Mondial Margi.VanGogh@weforum.org
● Hanane Becha Vice Vicepreședinte ONU/CEFACT Transport și logistică, UN/CEFACT ¦ hbecha@gmail.com
● Norbert Kouwenhoven Leader Leader autorități globale Tradelens, IBM TradeLens ¦ norbert.kouwenhoven@nl.ibm.com
● Wolfgang Lehmacher Partner partener de operare, parteneri de inovare industrială, Anchor Group ¦ wlehmacher@aii-group.com
● Erik Lund ¦ Șeful Diviziei de urmărire IoT, Visilion la Sony ¦ erik.lund@sony.com
● Henk Mulder ¦ șef Digital Cargo, IATA ¦ mulderh@iata.org
● Niall Murphy ¦ CEO și co-fondator, EVRYTHNG ¦ niall@evrythng.com
● Andre Simha, Reprezentant Șef Digital și Informații, MSC (Mediterranean Shipping Company SA) ¦ andre.simha@msc.com
[i] Watson R.T. (2019) Capital, sisteme și obiecte: Fundația și viitorul organizațiilor, Atena, GA: eGreen Press

Foto: unctad.org

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole