ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ TRANS.INFO

§ 1
ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Вебсайт надається Одержувачам послуг компанією Trans.info sp. z o. o. з місцезнаходження у Вроцлаві на вул. Рацлавіцька 2-4, 53-146 Вроцлав, Польща, зареєстрованою в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд м. Вроцлав-Фабрична у Вроцлаві, VI Господарчий відділ Національного судового реєстру, під номером KRS: 0000751609, статутний капітал 517.250,00 злотих, за номером NIP: 8961581580, REGON: 381491570, з електронною адресою: redakcja@trans.info .
 2. Ці Правила користування визначають умови використання веб- сайту, включаючи правила надання компанією Trans.info sp. z o. o. послуг електронним шляхом у межах Вебсайту в розумінні Закону від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг (Законодавчий Вісник від 2020 р., поз. 344 з наступними змінами).
 3. Використання Вебсайту вимагає прийняття цих Правил користування і відбувається на основі змісту цих Правил і чинного законодавства, при чому в разі будь-якого конфлікту перевагу матиме чинне законодавство. Одержувач послуг зобов'язаний передати ці Правила Користувачеві, який діє від його імені та на його користь.
 4. Постачальник послуг заявляє, що Послуги, які він пропонує, можуть використовуватися лише Отримувачами послуг. Постачальник послуг не дає згоди на використання Послуг споживачами. Споживачі використовують Послуги на власний ризик і відповідальність.
 5. Одержувач послуг заявляє, що використовуючи Послуги, він укладає договір про надання електронних послуг у межах та у зв’язку зі своєю господарською діяльністю, яка має для нього професійний характер, що випливає, зокрема, з предмета його господарської діяльності.
 6. Одержувач послуг заявляє, що використовуючи Послуги, він укладає договір про надання електронних послуг у межах та у зв’язку зі своєю господарською діяльністю, яка має для нього професійний характер, що випливає, зокрема, з предмета його господарської діяльності.
 7. Постачальник послуг залишає за собою право не надавати послуги в межах Послуг особам, що конкурують з Постачальником послуг, а також споживачам, які не є Отримувачами послуг.
 8. Одержувачі послуг мають можливість використовувати вебсайти та послуги третіх сторін через Вебсайт за допомогою відповідних посилань на вебсайти третіх осіб. У ситуації, описаній у попередньому реченні, застосовуються правила користування або інші документи, визначені третіми особами, що надають дану послугу або вебсайт, а Постачальник послуг не є стороною договорів про надання електронних послуг, укладених між Одержувачем послуг та третьою особою. Відповідальність за послуги, що надаються Отримувачам послуг третіми особами, визначається відповідними договорами, укладеними Отримувачами послуг з третіми особами.
 9. Компанія Trans.info sp. z o.o. заявляє, що вона має статус великого підприємства в розумінні Додатку I до Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних видів допомоги відповідними з внутрішнім ринком згідно з ст. 107 і 108 Договору (Оф. Журнал ЄС L 187 від 26 червня 2014 р.).

§ 2
ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Електронний журнал - Журнал Транспортних Менеджерів, що видається Постачальником послуг.
 2. Форма – онлайн-форма, яка використовується Постачальником послуг, що дозволяє Одержувачу послуг передати Постачальнику послуг дані (включаючи персональні дані), необхідні, наприклад, для створення облікового запису, контакту з Постачальником послуг, отримання інформаційної розсилки, запису на Вебінар.
 3. Пароль – довільний набір символів, вибраний Користувачем/Одержувачем послуг у процесі реєстрації Облікового запису.
 4. Обліковий запис – обліковий запис, створений в процесі реєстрації на Вебсайті з метою реалізації вибраних Послуг. Від імені Отримувача послуг Обліковий запис використовує Користувач, зазначений у Формі.
 5. Логін – адреса електронної пошти Користувача/Отримувача послуг або TransID Отримувача послуг, необхідний для отримання доступу до Облікового запису, вказаний під час реєстрації Облікового запису.
 6. Матеріали – тексти, фотографії, графіки, діаграми, відеоматеріали, мультимедійні матеріали тощо, зокрема, що становлять твір у розумінні Закону про авторське право та суміжні права (Зак. Вісник від 2021 р., поз.1062 з наступними змінами), опубліковані на Вебсайті Постачальником послуг.
 7. Інформаційна розсилка – електронний лист, надісланий Постачальником послуг за згодою Отримувача послуг, на адресу електронної пошти, вказану у Формі.
 8. Партнер – будь-яка особа, що співпрацює з Постачальником послуг на підставі відповідного договору.
 9. Правила користування – ці правила користування.
 10. Вебсайт – організована онлайн-платформа, що складається зі сторінок та інших онлайн-інструментів, що надається через Інтернет і доступна за адресою https://trans.info/ та під відповідними субдоменами у різних мовних версіях, яка є онлайн-видавцем інформації в таких сферах: транспорт, експедиція, логістика, що належать Постачальнику послуг.
 11. TransID – унікальний ідентифікаційний номер, який присвоюється Отримувачу послуг під час реєстрації облікового запису на Платформі Trans.eu (B2B онлайн-платформа Партнера, доступна за адресою www.platform.trans.eu.).
 12. Послуги – послуги, що надаються Постачальником послуг в електронній формі Одержувачам послуг, доступні на Вебсайті, зокрема послуга перегляду, що дозволяє Одержувачам послуг переглядати Матеріали на Вебсайті, але не обмежуючись:
  1. послуга Облікового запису,
  2. послуга коментування – надання Користувачеві/Одержувачу послуг, який має Обліковий запис на Вебсайті, можливості висловлення через публікацію коментарів до Матеріалів і та їх відображення Постачальником послуг на Вебсайті та надання місця на серверах Постачальника послуг для зберігання даних, що становлять коментарі,
  3. послуга Інформаційної розсилки,
  4. послуга Контактної форми,
  5. послуга пошуку – надання Одержувачу послуг можливості віддалено використовувати ІТ-механізми, які дозволяють шукати та відображати дані, що зберігаються на серверах Постачальника послуг (наприклад, пошукова система інформації, розміщеної на Вебсайті),
  6. надання Отримувачу послуг електронного журналу,
  7. Надання Отримувачу послуг Вебінарів,
  8. використання ІТ-механізмів, що функціонують в межах Вебсайту.
 13. Отримувач послуг – це підприємець, під яким розуміється фізична особа, юридична особа та організаційний підрозділ, який не є юридичною особою, але якому окремим Законом надано правоздатність - яка здійснює підприємницьку діяльність від свого імені, якій можуть надаватися послуги в електронному вигляді та яка використовує Вебсайт будь-яким способом. У випадку, якщо Отримувач послуг є фізичною особою, він також може бути Користувачем.
 14. Постачальник послуг – Товариство з обмеженою відповідальністю Trans.info з місцезнаходженням у Вроцлаві на вул. Рацлавіцька 2-4, 53-146 Вроцлав, внесене до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд м. Вроцлав-Фабрична у Вроцлаві, VI господарчий відділ Національного судового реєстру, під номером KRS: 0000751609, статутний капітал 517 250,00 злотих, номер NIP: 8961581580, REGON: 381491570.
 15. Закон про надання електронних послуг - Закон від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Зак. Вісник від 2020 р., поз. 344 з наступними змінами).
 16. Користувач - фізична особа, яка діє від імені та на користь Одержувача послуг у розумінні ст. 97 Закону від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс (Зак. Вісник від 2022 р., поз. 1360 з наступними змінами), зокрема використовуючи Обліковий запис та коментування. Отримувач послуг несе повну відповідальність за дії та бездіяльність допущені Користувачем, які призвели, зокрема, до порушення Правил.
 17. Вебінар – онлайн-семінар, онлайн-тренінг або презентація, що проводяться за допомогою технології веб-трансляції - тобто передачі відео, звуку та тексту в режимі реального часу (в прямому ефірі) через веб-браузер, до якого Одержувач послуг отримує доступ після заповнення Форми та організатором якої є Постачальник послуг або Партнер.

§ 3
УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 1. У рамках Вебсайту Отримувач послуг може використовувати, зокрема, Послуги, які включають перегляд Матеріалів, доступних на Вебсайті.
 2. Надання Послуг Користувачам Вебсайту здійснюється на умовах, викладених у цих Правилах, за винятком послуг, описаних в окремих правилах або придбаних за окремими договорами.
 3. Укладення договору про надання послуги перегляду між Постачальником послуг і Отримувачем послуг відбувається, коли Отримувач послуг вводить відповідну URL-адресу Вебсайту у браузері, тоді як угода про надання послуг перегляду припиняється, коли Отримувач послуг закриває сторінку Вебсайту.
 4. Порядок та умови укладення та розірвання договорів про надання послуг третіми особами, визначених окремими правилами, визначаються окремими правилами щодо цих послуг.
 5. Користування Послугами та самим Вебсайтом Одержувачем послуг є безкоштовним. Платні послуги надаються на умовах, визначених окремими правилами щодо цих послуг.
 6. Одержувач послуг отримує доступ і користування Вебсайтом на невизначений період. Одержувач послуг може в будь-який час розірвати будь-який договір про надання Послуг, описаний у Правилах, без пояснення причини та з негайною дією. Постачальник послуг може розірвати договір про надання Послуг, попередивши про це за 14 днів до розірвання.
 7. Доступ до деяких Послуг може залежати від:
  1. замовлення послуги,
  2. заповнення форми,
  3. надання згоди на отримання комерційної інформації за допомогою засобів електронного зв’язку від Постачальника послуг або Партнерів, на використання телекомунікаційного кінцевого обладнання (наприклад, телефону) та систем автоматичного виклику для цілей прямого маркетингу Постачальником послуг або Партнерами, на отримання комерційної інформації за допомогою засобів електронного зв’язку від суб’єктів, які співпрацюють із Постачальником послуг або Партнерами, на використання телекомунікаційного кінцевого обладнання (наприклад, телефону) та систем автоматичного виклику для цілей прямого маркетингу суб’єктами, які співпрацюють з Постачальником послуг або Партнерами, на обмін персональними даними з іншими організаціями, для профілювання (створення профілю), включаючи зберігання на телекомунікаційному кінцевому пристрої інформації, так званих файлів cookie та доступ до неї, щоб краще адоптувати послуги і маркетингову діяльність,
  4. реєстрації облікового запису на Вебсайті.
 8. Постачальник послуг має право розміщувати на Вебсайті рекламний контент щодо послуг і товарів Постачальника послуг або Партнерів.

§ 4
ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

 1. Вебсайт дозволяє Одержувачу послуг зареєструвати Обліковий запис на Вебсайті шляхом:
  1. першої авторизації на Вебсайті за допомогою облікових записів на інших вебсайтах, наприклад, на платформі Trans.eu, у Facebook, Google+ та інших соціальних мережах, які будуть інтегровані з Вебсайтом, і надання згоди на створення Облікового запису та імпорт основних даних із вищезазначене вебсайтів, а також прийняття правил і політики конфіденційності даного вебсайту,
  2. заповнивши Форму, розміщену на головній сторінці Сайту.
 2. Кожна наступна авторизація відбуватиметься за допомогою логіна та пароля або автоматичного входу, доступного в межах інтеграції систем, згаданих у розділі 1 літ. а) вище.
 3. Отримувач послуг може зареєструвати багато Облікових записів на Вебсайті за умови, що кожного разу вказує іншого Користувача у Формі. Даний користувач може використовувати лише один Обліковий запис. Якщо Обліковий запис даного Користувача заблоковано, Отримувач послуг не має права створювати інший Обліковий запис для цього Користувача.
 4. Отримувач послуг заявляє, що надані ним дані не порушують прав третіх осіб, є правдивими та актуальними.
 5. Отримувач послуг зобов'язаний піклуватися про точність та актуальність своїх даних і даних Користувача.
 6. Отримувач послуг зобов'язаний піклуватися про точність та актуальність своїх даних і даних Користувача.
 7. Забороняється передавати Обліковий запис і дані Облікового запису третім особам.
 8. Заборонено використовувати Облікові записи, що належать третім особам.
 9. Порушення Користувачем/Отримувачем послуг положень цих Правил, зокрема шляхом видавання себе за іншого Користувача/Отримувача послуг, створення кількох Облікових записів для одного Користувача, створення чергового Облікового запису для заблокованого Користувача є порушенням Правил і може призвести до блокування Облікового запису.
 10. Користувач/Одержувач послуг може в будь-який час без пояснення причини видалити свій Обліковий запис, вибравши опцію «Видалити обліковий запис» в панелі адміністрування Облікового запису, що рівнозначно розірванню договору про надання електронних послуг.
 11. Отримувач послуг визнає, що, незважаючи на видалення Облікового запису або окремих даних, резервна копія видаленого контенту може зберігатися протягом обґрунтованого періоду часу (але не буде надаватись іншим) і що в результаті вторинного використання вона залишиться в Інтернеті, що залишається відповідальністю інших організацій (наприклад, Google).
 12. Користувач від імені Отримувача послуг має право робити заяви та брати на себе зобов'язання в рамках Вебсайту.

§ 5
КОМЕНТУВАННЯ

 1. Створення Облікового запису дозволяє використовувати послугу коментування на Вебсайті.
 2. Відображення коментаря триватиме не довше, ніж відображення Матеріалу, якого стосується коментар.
 3. Якщо коментар є твором у розумінні закону про авторське право, Користувач/Отримувач послуг надає Постачальнику послуг безкоштовну ліцензію на використання твору в наступних сферах використання:
  1. запис та тиражування твору – виготовлення примірників твору певною технікою, у тому числі поліграфічною, репрографічною, магнітного запису та цифровою технікою,
  2. у сфері обороту оригіналом або копіями, на яких було записано твір - впровадження до обороту, надання в оренду або прокат оригіналу або копій,
  3. у сфері поширення твору способом, відмінним від зазначеного в пункті b вище - публічне виконання, виставка, показ, відтворення, трансляція та ретрансляція, а також оприлюднення твору таким чином, щоб кожен міг мати до нього доступ в обраному собою місці та часі.
 4. Постачальник послуг має право надавати субліцензії.
 5. Без шкоди для інших положень Правил, забороняється публікувати коментарі, що містять:
  • ненормативну лексику,
  • образливий контент,
  • рекламу або повідомлення, що є прихованою рекламою,
  • посилання на інші сайти,
  • контент, що порушує авторські права чи особисті права третіх осіб,
  • контент, що розпалює расову, релігійну чи етнічну ворожнечу, або контент, що пропагує насильство та тоталітарну державну систему,
  • контент, що іншим чином не відповідає законодавству, принципам соціального співіснування чи пристойності.
 6. Користувач/Отримувач послуг публікує коментар виключно на власну відповідальність відповідно до § 2 абз. 16 Правил.
 7. Постачальник послуг не зобов’язаний контролювати зміст коментарів, розміщених Користувачами/Отримувачами послуг на Вебсайті. Кожен, кому стане відомо, що контент, розміщений Користувачем/Одержувачем послуг, суперечить законодавству або положенням Правил, може повідомити Постачальника послуг про факт і місце розміщення такого контенту електронною поштою на адресу: redakcja@trans.info.
 8. Постачальник послуг має право видалити коментар, розміщений на Вебсайті Користувачем/Отримувачем послуг, якщо він порушує Правила або суперечить загальному законодавству.

§ 6
ІНФОРМАЦІЙНА РОЗСИЛКА

 1. Отримувач послуг може оформити замовлення на реалізацію Послуг у формі отримання Інформаційної розсилки шляхом заповнення Форми, також під час реєстрації Облікового запису.
 2. Постачальник послуг надсилає кореспонденцію, пов’язану з Інформаційною розсилкою, Отримувачу послуг на електронну адресу, зазначену у Формі.
 3. Одержувач послуг, який замовляє підписку на Інформаційну розсилку, що містить комерційну інформацію в розумінні Закону про надання електронних послуг, має можливість висловити добровільну згоду на отримання в електронній формі на електронну адресу, зазначену у Формі, різної комерційної інформації від Постачальника послуг або Партнерів.
 4. Використання послуги Інформаційної розсилки обумовлюється наявністю у Замовника електронної пошти (адреси електронної пошти).
 5. Кожна Інформаційна розсилка, що надсилається на підставі Правил, міститиме інформацію про відправника, заповнене поле теми в електронному листі та інформацію про те, як скасувати підписку на Інформаційну розсилку або змінити параметри послуги.
 6. Інформаційний бюлетень може містити рекламний контент щодо послуг і товарів Постачальника послуг або Партнерів.
 7. Отримувач послуг має право в будь-який момент відмовитися від підписки на Інформаційну розсилку, що дорівнює розірванню договору про надання електронних послуг.
 8. Відкликання згоди Отримувача послуг на отримання комерційної інформації за допомогою електронних засобів дає Постачальнику послуг право негайно припинити надання послуги підписки на Інформаційну розсилку для цього Отримувача послуг, якщо вона містить комерційну інформацію, бажання отримувати яку в електронній формі було скасовано.

§ 7
ІНШІ ПОСЛУГИ

 1. Вебсайт дозволяє зв’язатися безпосередньо з Постачальником послуг за допомогою форми, доступної на Вебсайті у вкладці «КОНТАКТИ».
 2. Щоб скористатися послугою Контактної форми, необхідно вказати своє ім’я, прізвище, адресу електронної пошти та зміст повідомлення, адресованого Постачальнику послуг.
 3. Постачальник послуг відповідає на повідомлення Отримувачів послуг, надіслані за допомогою Форми, протягом 14 днів на адресу електронної пошти, вказану у Формі.
 4. Вебсайт дозволяє шукати Матеріали на Вебсайті за допомогою пошукової системи, доступної на головній сторінці Вебсайту.
 5. Щоб скористатися послугою пошуку, слід ввести пошуковий запит у пошукову систему. У відповідь Вебсайт вкаже Матеріали, що відповідають запиту. Матеріали можна сортувати за датою та відповідністю.
 6. Доступ до Електронного журналу надається через Сайт у вкладці «ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ». Одержувачі послуг мають можливість переглядати Електронний журнал у веб-браузері та завантажувати його у форматі pdf.
 7. Щоб скористатися послугою Електронний журнал, обравши вкладку «ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ», слід вибрати потрібний екземпляр Електронного журналу, вибравши «Завантажити безкоштовно». Також можна переглянути та завантажити останнє видання електронного журналу, вибравши вкладку «Завантажити новий журнал Менеджерів Транспорту».
 8. Після завантаження електронного журналу Постачальник послуг надає Отримувачам послуг невиключну ліцензію без права передачі на використання електронного журналу, але лише для власних потреб. Одержувач послуг не має права тиражувати та/або впроваджувати до обороту вміст електронного журналу як власний контент або надавати субліцензії.
 9. На Вебсайті доступні Вебінари. Для того, щоб скористатися послугою поширення Вебінару, обравши вкладку «ВЕБІНАР» або іншу, яка повідомляє про можливість запису на вебінар, слід заповнити Форму.
 10. Вебінари надаються через браузер на Вебсайті та вебсайтах Партнерів. Посилання на Вебінар надсилається Отримувачам послуги на електронну адресу, вказану у Формі.
 11. Постачальник послуг залишає за собою право відмовити Отримувачу послуг в участі у Вебінарі без пояснення причини.
 12. Постачальник послуг залишає за собою право надіслати нагадування про дату Вебінару на електронну адресу, вказану у Формі.
 13. Після реєстрації на Вебінар та надсилання посилання на Вебінар у спосіб, зазначений у § 7 абз. 10 цих Правил Постачальник послуг надає Користувачам невиключну ліцензію без права передачі на використання Вебінару, однак лише для власних потреб Користувачів. Одержувач послуг не має права тиражувати та/або впроваджувати до обороту вміст Вебінару як власний контент або надавати субліцензії.
 14. Забороняється передавати посилання на Вебінар третім особам.
 15. Зйомка контенту та перебігу Вебінару заборонена. У разі порушення цієї заборони Постачальник послуг може заблокувати доступ до Вебінару.
 16. Під час Вебінарів відсутня можливість візуального контакту з іншими Отримувачами послуг, але є можливість задавати питання у формі чату.
 17. Постачальник послуг докладає всіх зусиль, щоб забезпечити проведення Вебінарів компетентними тренерами, які володіють знаннями в темі Вебінару.
 18. Постачальник послуг заявляє, що Вебінари підготовлені з особливою ретельністю та не містять жодних юридичних недоліків.
 19. Постачальник послуг залишає за собою право змінити програму Вебінару або змінити основні параметри Вебінару, включаючи дату проведення Вебінару або його скасування, з важливих причин або причин, що не залежать від Постачальника послуг. Вказані вище зміни не можуть бути підставою для направлення будь-яких претензій до Постачальника послуг.
 20. Якщо Отримувач послуг порушує законодавство, принципи соціального співіснування або пристойності під час Вебінару, Постачальник послуг після попередження Отримувача послуг має право заблокувати Отримувачу послуг доступ до Вебінару.
 21. Постачальник послуг надає Отримувачам послуг можливість ретрансляції проведених Вебінарів, перейшовши до архівної версії Вебінару, розміщеної за посиланням, що належить Отримувачу послуг.

§ 8
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ ОТРИМУВАЧЕМ ПОСЛУГ

Без шкоди для інших положень Правил, у межах використання Вебсайту Отримувач послуг не може:

 1. розміщувати незаконний контент на Вебсайті,
 2. публікувати на Вебсайті неавторизовані Постачальником послуг повідомлення, статті та інші форми комерційної комунікації, а також такі матеріали, що порушують права третіх осіб, закон, принципи соціального співіснування або хороші манери,
 3. надсилати небажану комерційну інформацію в розумінні ст. 10 Закону про надання електронних послуг (зокрема у формі спаму),
 4. використовувати Вебсайт для прямого маркетингу, про який мова в ст. 172 Закону про телекомунікації (Зак. Вісник від 2022 р., поз. 1933 з наступними змінами),
 5. надсилати масові анонімні, неочікувані повідомлення електронною поштою (так званий спам), незалежно від їх змісту,
 6. збирати контент і дані інших користувачів та отримувати доступ до Вебсайту в будь-якій іншій формі за допомогою автоматичних інструментів (наприклад, ботів, роботів, павуків або програм копіювання),
 7. проводити незаконний багаторівневий маркетинг, наприклад, пірамідні схеми,
 8. пересилати віруси та шкідливий код іншого типу,
 9. фішинг реєстраційних даних і доступ до Облікового запису, що належить іншому Користувачу/Одержувачу послуг,
 10. використовувати Вебсайт та окремі Послуги у спосіб, який порушує законодавство та особисті права (зокрема права інтелектуальної власності, особисті права, такі як: візерунок, гідність, добре ім’я) інших Отримувачів послуг та Постачальника послуг,
 11. виконувати будь-які дії, які можуть вивести з ладу, перевантажити або обмежити належне функціонування та зовнішній вигляд Вебсайту, наприклад, атаки, які призводять до блокування послуги, втручання у спосіб відображення Вебсайту чи інші функції.

§ 9
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Отримувач послуг несе відповідальність за:
  1. спосіб, у який Отримувач послуг використовує Вебсайт, і наслідки, що з цього виникають,
  2. шкоду, спричинену діями Отримувача послуг, у якій він винен, що не відповідають чинному законодавству або положенням цих Правил,
  3. інформацію, завантажену з Вебсайту, наслідки її використання Отримувачем послуг та їх корисність для Отримувача послуг,
  4. дії та бездіяльність Користувача/Отримувача послуг.
 2. Отримувач послуг має свідомість щодо загроз в Інтернеті, зокрема щодо можливого злому системи Отримувача послуг, крадіжки паролів третіми особами, зараження системи Отримувача послуг вірусами та збитків, які можуть виникнути в таких випадках. Користувач/ Одержувач послуг зобов'язаний зберігати свій Пароль в таємниці.
 3. Постачальник послуг:
  1. не несе відповідальності за контент, опублікований Користувачем/Одержувачем послуг відповідно до ст. 14 та 15 Закону про надання електронних послуг,
  2. не несе відповідальності за невиконання Користувачем/Одержувачем послуг технічних умов, зазначених у цих Правилах, у тому числі за надання невірних даних, що унеможливить використання окремих Послуг,
  3. не несе відповідальності за збої у функціонуванні Вебсайту та окремих Послуг, спричинені форс-мажорними обставинами, аварією обладнання, перевантаженням бази даних і сервера,
  4. несе відповідальність в межах послуг, що надаються в електронній формі на умовах, визначених Законом про надання електронних послуг,
  5. докладе всіх зусиль, щоб забезпечити безперервну роботу Вебсайту та всіх доступних через нього Послуг, однак це не гарантує безперебійну роботу Вебсайту та доступних на ньому Послуг,
  6. повідомляє, що технічні проблеми або технічні обмеження комп’ютерного обладнання, яке використовує Отримувач послуг (firewall – блокування, некоректні версії програвача мультимедійних файлів, антивірусні програми та інші) можуть обмежити або унеможливити доступ Отримувача послуг до Вебсайту, Послуг, або впливають на їх якість,
  7. залишає за собою право обмежити доступ вибраним Отримувачам послуг до всіх або частини Матеріалів, що надаються на Вебсайті, якщо ці Отримувачі послуг використовують обладнання або програмне забезпечення, що обмежує або виключає публікацію певного контенту на Вебсайті,
  8. має право закрити Вебсайт і припинити надання Послуг у будь-який момент.

§ 10
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 1. Вебсайт і Матеріали, що містяться на ньому, включаючи твори, товарні знаки, Вебінари, їх вибір і компіляцію на Вебсайті, підлягають захисту, передбаченому чинним законодавством, зокрема в Законі про авторське право та суміжні права та Законі від 16 квітня 1993 р. про боротьбу з недобросовісною конкуренцією (Зак. Вісник від 2022 р., поз. 1233 з наступними змінами).
 2. Права на Матеріали належать Постачальнику послуг або третім особам, включаючи Партнерів. Якщо відповідні права належать третім особам, Постачальник послуг розміщує Матеріали на Вебсайті на підставі відповідних договорів, укладених з цими особами, зокрема ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових авторських прав, або на підставі чинного законодавства в цій сфері.
 3. Використовуючи Матеріали, доступні на Вебсайті, Одержувачі послуг не набувають жодних прав і не отримують ліцензії на Матеріали.
 4. Без попередньої згоди Постачальника послуг Одержувачі послуг можуть використовувати Вебсайт і Матеріали лише в межах дозволеного використання, викладеного в положеннях Закону про авторське право та суміжні права, при чому таке використання не може порушувати нормальне використання твору або завдавати шкоду законним інтересам Постачальника послуг і третіх осіб. Зокрема, неприпустимо:
  1. виконувати, зокрема в комерційних цілях: копіювання, тиражування, модифікування, блокування Вебсайту або його частин, а також окремих Матеріалів, доступних на його сторінках,
  2. розповсюдження (включаючи розповсюдження в інформаційних цілях у пресі, на радіо, телебаченні та таким чином, щоб кожен мав доступ до матеріалів у місці та часі за власним вибором), опублікованих на Вебсайті, у тому числі актуальних: статей, репортажів, інтерв’ю та інших творів на будь-яку тему (включаючи політичну, економічну та релігійну).
 5. Будь-яке інше використання Матеріалів, крім тих, що вказані в Правилах, без попередньої письмової згоди Постачальника послуг заборонено, а порушення прав Постачальника послуг (або третіх осіб) на твори, що підлягають захисту призведе до відповідальності згідно з цивільним і кримінальним законодавством. Запити з цього приводу слід надсилати на електронну адресу: redakcja@trans.info.

§ 11
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 1. Якщо інше не дозволено іншими положеннями цих Правил, жодна сторона не має права розголошувати комерційну таємницю іншої сторони третім особам. Однак кожна сторона може розкрити таку інформацію в тій мірі, в якій ця інформація:
  1. є або стала відома громадськості не внаслідок порушення положень цих Правил,
  2. була згодом отримана одержувачем від третьої сторони, яка, наскільки відомо одержувачу, не зобов’язана зберігати інформацію конфіденційною для сторони, яка її розкриває,
  3. була відома одержувачу інформації на момент розголошення або була створена пізніше самостійно,
  4. була розкрита з метою вимоги прав одержувача цієї інформації за цим Договором,
  5. має бути розкрита відповідно до чинного законодавства, судових процедур або професійних норм.
 2. Якщо це не заборонено законодавством, Постачальник послуг має право розкривати інформацію про Отримувача послуг та Користувача іншим компаніям із групи Постачальника послуг, співробітникам і партнерам, а також третім сторонам, які надають послуги Постачальнику послуг. Постачальник послуг несе відповідальність перед Отримувачем послуг за збереження конфіденційності інформації Отримувача послуг

§ 12
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Адміністратором персональних даних Одержувача послуг і Користувачів Вебсайту є Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Вроцлаві за адресою: вул. Рацлавіцька 2-4, 53-146 Вроцлав, контакт: redakcja@trans.info (далі: «Адміністратор»).
 2. Правова основа, мета, термін обробки персональних даних і Ваші права, а також інша важлива інформація щодо правил обробки персональних даних в телеінформаційний мережах Адміністратора детально викладені в Політиці конфіденційності.

§ 13
ПРЕТЕНЗІЇ ТА СПОРИ

 1. Кожен Отримувач послуг має право подати претензію щодо питань, пов'язаних з функціонуванням Вебсайту та послуг, що надаються в його межах.
 2. Претензії слід подавати в письмовій формі на адресу: Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у м. Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polska або в електронному вигляді на електронну адресу: redakcja@trans.info.
 3. Претензії розглядаються протягом 14 днів з моменту надходження.
 4. Відповідь на претензію буде надіслано на електронну адресу, вказану Отримувачем послуг, а у разі подання претензії традиційною поштою – на адресу, вказану Отримувачем послуг.
 5. Постачальник послуг залишає за собою право продовжити термін, зазначений у п. 3 вище – не більше ніж на 10 днів – у випадку, якщо розгляд скарги потребує незвичайних, спеціальних дій та заходів або стикається з перешкодами, незалежними від Постачальника послуг та не з його вини (аварії обладнання, мережі Інтернет тощо), або отримання додаткових пояснень від Отримувача послуг.
 6. Компетентним судом для розгляду спорів, що виникли між Постачальником послуг і Отримувачем послуг є суд за місцезнаходженням Постачальника послуг.

§ 14
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Для користування Вебсайтом необхідні:
  1. пристрій з доступом до Інтернету з правильно налаштованою актуальною версією браузера,
  2. активний обліковий запис електронної пошти (e-mail) - для того, щоб зареєструвати Обліковий запис, отримувати Інформаційну розсилку, отримати відповідь на повідомлення, надіслане через Контактну форму та використовувати інші Послуги, які цього вимагають,
  3. програма, яка дозволяє переглядати файл у форматі pdf. - для перегляду електронного журналу.
 2. Окремі положення для окремих Послуг можуть визначати додаткові технічні умови, необхідні для використання цих Послуг.

§ 15
КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Якщо імперативними положеннями законодавства не передбачено інше, до договорів між Отримувачем послуг і Постачальником послуг стосується польське законодавство.
 2. Постачальник послуг залишає за собою право змінювати Правила у разі наявності хоча б однієї з наступних важливих причин (закритий каталог):
  1. зміна законодавства, що регулює надання електронних послуг Постачальником послуг, яка впливає на взаємні права та обов’язки, викладені в Правилах;
  2. необхідність адаптації діяльності Постачальника послуг до наказів, постанов, рішень або рекомендацій, що є результатом:
   • рішення державного органу, компетентного в межах діяльності Постачальника послуг, що впливає на взаємні права та обов’язки, визначені Правилами;
   • рішення суду, що застосовується в межах діяльності Постачальника послуг, що впливає на взаємні права та обов’язки, визначені Правилами;
  3. зміна способу надання електронних послуг Постачальником послуг, спричинена виключно технічними чи технологічними причинами (зокрема, оновлення технічних вимог);
  4. зміна обсягу або правил надання послуг Постачальником послуг, до яких застосовуються положення Правил, шляхом запровадження нових, модифікації або скасування Постачальником послуг існуючих функцій або послуг, на які поширюється дія Правил;
  5. злиття, поділу чи перетворення Постачальника послуг або зміни даних Постачальника послуг.
 3. Постачальник послуг повідомить про зміну Правил на сторінках Вебсайту принаймні за 14 днів до впровадження змін.
 4. Попередні редакції Правил опубліковані на Сайті.
 5. У питаннях, не охоплених цими Правилами, застосовуються положення польського законодавства, зокрема Цивільного кодексу та Закону про надання електронних послуг.
 6. Додатки до Правил є їх невід'ємною частиною.
 7. Правила доступні за адресою: https://trans.info/en/rules.