Az egyperces szabály a járművezető munkaidejében. Költséges legenda vagy ügyes lehetőség?

A cikk olvasási ideje 5 perc

Az egyperces szabály a járművezető munkaidejében. Költséges legenda vagy ügyes lehetőség?

A járművezető hivatása néha nem előre látható, de ezzel egyidőben nagyon szorosan kötődik a határidőkhöz. Ehhez jönnek hozzá a merev jogi szabályozások, amelyeket be kell tartani. Ezen tényezők következményei a különböző eljárások, amelyeket a járművezetők alkalmaznak, jobb vagy rosszabb eredménnyel, hogy a monoton munkaidőt kicsit rugalmassá tegyék. De vajon az egyperces szabály létezik vagy csak városi legenda?

Ezen a területen azt gondolná az ember, hogy az egyperces szabály segítséget ad. Ez a 2011. október 1-je után gyártott tachográfok műszaki követelményeiből ered, amely tachográfok megfelelnek az EU Bizottság 1266/2009 sz. rendeletének, az alábbiak szerint:

  •  041. követelmény: Ha egy naptári percet közvetlenül megelőző és a percet közvetlenül követő egy percen belül bármiféle JÁRMŰVEZETÉSI tevékenység feljegyzésére kerül is, akkor az egész percet JÁRMŰVEZETÉSNEK kell tekinteni.
  •  042. követelmény: Adott olyan naptári perc esetén, amely nem tekinthető JÁRMŰVEZETÉSNEK az előbbi 41. követelmény alapján, az egész percet úgy kell tekinteni, mint az adott percen belüli leghosszabb folyamatos tevékenységnek megfelelő tevékenység (vagy két azonos hosszúságú tevékenység közül a későbbi).

Ez azt jelenti, hogy a tachográf az adott percre olyan állapotot rögzít, amely a perc nagyobb részére érvényes. Vagyis ha egy adott percben 29 másodperc menet és 31 másodperc pihenés van – az egész perc pihenőidőnek fog számítani.

FIGYELEM!

Ez csak a nagyon rövid útvonalakon dolgozó fuvarozókra érvényes. A gyakori megállásokkal az „1 perces szabály” jelentősen megrövidítheti a menetidőt. Bizonyos esetekben akár fél órát is lehet vele nyerni.

Az egyperces szabály a járművezető pihenőideje alatt

Egészen más a helyzet ennek a szabálynak a felhasználásával a kötelező pihenőidő alatt. A megállás ideje alatt a járművezetőnek pihennie kell, és a szabály szerint 1 másodpercet sem vezethet. Még akkor is, ha a kártyáról kinyomtatott adat nem mutat vezetést a pihenőidő alatt, az rögzítésre kerül a tachográfon a rendelkezésre állás rögzítésekor a berendezés másik foglalatában a jármű sebességével egyetemben.

Az ellenőrzés során az ellenőr jogosult ellenőrizni a tachográfot és minden, a jármű mozgására utaló feljegyzés a pihenőidő alatt csalásnak minősül, és szigorú büntetéssel lesz sújtva. Nem titok, hogy a szigorú tilalmak betartása útközben sokszor nehézségekbe ütközik.

Mi történik például akkor, ha nincs hely a parkolóban, és a járművezető megáll valahol az út szélén, hogy felszabaduljon a hely, majd amikor ez megtörténik, be akar rá hajtani?

A válasz a következő: szabály szerint szabályosan ezt nem teheti meg. Az egyperces szabály itt nem alkalmazható.

Miért jár büntetés?

A járművezetők egy része azt mondja, hogy ilyenkor a 12 EK 561/2006 alkalmazandó, a következő megszövegezéssel:

Amennyiben az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, és annak érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyet érhessen el, a járművezető a személyek, a jármű vagy a jármű rakományának biztonsága miatt a szükséges mértékben eltérhet a 6–9. cikktől. A járművezetőnek a menetíró készülék adatrögzítő lapján vagy a menetíróból kinyomtatott lapon, vagy a munkalapon kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen jellegű eltérések okát, legkésőbb egy megfelelő megállóhelyre érkezéskor.

Ne feledjünk azonban, hogy ahhoz, hogy erre az előírásra lehessen hivatkozni, a következő iránymutatásoknak meg kell felelni:

1)  a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti – nem engedélyezett a munkaidő meghosszabbítása pl. 4 órával, vagy a szünet teljes időtartamában vezetni,

2) a járművezető a személyek, a jármű vagy a jármű rakományának biztonsága miatt – a körülményeknek egyértelműen veszélyeztetni kell az előírásban megjelölt javakat, és előre nem látható okokból kell következniük. Például: a jármű odébb állítása hatósági szerv felhívására, elsőbbséget élvező jármű számára a hely átadása, hirtelen veszélyhelyzet (tűz) keletkezése.

Tehát ha a járművezető a fent bemutatott helyzetbe kerül, és a 12. cikk alkalmazásának indoklásaként megállapítja, hogy a megállás helyszínén változtatnia kell, hogy az megfelelő legyen, akkor az ilyen érvelés nem lesz elégséges. Az ellenőrzést végző ellenőr ilyen helyzetben azt mondja, hogy a járművezető nem volt elég körültekintő a megállás helyének kiválasztásában. Ne feledjük, akárhányszor a 12. cikkre hivatkozunk, az érvelésünknek konkrétnak és kimerítőnek kell lennie, és mindenek előtt mindenben meg kell felelnie a fenti iránymutatásoknak.

Kerüld a pihenő bekapcsolását dugóban vagy lerakodáskor

A járművezetők gyakran megkezdik a szünetet felrakodás, lerakodás vagy dugóban állás során. Ilyen helyzetben előre látható, hogy esetleg oda kell állni valahova a járművel, ezért nem ajánlott a szünet ilyenkor való kitöltése, mivel ellenőrzéskor nem tudjuk megúszni a büntetést az ilyen jellegű szabálysértés miatt.

Összefoglalva, az egész Európai Unió ellenőrzést végző szervei tisztában vannak azzal, hogy az egyperces szabályt gyakran fel lehet használni a tényleges munkaidő leplezéséhez, ezért nagyon szigorúan állnak az ellenőrzéshez, és csak a megalapozott indoklásokat fogadják el, amelyek nem csavarják ki az előírásokat. Ezért az egyperces szabály a munkaidő során egyértelműen legenda, amely nekünk igen sokba kerülhet.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek