Adatvédelem

Ugrás az előző adatvédelmi szabályzatra

Ez a dokumentum a Trans.INFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wrocławi székhellyel: ul. Racławicka 2-4, 53-156 Wrocław címen, a lengyel Országos Cégjegyzékbe bejegyezte a Wrocław Fabryczna Járásbíróság Országos Cégjegyzékkel foglalkozó VI. Gazdasági Kollégiuma 0000751609 cégjegyzékszámon, adószáma: 8961581580, REGON: 381491570 (a továbbiakban Adatkezelő), által alkalmazott szabályzatot tartalmazza a felhasználók személyes adatainak (azon természetes személyek, akik személyes adatait az Adatkezelő kezeli), és azon információk tekintetében, amelyek a felhasználók cégeinél titoknak minősülhetnek.

Ezen szabályzat az Adatkezelő által a https://trans.info/hu címen nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik. Ez a szabályzat nem terjed ki harmadik személyek által üzemeltetett internetes oldalakra és szolgáltatásokra, amelyekhez a fenti internetes oldalon található hivatkozásokkal lehet eljutni. Részletes információ a személyes adatok kezelésével kapcsolatban valamennyi szolgáltatónál külön található meg. Az Adatkezelő javasolja a mindenkori külön megismerkedést a szolgáltatók oldalain található dokumentumokkal.

Összegyűjtött adatok

Az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek teljes felhasználásához létrehozhat fiókot vagy bejelentkezhet a honlapra.

Az Adatkezelő által kínált szolgáltatások és termékek igénybevétele céljából fiókot kell regisztrálni az internetes oldalon elérhető űrlap segítségével. A regisztráció során a következő adatokat kell megadni: utó- és családi név, cégnév, e-mail-cím. A bejelentkezés során a Felhasználó a következő adatokat adja meg: felhasználói név és jelszó. Ezen kívül a Felhasználó kiegészítheti a fiókja keretein belül a profilját egyéb adatokkal.

Az Adatkezelő jelzi, hogy a Felhasználó használhatja a bejelentkezési opciót a korábban a Trans.eu platformon, közösségi hálózatokon – Facebook, Google+, vagy másokon, amelyek integrációra kerülnek az Oldallal. Ebben az esetben az Adatkezelő a fiók regisztrációs űrlapján megadott adatokat kezeli, vagy letölti a fenti portálok Felhasználói fiókjaiból a fiók létrehozásához és kezeléséhez szükséges adatokat.

Amennyiben a felhasználó az Adatkezelő más szolgáltatásait és termékeit használja, egyes esetekben a dedikált űrlapok közzétételekor a Felhasználó olyan adatokat is megadhat, mint a telefonszáma, vagy az adószáma stb.

Az adatok megadása önkéntes, de elengedhetetlen az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtásához és a vele való kapcsolathoz. Amennyiben az Adatkezelő nem kapja meg az elengedhetetlen információt, az Adatkezelő nem lesz képes a kiszolgálást elvégezni.

Egyes adatok gyűjtésére passzívan kerül sor, például az oldal felhasználásán keresztül (pl. IP-cím, képernyő felbontása, helyszín, böngésző típusa).

Az adatok felhasználása

A Felhasználók személyes adatai a következő célokra kerülnek felhasználásra

 • Szolgáltatás nyújtása a Felhasználó számára, azaz a Felhasználó és az Adatkezelő között megkötött szerződés végrehajtása, vagy a szerződés megkötése előtti tevékenység végzése (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. pont),
 • Amennyiben szükség mutatkozik rá, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogilag megalapozott érdekeiből következő tevékenységekre (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont), többek között: az Ügyfél kiszolgálása, válaszok adása a feltett kérdésre/reklamációra, az Adatkezelő szoftverének, Szabályzatának, vagy más dokumentumának változására vonatkozó hírlevelének kiküldése (ami nem minősül kereskedelmi információnak) stb., az Adatkezelő informatikai biztonságának biztosítása érdekében; Ügyfelek elégedettségének vizsgálata céljából, követelések érvényesítése és védekezés követelések ellen; az Adatkezelő és a Trans.eu-csoport termékeinek és szolgáltatásainak direkt marketingje, valamint más alanyokénak, akik számára az Adatkezelő külön szerződések alapján nyújt szolgáltatásokat, az Adatkezelő belső céljaira, mint a statisztikák, elemzések elkészítése pl. az oldal használatáról és a Felhasználók preferenciáiról,
 • Az Önök hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pont) megadott célokra (pl. a szolgáltatással kapcsolatos információ/hírlevél eljuttatása a Felhasználó számára, amennyiben a Felhasználó jelzi az érdeklődését, vagy a Trans.eu-csoporton belüli adatok elküldése).

Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta ehhez, az Adatkezelő információt küld az aktuális és jövőbeni termékeiről és szolgáltatásairól, valamint azon a Csoport tagjaiéről az oldalon keresztül, vagy elektronikus postán keresztül információs- vagy reklámkampány formájában.

A Felhasználó lemondhatja ezen tartalmakat egy e-mail küldésével a hu@trans.info címre (ez az ún. hozzájárulás visszavonása a kereskedelmi információk kiküldéséhez). A személyes adatok vonatkozásában a hozzájárulás visszavonása bármikor lehetséges, bár ez nem bír befolyással a személyes adatok visszavonás előtti feldolgozására.

A személyes adatok címzettjei

Az adatok más címzetteknek való átadása lehetséges az Önökkel kötött szerződés végrehajtásának céljából, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése céljából az Önök hozzájárulása esetén, vagy az adatkezelő, vagy harmadik fél jogilag indokolt érdekeiből következő célból.

A címzettek lehetnek konkrétan: a Trans.eu tőkecsoport tagjai, olyan intézmények, amelyek a megfelelő jogszabály alapján törvényesen jogosultak az Önök adatainak átvételére (pl. bűnüldöző, vagy az igazságszolgáltatás szervei), valamint olyan alanyok is, akik az Adatkezelővel kötött szerződés alapján kezelik az adatokat, illetve az ő meghatalmazott munkatársai, amikor is ezek az alanyok kizárólag az Adatkezelővel között szerződés alapján kezelik az adatokat, és kizárólag az ő utasításainak megfelelően, valamint a bizalmasság megőrzésének feltétele mellett. Az Adatkezelő nevében és számára feladatot végző alanyokhoz tartoznak többek között a szolgáltatás nyújtásához szükséges megfelelő műszaki és adminisztrációs hátteret biztosító alanyok, mint pl. az IT-szolgáltatások szállítói, és az Oldallal foglalkozó alanyok. Az Adatkezelő elvárható gondossággal jár el az adatok átküldésekor, olyan eszközöket és biztonsági intézkedéseket alkalmazva, ami lehetetlenné teszi az adatokhoz való hozzáférést illetéktelen személyek számára (pl. SSL, kapcsolat titkosítása).

Adatok küldése az Európai Közösségen kívülre

A személyes adatok védelmének szintje az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül eltérhet attól, amit az európai jog biztosít. Erre való tekintettel az Adatkezelő az EGT-n kívülre csak akkor ad át adatok, amennyiben az elengedhetetlen. Ilyen transzfer esetén az Adatkezelő biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét, mindenekelőtt az alábbiakkal:

 1. Olyan országokba adja át a személyes adatokat, amelyekkel kapcsolatban az Európai Bizottság elismerő határozatot adott ki, miszerint az adott ország megfelelő szintű biztonságot nyújt a személyes adatoknak,
 2. Az Európai Bizottság által kiadott szerződéses záradékok alkalmazása,
 3. Egyéb adekvát biztosítékok alkalmazása.
Az érintett személy jogai

A Felhasználó jogosult hozzáférni a személyes adatokhoz, követelni azok helyesbítését, korlátozását vagy azok törlését, bármikor a hozzájárulását visszavonni azok kezelése vonatkozásában olyan mértékben, amire a hozzájárulása kiterjedt, valamint a személyes adatok átvitelére.

A Felhasználó jogosult panaszt tenni a felügyeleti szervnél, amely a Lengyel Köztársaságban a Személyes Adatok Védelmi Hivatalának elnöke, amennyiben a Felhasználó úgy látja, hogy az adatai kezelése megsérti a GDPR-t.

Ezen felül a Felhasználó jogosult tetszőleges helyen tiltakozni az adatai kezelése ellen az Ön egyéni helyzetére való tekintettel, amikor az Adatkezelő jogilag indokolt érdeiből következő célokból, direkt marketinggel kapcsolatos célokból, köztük profilozás céljából kezeli az adatait.

A felhasználó személyazonosságának megerősítése után az Adatkezelő a követelés indokoltságának és a hatályos jogszabályoknak az elemzése alapján gyakorolja a fenti jogait. Az Adatkezelő minden indokolt lépést megtesz, hogy teljesítse a Felhasználó követelését a személyes adatok védelmének vonatkozában, kivéve, ha az adatok tárolását a hatályos jog, vagy az Adatkezelő jogilag indokolt érdeke teszi szükségessé.

Az adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat az Adatkezelő a célok megvalósításához szükséges ideig, tárolja, azaz:

 • A Felhasználó és az Adatkezelő között megkötött szerződés végrehajtásának végéig, azután pedig a jogszabályi előírásoknak megfelelő időtartamig, vagy az esetleges követelések érvényesítéséhez;
 • Amennyiben az adatokat hozzájárulás alapján tárolja, úgy az Adatkezelő azokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli;
 • Az Adatkezelő jogilag indokolt érdekeinek érvényesítéséig, amelyek az adatok feldolgozásának alapját képezik, vagy amíg a felhasználó tiltakozását nem fejezi ki az ilyen feldolgozás ellen, amennyiben nem állnak fent jogilag indokolt alapjai a további adatfeldolgozásnak.

A Felhasználó Adatkezelő oldalán tett látogatása során gyűjtött adatok azok aktualitásának vagy használhatóságának elvesztéséig kerülnek feldolgozásra. Ez alkalmazandó az elemzési, statisztikai célokból feldolgozott adatokra is, így a sütik felhasználására, és az Adatkezelő oldalainak kezelésére is.

Sütik

Az Adatkezelő úgynevezett „sütiket” alkalmaz a Felhasználók oldallátogatásainak követéséhez, és pl. a kiválasztott nyelv, a bejelentkezési adatok tárolásához, valamint a felkínált szolgáltatások igényekhez igazításához is. A fenti fájlok szolgálják a különböző általános statisztikák elkészítését is a Felhasználó általi oldal-használatról is. A szóban forgó fájlok addig kerülnek tárolásra, amíg aktualitásukat vagy használhatóságukat elvesztik. A sütik nem kerülnek átadásra harmadik személynek, egyedül olyan szolgáltatásokat nyújtó alanyoknak kerülnek átadásra, amelyek elengedhetetlenek a fenti fájlok kezeléséhez való technikai háttér biztosításához, valamint a Trans.eu-csoport tagjai számára.

Lehetséges a sütik kikapcsolása az internetes böngészőben, amitől a szolgáltatások használata nem válik lehetetlenné, de előfordulhatnak bizonyos fennakadások, azaz elképzelhető, hogy az Adatkezelő oldala nem fog megfelelően működni. Asütikre vonatkozó információk érvényesek a többi, hasonló technológiát használó oldal esetében is az Oldalon.

A „sütik” kategóriáinak kezelése lehetséges a „jóváhagyási” ablakon keresztül, amely megjelenik az internetes oldalunk Felhasználó általi első megnyitásakor. A részletes információ a „sütik” használatával kapcsolatban az Adatkezelő részéről, valamint azok igazításának lehetősége a Felhasználó igényeihez leirásra került a „Több opció” „Nekünk fontos a magánéleted” szekcióban.

Közösségi oldalak

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő oldalán előfordulhatnak a közösségi oldalak plug-injei, többek között a Facebooké, a Twitteré, a LinkedIné, az Instagramé stb. Ezek elhelyezésével kapcsolatban az Adatkezelő honlapján a Felhasználó saját hatáskörében köteles megismerni ezen szolgáltatók adatvédelmi politikáját, hogy aktuális információhoz jusson a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

Az Adatkezelő az Adminisztrátor ezen közösségi hálózaton (tk. Facebook, LinkedIn) való profilját meglátogató Felhasználó személyes adatait kezeli. Ezeket az adatokat a profl vezetésével, különböző események, szolgáltatások és termékek népszerűsítésével kapcsolatban kerülnek feldolgozásra. A személyes adatok Adatkezelő általi jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont), amelynek lényege a márka és a termékek népszerűsítése.

Adatok a Google Analytics-nél

Az Adatkezelő oldalain keletkező forgalmat a Google Analytics elemző rendszer figyeli, amelynek célja az oldal felhasználásával és annak népszerűségével kapcsolatos adatok gyűjtése. Ezek az adatok (pl. a használt böngésző vagy az IP-cím) nem kerül kiadásra az Adatkezelő részéről harmadik személyek számára.

Biztonság

A biztonság érdekében az Adatkezelő:

 • SSL-titkosítást alkalmaz;
 • A fiókhoz kizárólag a felhasználói név és jelszó (javasolt legalább 8 karakterből álló jelszót használni, amely tartalmaz nagy- és kisbetűket, speciális karaktereket és számokat) megadása után engedélyez hozzáférést, amelyeket a Felhasználó kizárólag saját felhasználásra tároljon,
 • Ellenőrzi az információ gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának módjait, beleértve a fizikai biztonsági eszközöket, hogy védje a rendszert az illetéktelen hozzáféréstől,
 • A személyes adatokhoz egyedül azon dolgozóknak, partnereknek és munkatársaknak ad hozzáférést, akiknek kell a hozzáférés az Adatkezelő szükségleteihez szükséges adatkezeléshez; ezen kívül szerződéses alapon ezek az alanyok kötelezettek a szigorú bizalmasság megtartására, és az adatok átadása esetén adatfeldolgozási megbízási szerződéses alapon kötelesek ugyanerre.
Az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos nyilatkozat

Ez az Adatvédelmi Szabályzat 31.03.2023. napon lépett hatályba. Időről-időre elképzelhető az Adatvédelmi Szabályzat módosítása, hogy az adatvédelmi gyakorlatunkban és standardjainkban bekövetkezett változásokat tükrözze. Ezek a változások történhetnek a Felhasználó erről való értesítése nélkül is. Amennyiben bármilyen érdemi módosítás történik a személyes adatok feldolgozásának szabályaiban, a Felhasználó értesítésre kerülhet elektronikus levél útján, vagy az internetes oldalon közzétett értesítés útján is. A módosítások a https://trans.info/hu/policy címen való közzétételük napján lépnek hatályba a bevezetési dátumukkal együtt..

Kapcsolati információ

Az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérdések vagy észrevételek esetén kérem vegyék fel a Kapcsolatot az Adatkezelővel: Trans.INFO sp. z o.o., ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, e-mail: hu@trans.info.