A TRANS.INFO SZABÁLYZATA

Ugrás az előző általános szerződési feltételekre

§ 1
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Az Oldal a Szolgáltatást Igénybe Vevők számára a Trans.info sp. z o.o. cégnevű társaság nyújtja, wrocławi székhellyel: ul. Racławicka 2-4, 53-156 Wrocław címen, a lengyel Országos Cégjegyzékbe bejegyezte a Wrocław Fabryczna Járásbíróság Országos Cégjegyzékkel foglalkozó VI. Gazdasági Kollégiuma 0000751609 cégjegyzékszámon, törzstőkéje: 517.250,00 PLN, adószáma: 8961581580, REGON: 381491570, e-mail címe: hu@trans.info.
 2. Ezen Szabályzat az Oldal felhasználási feltételeit határozza meg, köztük a Trans.info sp. z o.o. általi elektronikus úton való szolgáltatásnyújtás szabályait az Oldal keretein belül az elektronikus úton való szolgáltatásnyújtásról szóló 2002. július 18-i lengyel törvény (lengyel törvényhozás hivatalos lapja, 2020. évf. 340. poz., későbbi módosításokkal) értelmében.
 3. Az Oldal használatához szükséges ezen Szabályzat elfogadása és ennek a Szabályzatnak és a hatályos jogszabályok alapján történik, amikor is az esetleges ellentmondás esetén a hatályos jogszabályok mérvadóak. A Szolgáltatás Igénybe Vevője köteles átadni ezen Szabályzatot a nevében és számára eljáró Felhasználó számára.
 4. A Szolgáltatást Nyújtó kijelenti, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a Szolgáltatás Igénybe Vevője veheti igénybe. A Szolgáltatást Nyújtó nem adja beleegyezését a Szolgáltatások fogyasztók áltati használatához. A Fogyasztók a Szolgáltatást saját kockázatukra és felelősségükre veszik igénybe.
 5. A Szolgáltatás Igénybe Vevője kijelenti, hogy a Szolgáltatás használatával szerződést köt elektronikus szolgáltatások nyújtására az általa végzett gazdasági tevékenység keretében és azzal kapcsolatban, amely számára szakmai jelleggel bír, ami különösen a végzett gazdasági tevékenység tárgyából következik.
 6. A Szolgáltatás Nyújtója fenntartja a jogot, hogy ne nyújtson teljesítést a Szolgáltatás keretében a Szolgáltatás Nyújtójának konkurensével szemben, valamint nem Szolgáltatást Igénybe Vevőnek minősülő fogyasztókkal szemben.
 7. A Szolgáltatás Igénybe Vevői használhatják az Oldal közvetítésével harmadik személyek oldalait és szolgáltatásait a megfelelő hivatkozásokkal a harmadik személyek internetes oldalaira. Az előző mondatban leírt esetben az adott szolgáltatást nyújtó, vagy adott oldalt üzemeltető harmadik személyek által meghatározott szabályzatok vagy egyéb dokumentumok érvényesek, a Szolgáltatást Nyújtó pedig nem fél az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásról szóló szerződésben, amely a Szolgáltatást Igénybe Vevő és harmadik személy között kerül megkötésre. A Szolgáltatást Igénybe Vevő számára harmadik személyek által nyújtott szolgáltatásokért való felelősséget a Szolgáltatási Igénybe Vevő és a harmadik személyek között megkötött szerződések szabályozzák.
 8. A Trans.info sp. z o.o. kijelenti, hogy nagyvállalkozói státusszal rendelkezik az Bizottság (EU) 651/2014, 2014. június 17-i rendelete értelmében, amely egyes segítségtípusokat a belső piacnak megfelelőnek ismer el a Traktátus 107. és 108. cikke alkalmazásában (EU hivatalos lapja L 187, 2014.06.26.).

§ 2
DEFINÍCIÓK

 1. E-magazin – Fuvarozási Menedzserek Magazinja, amelyet a Szolgáltatás Nyújtója ad ki.
 2. Űrlap – a Szolgáltatás Nyújtója által alkalmazott internetes űrlap, amely lehetővé teszi a Szolgáltatás Igénybe Vevője számára adatok közlését a Szolgáltatás Nyújtójával (köztük személyes adatokét), amelyek elengedhetetlenek pl. a Fiók létrehozásához, a Szolgáltatás Nyújtójával való kapcsolattartáshoz, a Hírlevél olvasásához vagy a Webináriumra való jelentkezéshez.
 3. Jelszó – tetszőleges karaktersor, amelyet a Felhasználó/Szolgáltatás Igénybe Vevője ad meg a Fiók regisztrációja során.
 4. Fiók – az Oldalon való regisztráció során létrehozott fiók a választott Szolgáltatások igénybevételéhez. A Szolgáltatást Igénybe Vevő nevében a fiókot az Űrlapon megadott Felhasználó használja.
 5. Bejelentkezési név – a Felhasználó/Szolgáltatási Igénybe Vevő elektronikus postacíme, vagy a Szolgáltatást Igénybe Vevő TransID-ja, amely szükséges a Fiók eléréséhez, és amely a Fiók regisztrációja során kerül megadásra.
 6. Anyagok – szövegek, fényképek, grafikák, diagrammok, videó-anyagok, multimédiás-anyagok stb., amelyek különösen a szerzői jogokról és kapcsolódó jogokról szóló lengyel törvény (lengyel törvényhozás hivatalos lapja 2021. évf. 1062. poz., későbbi módosításokkal) értelmében alkotásnak minősülnek, és amelyeket az Oldalon a Szolgáltatás Nyújtója helyezett el.
 7. Hírlevél – a Szolgáltatás Nyújtója által a Szolgáltatást Igénybe Vevő hozzájárulásával az Űrlapon megadott címre küldött elektronikus levél.
 8. Partner – minden, a Szolgáltatás Nyújtójával megfelelő szerződés alapján együttműködő alany.
 9. Szabályzat – ezen szabályzat.
 10. Oldal – szervezett internetes platform, amely oldalakból és más internetes eszközökből épül fel, amelyek az internet segítségével kerülnek megosztásra és elérhetőek a https://trans.info/ címen, illetve a megfelelő aldomainek alatt különböző nyelvi változatokban, amely internetes információs forrás az alábbi területeken: fuvarozás, fuvarszervezés, logisztika, amely a Szolgáltatást Nyújtó tulajdonát képezi.
 11. TransID – egyedi azonosító szám, amely a Szolgáltatás Igénybe Vevőjéhez rendelésre kerül a Trans.eu platformon való (a partner B2B típusú platformja a www.platform.trans.eu címen).
 12. Szolgáltatások – a Szolgáltatást Nyújtó által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások a Szolgáltatást Igénybe Vevők részére az Oldalon, különösen a böngészési szolgáltatást – lehetővé teszi a Szolgáltatást Igénybe Vevők számára az Anyagok böngészését az Oldalon, valamint, de nem kizárólag:
  1. Fiók-szolgáltatás,
  2. Kommentelési szolgáltatás – lehetővé teszi az Oldalon Fiókkal rendelkező Felhasználó/Szolgáltatási Igénybe Vevő számára, hogy kommenteket fűzhessen az Anyagokhoz, valamint azok megjelenítését a Szolgáltatást Nyújtó által az Oldalon, valamint a Szolgáltatást Nyújtó szerverein helyet biztosítani a kommentek adatainak tárolására,
  3. Hírlevél-szolgáltatás
  4. Kapcsolati űrlap-szolgáltatás,
  5. Keresési szolgáltatás – lehetővé teszi a Szolgáltatást Igénybe Vevő számára a Szolgáltatást Nyújtó szerverein tárolt adatok keresését és megjelenítését szolgáló informatikai mechanizmusokhoz való távoli hozzáférést (pl. az Oldalon található információk keresése),
  6. Az E-Magazin elérhetővé tétele a Szolgáltatási Igénybe Vevő számára,
  7. A Webináriumok elérhetővé tétele a Szolgáltatási Igénybe Vevő számára,
  8. Az Oldalak keretében működő informatikai mechanizmusok alkalmazása.
 13. Szolgáltatást Igénybe Vevő – természetes és jogi személy vállalkozó, valamint nem jogi személy szervezeti egység, amelynek külön törvény ad jogképességet – amely a saját nevében végez gazdasági tevékenységet, akinek lehet elektronikus úton szolgáltatást nyújtani, és amely bármilyen módon igénybe veszi az Oldalt. Természetes személy Szolgáltatást Igénybe Vevő esetében lehet egyszerre Felhasználó is.
 14. Szolgáltatást nyújtó - Trans.info sp. z o.o. cégnevű társaság, wrocławi székhellyel: ul. Racławicka 2-4, 53-156 Wrocław címen, a lengyel Országos Cégjegyzékbe bejegyezte a Wrocław Fabryczna Járásbíróság Országos Cégjegyzékkel foglalkozó VI. Gazdasági Kollégiuma 0000751609 cégjegyzékszámon, törzstőkéje: 517.250,00 PLN, adószáma: 8961581580, REGON: 381491570.
 15. Szolgáltatások elektronikus úton való nyújtásáról szóló lengyel törvény - az elektronikus úton való szolgáltatásnyújtásról szóló 2002. július 18-i lengyel törvény (lengyel törvényhozás hivatalos lapja, 2020. évf. 340. poz., későbbi módosításokkal).
 16. Felhasználó – természetes személy, amely a Szolgáltatást Igénybe Vevő nevében és érdekében jár el az 1964. április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló lengyel t9rvény 97. cikke (lengyel törvényhozás hivatalos lapja 2022. évf. 1360. poz., későbbi módosításokkal) értelmében, különös tekintettel a Fiók és a kommentelés felhasználása során. A Felhasználó tevékenységért és mulasztásokért, különösen a Szabályzat megsértéséhez vezető esetben a teljes felelősséget a Szolgáltatást Igénybe Vevő viseli.
 17. Webinárium – internetes szeminárium, online képzés vagy prezentáció, amely webcast technológiával, azaz videó-, kép és szöveg valós idejű átvitelével (élőben) valósul meg internetes böngésző közvetítésével, amelyhez a Szolgáltatási Igénybe Vevő az Űrlap kitöltése után kap hozzáférést, és amelynek a szervezője a Szolgáltatást Nyújtó vagy valamely Partner.

§ 3
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELBONTÁSA

 1. Az Oldal keretein belül a Szolgáltatást Igénybe Vevő igénybe veheti az Oldalon elérhető Anyagok böngészésére szolgáló Szolgáltatásokat.
 2. A Szolgáltatások Nyújtása a Szolgáltatást Igénybe Vevők számára az Oldalon ezen szabályzat szerint történik, kivéve a külön szabályzatokban leírt szolgáltatásokat, vagy külön szerződés alapján megvásárolt szolgáltatásokat.
 3. A Szolgáltatás Nyújtója és a Szolgáltatást Igénybe Vevő között a böngészési szolgáltatásra vonatkozó szerződés abban a pillanatban jön létre, ahogy a Szolgáltatást Igénybe Vevő beírja a böngészőjébe az Oldal megfelelő címét, a böngészési szolgáltatásra vonatkozó szerződés felbontására pedig a Szolgáltatást Igénybe Vevő által az Oldal internetes honlapjának bezárása által kerül sor.
 4. A külön szabályzatokban leírt, harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések megkötésének és felbontásának módja és feltételei az ezen szolgáltatások szabályzataiban találhatók meg.
 5. A Szolgáltatások és magának az Oldalnak az igénybevétele a Szolgáltatást Igénybe Vevő részéről ingyenes. A díjköteles szolgáltatások nyújtása az ezen szolgáltatások nyújtására vonatkozó külön szabályzatokban leírt szabályok szerint történik.
 6. A Szolgáltatást Igénybe Vevő az Oldal használatát határozatlan időre kapja meg. A Szolgáltatást Igénybe Vevő bármely pillanatban felbonthatja bármely szerződést a Szabályzatban szereplő Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, az ok megadása nélkül és azonnali hatállyal. A Szolgáltatást Nyújtó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést 14 napos felmondási idővel bonthatja fel.
 7. A hozzáférés egyes Szolgáltatásokhoz függhet a következőktől:
  1. A szolgáltatás megrendelése,
  2. Az Űrlap kitöltése,
  3. Hozzájárulás megadása kereskedelmi információ fogadásához elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül a Szolgáltatás Nyújtójától vagy valamely partnerétől, telekommunikációs végberendezések használatához (pl. telefon) é automatikus tárcsázási rendszerekhez direkt-marketing célokra a Szolgáltatást Nyújtó vagy valamely Partnere által, kereskedelmi információ fogadásához elektronikus kommunikációs eszközökön a Szolgáltatás Nyújtójával illetve valamely Partnerével együttműködő alanytól, telekommunikációs végberendezések használatához (pl. telefon) é automatikus tárcsázási rendszerekhez direkt-marketing célokra a Szolgáltatást Nyújtó vagy valamely Partnerével együttműködő alanytól, személyes adatok elérhetővé tételéhez más alanyok számára, profilozáshoz (profil létrehozásához), beleértve az információ tárolását telekommunikációs végberendezésen, az ún. sütikét, és az azokhoz való hozzáféréshez, hogy a szolgáltatásokat és a marketingtevékenységeket jobban személyre lehessen szabni,
  4. Fiók Regisztrálása az Oldalon.
 8. A Szolgáltatás Nyújtója jogosult az Oldalon reklámtartalmakat elhelyezni a Szolgáltatást Nyújtó és Partnerei szolgáltatásairól és áruiról.

§ 4
FIÓK

 1. Az Oldal lehetővé teszi a Szolgáltatást Igénybe Vevő számára egy Fiók regisztrálását az alábbi módokon:
  1. Első bejelentkezés az Oldalra más oldalak fiókjaival, pl. Trans.eu platform, Facebook, Google+ közösségi hálózatok, vagy mások, amelyek integrálásra kerülnek az Oldalba, valamint a hozzájárulás megadásával a Fiók létrehozásához és az alap adatok importálásához a fenti szolgáltatásokból, valamint az adott szolgáltatások szabályzatainak és adatvédelmi szabályzatainak elfogadásával,
  2. Az űrlap kitöltésével az Oldal főoldalán.
 2. Minden további bejelentkezés a Bejelentkezési Név és a Jelszó segítségével fog történni, vagy automatikus bejelentkezéssel az 1. pont a. pont alatti integrált rendszerek segítségével.
 3. A Szolgáltatást Igénybe Vevő több Fiókot is regisztrálhat az Oldalon, amennyiben az Űrlapon minden egyes alkalommal más Felhasználót nevez meg. Az adott Felhasználó csak egy Fiókot használhat. Az adott Felhasználó fiókjának zárolása esetén a Szolgáltatást Igénybe Vevő nem jogosult újabb Fiókot nyitni ennek a Felhasználónak.
 4. A Szolgáltatást Igénybe Vevő kijelenti, hogy az általa megadott adatok nem sértik harmadik személyek jogait, és azok valósak és aktuálisak.
 5. A Szolgáltatási Igénybe Vevő köteles gondoskodni az adatai és a Felhasználó adatainak valósságáról és aktualitásáról.
 6. Tilos a Fiók és a Fiókadatok megosztása harmadik személlyel.
 7. Tilos harmadik személyek fiókjának a használata.
 8. A Szabályzat rendelkezéseinek Felhasználó/Szolgáltatási Igénybe Vevő általi megsértése, különös tekintettel a más Felhasználó/Szolgáltatási Igénybe Vevő adatainak használatára, több, mint egy Fiók regisztrálására egy Felhasználó számára, új Fiók regisztrálására zárolt felhasználó számára a Szabályzat megsértésének minősül, és a Fiók zárolását vonhatja maga után.
 9. A Felhasználó/Szolgáltatási Igénybe Vevő bármely pillanatban, az ok megadása nélkül törölheti a Fiókját a „fiók törlése” opció választásával a Fiók adminisztrációs felületén, ami egyenértékű a szerződés felbontásával az elektronikus úton való szolgáltatás-nyújtás vonatkozásában.
 10. A Szolgáltatást Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy dacára a Fiók vagy az egyes adatok törlésének, a törölt tartalmak biztonsági másolata az indokolt időtartamon belül tárolva lehet (de nem kerül megosztásra másokkal), valamint a másodlagos felhasunálás következtében az interneten marad, ami más alanyok felelősségi körébe tartizik (pl. Google).
 11. A Felhasználó a Szolgáltatási Igénybe Vevő nevében jogosult nyilatkozatot tenni és kötezettséget vállalni az Oldal keretein belül.

§ 5
KOMMENTELÉS

 1. A Fiók létrehozása lehetővé teszi a kommentelés szolgáltatás használatát az Oldalon.
 2. A komment megjelenítése nem fog tovább tartani, mint annak az Anyagnak a megjelenítése, amelyhez a komment kapcsolódik.
 3. Amennyiben a komment a szerzői jog értelmében alkotásnak minősül, a Felhasználó/Szolgáltatást Igénybe Vevő a Szolgáltatás Nyújtójának díjmentes licenszt biztosít az alkotás használatára az alábbi felhasználási területeken:
  1. Az alkotás rögzítése és sokszorosítása – az alkotás példányainak adott technikával való előállítása, így nyomdai, reprografikus technológiával, mágneses rögzítéssel vagy digitális technikával,
  2. Az eredetivel vagy annak példányaival való forgalom, amelyen az alkotást rögzítették – az eredeti vagy annak példányainak forgalomba hozatala, kölcsönzése vagy bérbe adása,
  3. Az alkotás sokszorosítása a fenti b. pontban felsoroltaktól eltérő módon – nyilvános előadás, kiállítás, megjelenítés, lejátszás, sugárzás vagy újbóli sugárzás, valamint az alkotás nyilvános bemutatása oly módon, hogy bárki hozzáférhessen áltata kiválasztott módon és időben.
 4. A Szolgáltatást Nyújtó jogosult allicenszek kiadására.
 5. A Szabályzat további rendelkezéseinek csorbítása nélkül tilos az alábbi tartalmú kommentek publikálása:
  • vulgarizmus
  • sértő tartalmak,
  • reklámok, vagy rejtett reklámot tartalmazó közlemények,
  • hivatkozások más internetes oldalakra,
  • szerzői jogokat vagy harmadik személyek javait sértő tartalmak,
  • rassz-alapú, világnézeti, etnikai gyűlöletre buzdító, vagy erőszakot, vagy totalitárius állami berendezkedést népszerűsítő tartalmak,
  • más módon jogellenes, vagy a társadalmi együttélési szabályokkal, jó szokásokkal ellentétes tartalmak.
 6. A Felhasználó/Szolgáltatást Igénybe Vevő kizárólag a saját felelősségére tölt fel kommenteket a Szabályzat 2. § 16. bekezdésének fenntartásával.
 7. A Szolgáltatás Nyújtójának nincs kötelezettsége felügyelni a Felhasználók/Szolgáltatást Igénybe Vevők által elhelyezett kommentárok tartalmát az Oldalon. Bárki, aki értesül arról, hogy a Felhasználó/Szolgáltatást Igénybe Vevő által feltöltött kommentek tartalma szembe megy a joggal vagy a Szabályzat rendelkezéseivel, értesítheti a Szolgáltatás Nyújtóját a tényről, és az ilyen tartalmak helyéről elektronikus postai úton a hu@trans.info címen.
 8. A Szolgáltatást Nyújtó jogosult törölni a Felhasználó/Szolgáltatást Igénybe Vevő által az Oldalra feltöltött kommentet, amennyiben az megsérti a szabályzatot, vagy az általánosan hatályos joggal szembe megy.

§ 6
HÍRLEVÉL

 1. A Szolgáltatást Igénybe Vevő megrendelést adhat meg hírlevelek kézbesítésére vonatkozó szolgáltatásra az Űrlap kitöltésével a Fiók regisztrációjakor is.
 2. A Szolgáltatást Nyújtó a Szolgáltatást Igénybe Vevőhöz az Űrlapon megadott elektronikus postacímre irányítja a hírlevelekkel kapcsolatos levelezést.
 3. A Szolgáltatást Igénybe Vevőnek, aki megrendeli a Hírlevél előfizetését, amely kereskedelmi információt tartalmaz az elektronikus úton való szolgáltatásnyújtásról szóló törvény értelmében lehetősége van önkéntes hozzájárulását adni, hogy az Űrlapon megadott elektronikus postacímére (e-mail) minden, a Szolgáltatás Nyújtójától és Partnereitől származó kereskedelmi információ fogadására.
 4. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Szolgáltatást Igénybe Vevőnek legye elektronikus postacíme (e-mail címe).
 5. Minden, a Szabályzat alapján kiküldött Hírlevél információt fog tartalmazni a feladóról, kitöltött tárgy-mezőt az elektronikus levélben, valamint a Hírlevél lemondására vonatkozó információt, vagy a szolgáltatás alkalmazási paramétereinek változásáról.
 6. A Hírlevél tartalmazhat a Szolgáltatás Nyújtójának vagy valamely Partnerének szolgáltatásaira és áruira vonatkozó reklámtartalmat
 7. A Szolgáltatás Igénybe Vevőjét megilleti a jog, hogy lemondja a Hírlevélre való előfizetést bármikor, ami egyenértékű az elektronikus úton való szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés felbontásával.
 8. A Szolgáltatás Igénybe Vevője hozzájárulásának megvonása az elektronikus úton való kereskedelmi információ fogadásához feljogosítja a Szolgáltatás Nyújtóját, hogy azonnal megszüntesse a Hírlevél-előfizetés szolgáltatás nyújtását ezen Szolgáltatást Igénybe Vevő számára abban a mértékben, amennyire az kereskedelmi információt tartalmaz, és amelyre vonatkozóan az elektronikus úton való fogadási igény visszavonásra került.

§ 7
FENNMARADÓ SZOLGÁLTATÁSOK

 1. Az Oldal lehetővé teszi a kapcsolatfelvételt a Szolgáltatást Nyújtóval közvetlenül az Oldal „KAPCSOLAT” menüpontjában található Űrlapon keresztül.
 2. A kapcsolati Űrlap használatához meg kell adni a családi- és utónevet, az e-mail-címet, valamint a Szolgáltatást Nyújtónak szánt üzenetet.
 3. A Szolgáltatást Nyújtó a Szolgáltatást Igénybe Vevők Űrlappal elküldött üzeneteire 14 napon belül válaszol az Űrlapon megadott e-mail címre.
 4. Az Oldal lehetővé teszi Anyagok keresését az Oldalon az Oldal főlapján található kereső segítségével.
 5. A kereső-szolgáltatás használatához a keresőbe be kell írni a kívánt tartalmat. Válaszként az Oldal rámutat a keresett tartalomnak megfelelő Anyagokra. Lehetséges az Anyagok rendezése dátum és találati pontosság szerint.
 6. Az Oldalon elérhető az E-Magazin az „E-MAGAZIN” menüpont alatt. A Szolgáltatást Igénybe Vevőknek lehetősége van az E-Magazin olvasására internetes böngészőben, vagy a letöltésére PDF-formátumban.
 7. Az E-Magazin-szolgáltatás igénybevételéhez az „E-MAGAZIN” menüpont választása után ki kell választani a kívánt E-Magazin-példányt az „ingyenes letöltés” opció választásával. Van lehetőség az E-Magazin legújabb példányának megtekintésére és letöltésére is, ehhez a „Töltsd le a Fuvarozási Menedzserek Magazinjának legújabb számát” opciót kell választani.
 8. Az E-Magazin letöltésének pillanatában a Szolgáltatást Nyújtó a Szolgáltatást Igénybe Vevők számára nem kizárólagos és elidegeníthetetlen jogosultságot biztosít az E-Magazin igénybevételéhez, azonban kizárólag a Szolgáltatást Igénybe Vevők saját használatára. A Szolgáltatást Igénybe Vevő nem jogosult sokszorosítani és/vagy forgalomba hozni az E-Magazin tartalmát, mint saját tartalmat, vagy allicenszt kiadni.
 9. Az oldalon elérhetők Webináriumok. A Webináriumok elérési szolgáltatásának igénybevételéhez a „WEBINÁRIUMOK”, vagy más, Webináriumra jelentkezési lehetőségről tájékoztataó menüpontra kell kattintani, és kitölteni az Űrlapot.
 10. A Webináriumok Internetes Böngésző segítségével érhetők el az Oldalon, illetve a Partnerek oldalain. A Webináriumra mutató hivatkozást a Szolgáltatást Igénybe Vevők az Űrlapon megadott e-mail címen kapják meg.
 11. A Szolgáltatást Nyújtó fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatást Igénybe Vevő részvételét a Webináriumon az ok megadása nélkül.
 12. A Szolgáltatást Nyújtó Fenntartja a jogot, hogy a Webinárium megkezdése előtt emlékeztetőt küldjön a Webináriumról az Űrlapon megadott e-mail címre.
 13. A Webináriumra való jelentkezés, és a Webináriumra mutató hivatkozás elküldése pillanatában ezen Szabályzat 7. § 10. bekezdése értelmében a Szolgáltatást Nyújtó a Szolgáltatási Igénybe Vevő számára nem kizárólagos és elidegeníthetetlen licenszt biztosít a Webinárium igénybevételéhez, azonban kizárólag a Szolgáltatást Igénybe Vevő saját szükségleteire. A Szolgáltatást Igénybe Vevő nem jogosult a Webinárium tartalmának sokszorosítására és/vagy forgalomba hozatalára saját tartalomként, vagy allicenszek kiadására.
 14. Tilos a Webináriumra mutató hivatkozás harmadik személlyel való megosztása.
 15. Tilos a Webinárium tartalmának és lefolyásának rögzítése. Ezen tilalom megszegése esetén a Szolgáltatást Nyújtó zárolhatja a hozzáférést a Webináriumhoz.
 16. A Webinárium során nincs lehetőség vizuális kapcsolatra a többi Szolgáltatást Igénybe Vevővel, de van lehetőség kérdéseket feltenni chat formájában.
 17. A Szolgáltatást Nyújtó minden igyekezettel azon van, hogy a Webináriumot kompetens oktatók vezessék, akik megfelelő tudással rendelkeznek a Webinárium tartalmával kapcsolatban.
 18. A Szolgáltatást Nyújtó kijelenti, hogy a Webináriumok a legkomolyabb igyekezettel készülnek, és gondoskodik arról, hogy híjával legyenek bármilyen jogi hiányosságnak.
 19. A Szolgáltatást Nyújtó fenntartja a jogot a Webinárium programjának megváltoztatására, vagy a Webinárium alapvető paramétereinek megváltoztatásával, vagy annak lemondására fontos okokból, vagy a Szolgáltatást Nyújtón kívül álló okokból. A fenti okok nem képezhetik alapján semmiféle követelésnek a Szolgáltatást Nyújtóval szemben.
 20. Amennyiben a Szolgáltatást Igénybe Vevő a Webinárium tartama alatt követ el jogsértést, sérti meg a közösségi együttélés szabályait, vagy a jó szokásokat, a Szolgáltatást Nyújtó előzetes figyelmeztetés után jogosult a Szolgáltatást Igénybe Vevő hozzáférését zárolni a Webináriumhoz.
 21. A Szolgáltatást Nyújtó lehetőséget ad a Szolgáltatást Igénybe Vevők számára a lezajlott Webináriumok újbóli megtekintésére a Webinárium archív változatához való hozzáféréssel, amely a Szolgáltatást Igénybe Vevő birtokában lévő hivatkozással érhető el.

§ 8
AZ OLDAL SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ ÁLTALI HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

A Szabályzat fennmaradó rendelkezéseinek megsértése nélkül az Oldal használatának keretében a Szolgáltatást Igénybe Vevő nem teheti a következőket:

 1. Jogtalan tartalmakat juttatni az oldalra,
 2. A Szolgáltatás Nyújtója által nem engedélyezett közleményeket, cikkeket és egyéb üzleti jellegű közlésformákat közzé tenni, sem pedig olyanokat, amelyek harmadik személyek javait, a jogot, az együttélési szabályokat és a jó szokásokat sértik,
 3. Az elektronikus úton való szolgáltatásnyújtásról szóló törvény 10. cikke szerinti, meg nem rendelt kereskedelmi információt szétküldeni (különösen spam formájában),
 4. Az Oldalt a lengyel telekommunikációs jogról szóló törvény 172. cikke (lengyel törvényhozás hivatalos lapja, 2022. évf, 1933. poz., későbbi módosításokkal) szerinti direkt marketingre felhasználni,
 5. Tömeges, anonim, nem várt levelezést (ún. spam) kiküldeni tartalomtól függetlenül,
 6. Más Szolgáltatást Igénybe Vevők tartalmait és adatait összegyűjteni vagy más formában hozzáférést szerezni az Oldalhoz automatikus eszközök felhasználásával (pl. gyűjtő botok, robotok, adatgyűjtő mechanizmusok, másoló programok),
 7. Illegális többszintű marketinget végezni, pl. piramisjátékokat,
 8. Vírusokat és más jellegű, rosszindulatú kódokat szétküldeni,
 9. Bejelentkezési adatokat kicsalni, és hozzáférést szerezni a másik Felhasználó/Szolgáltatást Igénybe Vevő Fiókjához,
 10. Az Oldal és az egyes Szolgáltatásokat más Szolgáltatást Igénybe Vevők és a Szolgáltatás Nyújtójának jogait és személyes javait (különösen a szellemi tulajdonhoz való jog és a személyes javak, mint a megjelenés, a méltóság, a jó hírnév) megsértve használni,
 11. Bármely tevékenység végzése, amely lekapcsolhatja, túlterhelheti vagy korlátozhatja az Oldal megfelelő működését és megjelenését, mint például a szolgáltatást blokkoló támadás, beavatkozás az oldal megjelenítési módjába, vagy egyéb funkciókba.

§ 9
FELELŐSSÉG

 1. A Szolgáltatást Igénybe Vevő felelősséggel tartozik a következőkért:
  1. A mód, amellyel a Szolgáltatást Igénybe Vevő használja a Szolgáltatást, és az ebből következő hatások,
  2. A hatályos jogszabályokkal vagy az ezen Szabályzat rendelkezéseivel ellentétes, a Szolgáltatást Igénybe Vevő vétkes tevékenységéből eredő károk,
  3. Az Oldalról letöltött információ, azok a Szolgáltatást Igénybe Vevő általi használatának következményei, valamint azok hasznossága a Szolgáltatást Igénybe Vevő számára,
  4. A Felhasználó/Szolgáltatást Igénybe Vevő tevékenysége és mulasztásai.
 2. A Szolgáltatás Igénybe Vevője tudatában van az interneten meglévő fenyegetéseknek, különös tekintettel a Szolgáltatást Igénybe Vevő rendszerébe való esetleges betörésre, harmadik személyek általi jelszóátvételre, a Szolgáltatást Igénybe Vevő rendszerének megfertőződése vírusokkal vagy az ilyen esetekben esetlegesen keletkező károkra. A Felhasználó/Szolgáltatást Igénybe Vevő köteles a jelszava bizalmas voltát megőrizni.
 3. A Szolgáltatást Nyújtó:
  1. Nem felel a Felhasználó/Szolgáltatást Nyújtó által publikált tartalmakért az elektronikus úton való szolgáltatásnyújtásról szóló törvény 14. és 15. cikke értelmében,
  2. Nem felel a Felhasználó/Szolgáltatást Igénybe Vevő által be nem tartott, az ezen Szabályzatban felsorolt műszaki feltételekért, így a helytelen adatok megadásáért, ami lehetetlené teszi az egyes Szolgáltatások igénybevételét,
  3. Nem felel az Oldal és az egyes Szolgáltatások működésének zavaráért, amennyiben azokat vis maior, a berendezések üzemzavara, az adatbázis és a szerver túlterhelése okozta,
  4. Felelősséggel tartozik az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokért az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezései szerint,
  5. Minden igyekezetével azon van, hogy az Oldal és valamennyi Szolgáltatás, amely a közvetítésével kerül közzétételre, állandó jelleggel, üzemzavar nélkül működjenek, azonban nem garantálja az Oldal és az azon elérhető Szolgáltatások megszakításmentes működését,
  6. Tájékoztat, hogy a műszaki problémák vagy a mobil eszközök műszaki korlátozásai, amelyeket a Szolgáltatást Igénybe Vevő használ (tűzfalak – blokkolók, nem megfelelő verzió multimédia-lejátszók, antivírus-programok és egyebek) korlátozhatják vagy lehetetlenné tehetik a Szolgáltatást Igénybe Vevő számára a hozzáférést az oldalhoz, a Szolgáltatásokhoz, vagy kihatással lehet azok minőségére.,
  7. Fenntartja a jogot, hogy korlátozza kiválasztott Szolgáltatást Igénybe Vevők számára a hozzáférést az Oldalon található Anyagok teljességéhez vagy részéhez, amennyiben ezen Szolgáltatást Igénybe Vevők olyan berendezést, vagy programot használnak, amelyek korlátozzák vagy kikapcsolják meghatározott tartalmak megjelenítését az Oldalon,
  8. Jogosult bármikor leállítani az Oldalt és beszüntetni a Szolgáltatások nyújtását.

§ 10
SZELLEMI TULAJDON

 1. Az Oldal és a rajta szereplő Anyagok, beleértve az alkotásokat, védjegyeket, Webináriumokat, ezek választékát és összeállítását az Oldalon, az erre a területre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti védelem alatt állnak, különös tekintettel a szerzői jogról és kapcsolt jogokról szóló lengyel törvényre, valamint a tisztességtelen konkurencia elleni 1993. április 16-i lengyel törvény (lengyel törvényhozás hivatalos lapja 2022. évf., 1233. poz., későbbi módosításokkal).
 2. Az Anyagokhoz való jog a Szolgáltatás Nyújtóját illeti meg, vagy harmadik személyeket, köztük a Partnereket is. Amennyiben a szóban fogó jogok az ezen személyekkel megkötött külön szerződés alapján illeti meg valamely harmadik személyt, úgy a Szolgáltatás Nyújtója az Oldalon az ezen személyekkel megkötött megfelelő szerződések alapján teszi közzé az Anyagokat, különös tekintettel a licensz-szerződésekre és vagyoni szerzői jog átruházási szerződésekre, vagy az ezen a területen hatályos jogszabályi előírásokra.
 3. Az Oldalon közzétett Anyagok igénybevételével a Szolgáltatást Igénybe Vevők nem szereznek semmiféle jogot, sem pedig licenszt az Anyagokhoz.
 4. A Szolgáltatás Nyújtójának előzetes hozzájárulása nélkül a Szolgáltatás Igénybe Vevői az Oldalt és az Anyagokat kizárólag a szerzői és kapcsolt jogokról szóló törvény által meghatározott, engedélyezett felhasználás keretein belül vehetik igénybe, amikor is az ilyen felhasználás nem sértheti meg az alkotás normális felhasználást, vagy nem érintheti a Szolgáltatás Nyújtójának, illetve harmadik személyeknek a jogos érdekeit. Különösen nem engedélyezett:
  1. a következők végzése, különösen üzleti célból: az Oldal vagy egyes részeinek, illetve az egyes rajta közzétett Anyagok másolása, sokszorosítása, módosítása,
  2. az oldalon közzétett, köztük az aktuális cikkek, beszámolók, interjúk és egyéb alkotások bármilyen témában (beleértve a politikai, gazdasági, vallási témákat is) terjesztése (beleértve a tájékoztató terjesztést a sajtóban, rádióban, televízióban, valamint olyan módon, hogy az anyagokhoz bárkinek hozzáférése legyen általa kiválasztott módon és időben).
 5. Az Anyagok a Szolgáltatás Nyújtójának előzetes nyomatékos írásos hozzájárulása nélküli bármely, a Szabályzatban foglaltaktól eltérő felhasználása tilos, a Szolgáltatást Nyújtó (vagy harmadik személyek) jogainak megsértése az alkotások védelmének a területén a polgári- és büntető jogi felelősséget von maga után. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket a hu@trans.info címre küldjék.

§ 11
BIZALMASSÁG

 1. Amennyiben ezen Szabályzat egyéb rendelkezései lehetővé teszik, egyik fél sem adhatja ki a másik fél vállalati titkait harmadik személynek. Azonban mindegyik fél átadhat ilyeneket olyan mértékben, amennyire az adott információ:
  1. Közismert, vagy más módon vált közismertté, mint ezen Szabályzat megsértése,
  2. Megszerzésre kerültek a címzett által harmadik személytől, akit a címzett tudása szerint nem köt titoktartási kötelezettség az infromáció vonatkozásában az átadó fél felé,
  3. A címzett számára már ismert volt az átadás pillanatában, vagy később függetlenül került létrehozásra,
  4. Az információ címzettjének jogainak érvényesítése érdekében került átadásra, ezen Szerződés alapján,
  5. Átadásra kell, hogy kerüljön a hatályos jogszabályok, bírósági eljárások vagy szakmai szabályozások értelmében.
 2. Amennyiben a jogszabályok nem tiltják, a Szolgáltatás Nyújtójának joga van a Szolgáltatást Igénybe Vevő és a Felhasználó adatainak kiadásához más társaságoknak a Szolgáltatást Nyújtó csoportjából, a Szolgáltatást Nyújtó számára szolgáltatást nyújtó dolgozóknak, munkatársaknak és harmadik személyeknek. A Szolgáltatást Nyújtó a Szolgáltatást Igénybe Vevővel szemben felelősséggel tartozik a Szolgáltatást Igénybe Vevő információjának bizalmasságáért.

§ 12
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. A Szolgáltatást Igénybe Vevő személyes adatainak, valamint az Oldal Felhasználóinak a kezelője a Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wrocławi székhellyel, címe: ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, kapcsolat: hu@trans.info (a továbbiakban: “Adatkezelő”).
 2. A személyes adatok kezelésének jogi alapját, célját, időtartamát, valamint a jogosultságokat és egyéb fontos információt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Adatkezelő teleinformatikai hálózatban az Adatvédelmi Szabályzat határozza meg.

§ 13
REKLAMÁCIÓ ÉS VITÁS KÉRDÉSEK

 1. Minden Szolgáltatást Igénybe Vevőnek joga van reklamációt benyújtani az Oldal működésével, és az azzal kapcsolatos Szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 2. A reklamációt az alábbi címre kell írásos formában eljuttatni: Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wrocławi székhellyel, címe: ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Lengyelország, vagy elektronikus úton a következő címre: hu@trans.info.
 3. A reklamáció a beérkezéstől számított 14 napon belül kerül elbírálásra.
 4. A reklamációra adott válasz a Szolgáltatást Igénybe vevő által megadott elektronikus postacímre (e-mail) kerül megküldésre, hagyományos postai úton beküldött reklamáció esetén pedig a Szolgáltatást Igénybe Vevő által megadott címre.
 5. A Szolgáltatást Nyújtó fenntartja a jogot a 3. bekezdésben megjelölt határidő kitolására nem több, mint 10 nappal abban az esetben, ha a reklamáció kivizsgálása nem tipikus, speciális intézkedéseket és megállapításokat követel meg, vagy a Szolgáltatást Nyújtótól függetlenül és hibáján kívüli akadályokba ütközik (berendezések, internetes hálózat hibája stb.), vagy további felvilágosításra van szükség a Szolgáltatást Igénybe Vevő részéről.
 6. A Szolgáltatást Nyújtó és a Szolgáltatást Igénybe Vevő közötti vitás kérdésekben a Szolgáltatást Nyújtó székhelye szerinti bíróság rendelkezik illetékességgel.

§ 14
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

 1. Az Oldal igénybevételéhez elengedhetetlen:
  1. Interneteléréssel rendelkező berendezés megfelelően beállított, aktuális verziójú internetes böngészővel,
  2. Aktív elektronikus postacím (e-mail) – a Fiók regisztrációja, a Hírlevél fogadása, a kapcsolatfelvételi Űrlapon beküldött kérdésre való válasz fogadása és más Szolgáltatások igénybevétele céljából, amelyek ezt megkövetelik,
  3. PDF-formátumú fájlok megjelenítésére alkalmas program az E-Magazin megjelenítéséhez.
 2. A külön szabályzatok az egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatban meghatározhatnak további műszaki feltételeket, amelyek elengedhetetlenek ezen Szolgáltatások használatához.

§ 15
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Amennyiben a feltétel nélkül hatályos jogszabályok máshogy nem rendelkeznek, a Szolgáltatást Nyújtó és a Szolgáltatást Igénybe Vevő között létrejövő szerződések a lengyel jog hatálya alá tartoznak.
 2. A Szolgáltatást Nyújtó fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására legalább az egyik alábbi fontos ok fennállása esetén (zárt lista):
  1. A Szolgáltatást Nyújtó általi elektronikus úton nyújtott szolgáltatások nyújtását szabályozó jogszabályok változása, amely kihatással van a Szabályzatban részletezett kölcsönös jogokra és kötelezettségekre;
  2. Ha a Szolgáltatást Nyújtó tevékenységét hozzá kell igazítani az alábbiakból következő végzésekhez, döntésekhez és határozatokhoz:
   • A Szolgáltatási Nyújtó tevékenységével kapcsolatban hatáskörrel bíró közigazgatási szerv döntése, amely hatással van a Szabályzatban rögzített kölcsönös jogokra és kötelezettségekre;
   • A Szolgáltatást Nyújtó tevékenységével kapcsolatban hatáskörrel bíró bíróság döntése, amely hatással van a Szabályzatban rögzített kölcsönös jogokra és kötelezettségekre;
  3. A Szolgáltatást Nyújtó általi elektronikus úton nyújtott szolgáltatások nyújtásának változata, amelyet kizárólag műszaki okok okoznak (különös tekintettel a műszaki követelmények frissítésére);
  4. A Szolgáltatást Nyújtó általi szolgáltatásnyújtás körének és feltételeinek változása, amelyekre a Szabályzat rendelkezései vonatkoznak oly módon, hogy a Szolgáltatást Nyújtó bevezet új, módosít, vagy megszüntet eddigi funkciókat vagy szolgáltatásokat, amelyekre a Szabályzat kiterjed;
  5. A Szolgáltatást Nyújtó fúziója, szétválása vagy átalakítása, vagy a Szolgáltatást Nyújtó adatainak változása.
 3. A Szabályzat változásáról a Szolgáltatást Nyújtó értesítést tesz közzé az Oldal internetes felületén legalább 14 nappal a változások hatályba lépése előtt.
 4. A Szabályzat korábbi változatai elérhetők az Oldal internetes felületén.
 5. Az ezen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog rendelkezései alkalmazandók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre és az elektronikus úton való szolgáltatásnyújtásról szóló törvényre.
 6. A Szabályzat mellékletei annak elválaszthatatlan részeit képezik.
 7. A Szabályzat elérhető a következő címen: https://trans.info/hu/rules.