ASF a modificat o procedură internă

Puteți citi articolul în 4 minute

Trans.INFO RO

Trans.INFO RO

05.04.2017
ASF a modificat o procedură internă

ASF a modificat procedura internă de realizare a interviului prevăzut în „Regulamentul nr.14/2015 privind autorizarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii cheie în cadrul entităţilor reglementate de ASF”.

Iată precizările prezentate astăzi de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF):

„Conform noii proceduri, comisia de intervievare este stabilită nominal pentru fiecare interviu, prin decizia vicepreședintelui sectorului în care a fost depusă cererea de aprobare. Componența comisiei de intervievare este constituită din trei membri cu funcții de conducere, din care două persoane din sectorul de supraveghere financiară relevant și un membru din structurile organizatorice integrate, respectiv Direcția Juridică sau Direcția Strategie și Stabilitate Financiară.

În cadrul interviului va fi evaluată respectarea criteriilor de competență și experiență profesională a persoanei în cauză, respectiv guvernanța. Pentru fiecare din cele două criterii, întrebările formulate sunt corelate cu aspectele avute în vedere pentru evaluare menționate la art. 6 și 8 din Regulamentul nr. 14/2015.

Al treilea criteriu prevăzut de Regulament, cel de integritate şi reputaţie, este evaluat de către fiecare Sector, prin Direcţia de Autorizare, pe baza documentelor depuse la dosar, a investigaţiilor proprii în piaţă (în principal cercetarea surselor mass-media, consultarea altor autorități naţionale sau din alte state), dar şi ca urmare a eventualelor discuţii lămuritoare cu persoana în cauză.

Prin urmare, decizia cu privire la aprobarea unei persoane evaluate pentru exercitarea unei funcții de conducere/funcții cheie nu se stabilește în baza interviului, ci se fundamentează pe o analiză complexă, documentată în cadrul direcției de autorizare, la nivelul fiecărui sector. Concluzia referitoare la îndeplinirea cerințelor de eligibilitate a persoanei propuse de entitatea reglementată în vederea aprobării, rezultată în urma analizei, va fi prezentată Consiliului ASF.

Regulamentul nr.14/2015 este o actualizare a cadrului normativ naţional, aliniat la directivele europene și la ghidurile ESMA/EIOPA şi a fost elaborat în deplină conformitate cu  legislația primară aferentă fiecărei entități reglementate și cu legislația secundară aplicabilă în cadrul fiecărui sector de supraveghere financiară.

Prevederile Regulamentului nr.14/2015 au fost elaborate în baza unei documentări aprofundate a celor mai relevante ghiduri, analize și prevederi din legislația națională și europeană emisă de alte autorități și instituții financiare.

Prin adoptarea acestui regulament a fost creat un regim unitar la nivel naţional cu privire la criteriile de eligibilitate pentru funcțiile de conducere și funcțiile cheie în cadrul entităților care prestează servicii financiare. Prevederi similare acestui regulament se regăsesc și în legislația aplicabilă instituțiilor de credit încă din anul 2007.

În acest context, documentele de referință avute în vedere la adoptarea Regulamentului nr.14/2015 au fost Directiva 2004/39 (MIFID I) și Directiva 2013/36 (care sunt aplicabile atât instituțiilor de credit, cât și societăților de servicii de investiții financiare), Ghidul emis de EBA privind evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie, ale cărui prevederi se regăsesc și în proiectul Ghidului comun ESMA/EBA cu privire la evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie, conform Directivei 2013/36/EU și a Directivei 2014/65/EU. De asemenea, la momentul elaborării regulamentului au fost analizate și documentele emise de IOSCO – „Fit and Proper best practice”.

Sursa: ziuacargo.ro 

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole