CE actualizează lista abaterilor de la reglementările privind transporturile rutiere care duc la pierderea bunei reputații a companiei

Puteți citi articolul în 4 minute

Diana Pascal

Diana Pascal

10.05.2022
CE actualizează lista abaterilor de la reglementările privind transporturile rutiere care duc la pierderea bunei reputații a companiei
Photo: DAF Trucks

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/694 de modificare a Regulamentului UE 2016/403, Comisia Europeană (CE) a adăugat noi încălcări grave în ceea ce privește legea aplicabilă obligațiilor contractuale, cabotajului și detașării lucrătorilor din transportul rutier, în lista încălcărilor care pot duce la pierderea bunei reputații operatorilor de transport rutier.

Încălcările sunt împărțite în funcție de gravitatea acestora: CMGI (cea mai gravă încălcare), IFG (încălcare foarte gravă) și IG (încălcare gravă).

Noul regulament modifică și Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, pentru a prevedea faptul că, atunci când stabilește frecvența de apariție începând de la care încălcările repetate trebuie considerate ca fiind mai grave, Comisia trebuie să ia în considerare numărul de vehicule utilizate pentru activitățile de transport, și nu numărul de conducători auto.

Repetarea unei încălcări poate duce la încadrarea acesteia într-o categoria superioară de gravitate.

Lista abaterilor acoperă trei zone importante: timpii de odihnă, utilizarea tahografului și operațiunile de cabotaj.

În ceea ce privește timpii de odihnă, la lista abaterilor grave și foarte grave se adaugă:

 • Depășirea perioadei de conducere zilnice de 9h cu 50 % sau mai mult,
 • Depășirea perioadei de conducere săptămânale cu 25 % sau mai mult,
 • Depășirea perioadei maxime totale de conducere în 2 săptămâni consecutive cu 25 % sau mai mult,
 • Necontribuirea firmelor la costurile de cazare a șoferului atunci când acesta nu poate să se odihnească în cabină
 • Efectuarea odihnei săptămânale regulate în cabină,
 • Neorganizarea întoarcerii periodice a șoferilor la locul de reședință.

În ceea ce privește utilizarea tahografului, se adaugă următoarele categorii de abateri:

 • Nu este instalat și utilizat un tahograf cu omologare de tip,
 • Conducerea cu un card de conducător auto care a fost obținut pe baza unor declarații false și/sau documente falsificate (considerată a fi conducere fără card de conducător auto),
 • Neutilizarea (sau utilizarea incorectă) a inserării simbolului referitor la feribot sau tren, în cazul transportului combinat,
 • Neindicarea în înregistrări a simbolului țării în care a început și s-a încheiat călătoria și a punctelor de trecere a frontierei.

Pe lista abaterilor privind cabotajul se află:

 • Transportul de mărfuri fără a deține o licență comunitară valabilă (și anume: licența este inexistentă, falsificată, retrasă, expirată etc.),
 • Efectuarea unei operațiuni de cabotaj care nu respectă actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul membru gazdă,
 • Nerespectarea perioadelor de cooling off,
 • Inexistenta la bordul vehiculului a documentelor aferente operațiunii de cabotaj (foaia de parcurs pentru servicii ocazionale sau contractul încheiat între transportator și organizatorul transportului sau o copie conformă a acestora în cazul serviciilor regulate speciale).

În ceea ce privește detașarea lucrătorilor, pe lista abaterilor grave se află:

 • Nedepunerea unei declarații de detașare în statul membru în care este detașat conducătorul auto cel târziu la data începerii detașării,
 • Neprezentarea documentelor solicitate către statul membru gazdă în termen de opt săptămâni de la data solicitării,
 • Declarație de detașare pentru conducătorii auto falsificată.

Textul integral al noului regulament poate fi accesat aici. Acesta va intra in vigoare la nivel european fără a mai fi necesară transpunerea în legislațiile statelor membre.

 

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole